KOVJOKI SKOLA

i Nykarleby


[Delförstoring]

100 år

1886—1986


[Publicerades som följetong december 2008— mars 2009.]
Innehållsförteckning
Förord 2
Prolog 3
Skolmästaren Erik Olin och hans byskola 4
Erik Olins dagbok 4
Folkskolans uppkomst 5
Folkskolan kommer till Nykarleby lk 6
”Trägen vinner”, säger ordspråket 6
Johan Johansson Lukus d.y. 6
Protokoll 22 april 1883 7
Soldattorpet blir skoltomt 7
Byggnadsplan och administration 8
Byggplanering och beslut nr 2 9
Byggmästare anställs 10
Lärarens lön 10
Lärare anställs 10
Direktionen väljer den första läraren 11
Pastor W. Wallin flyttar från orten 11
Första sammanträdet i nya skolhuset 12
Aktuellt med uthusbyggnad  
Inköp av orgelharmonium diskuteras 13
Småbarnsskolan 13
En svår tid för skolan 14
Ny epok inträdde 15
Markby bildar eget skoldistrikt 16
Städning av skolan 16
Handarbetslärarinna anställs 16
Nya reparationer 16
Manfors överförs till K-M-skoldistrikt 17
Tillbyggnad av lärarbostaden 17
Komplettering av skolmaterial 17
Forna elever skänker orgelharmonium 17
Lanthandel i lärarbostaden 17
Skolan brädbeslås 18
Bagarstuga-bastu byggs 18
Elevbibliotek inrättas 19
Lärare Emil Kjellberg sjuk 19
Småbarnsskola i kommunal regi 19
Läropliktslagen 19
Ombyggnad av skolhuset 19
Skolans tillbyggnad invigs 21
Skolan föreslås få nytt namn 22
Byggmästare anställs för reparationer 22
Elevbespisning 22
Skolans 50-årsfirande förberedes 22
Jubileumsfond instiftas 23
Vinterkriget 23
Lärare Emil Kjellberg tar avsked 25
Ellen Blomberg anställs 26
Lärare Emil Kjellberg död 26
En tredje lärartjänst inrättas 27
En sjunde klass inrättas 28
Lärare Ellen Blomberg begär avsked 28
Ny lärare anställs 28
Uppvaktning 28
Vatten och avlopp till skolan m.m. 28
Lärare Hanna Sjöblom går i pension 29
Ny lärare i lägre skolan anställs 30
Lärare Rakel Karp anställs 30
Lärare Heimer Knutar tjänstledig 30
Lärare Rakel Karp tjänstledig 30
Markby sammanslås med Kovjoki 30
Lärare Kurt Granvik begär avsked 31
Problem med dricksvattnet  
För mera trivsel i skolan  
Lärare Yngve Svarvars kom och for 32
Till ny lärare valdes Gustav Slotte 33
Tanken på en ny skola väcks 33
Bespisning införes 1932 33
Slöjdlärare 33
Lärare i handarbete 33
Ordinarie lärare åren 1886—1986 34
Donation 35
Fortsättningskurser av olika slag 36
Sammanträden i kyrkan 37
Direktionsordförande 37
Grundskolsrådsordförande 38
Vikarierande lärare 41
Hågkomster från skollivet 41
Antalet inskrivna elever under åren 1886—1986 42
Elevernas vidare utbildning 43
Några data 44
Epilog 45
Bomärken som använts som namnteckning 46
Skola i omvandling 47
Allmän läroplikt 47
Kovjoki skola indragningshotad 49
Kommunalfullmäktige 9 maj 1969 49
Kommunalfullmäktige 4 juli 1969 51
Kommunalfullmäktige 14 maj 1970 51
Kommunalfullmäktige 27 augusti 1970 53
Ett nytt skolhus 54
Omvandlingens vindar57
Undervisningen i skolorna58
Karta  


Karl Viktor Lundqvist (1986) Kovjoki skola i Nykarleby 100 år 1886—1986.
Copyright Ingmar Lundqvist.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Folkskolorna i Nykarleby socken.
Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.
Socklot skola 100 år 1883—1983 av Nils Sundkvist.
(Inf. 2008-12-07, rev. 2013-11-07 .)