Juthbacka

Jubileumsskrift

av

RAGNAR MANNIL

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.

 

Med anledning av att jag nyligen fick boken av Lars Pensar, Juthbacka ska bli ett finlandssvenskt kulturcentrum och sist men inte minst att det är en intressant historik, publicerade jag då och då ett kapitel. Det första infördes den 10 augusti 2003 och de två sista den 15 februari 2004.Innehåll

       Baksidestext
  1. Juthbacka gård under tre århundraden 5
  2. En dröm tar gestalt 15
  3. Österbottnisk aktion för Juthbacka. 24
  4. De första åren 1951—53 29
  5. Hemmet befäster sin ställning, 1954—57 36
  6. Mot nya mål 1958—60 43
  7. Ett hem i ständigt varande 48
  8. Siffrorna talar 51
  9. Samfälld strävan 55
10. Juthbacka möter framtiden 59
      Källor 62Ragnar Mannil
(1961) Juthbacka.


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
I en turistbroschyr från omkring 1986 framgår att det mesta av planerna som presenterades i kapitel 10 förverkligades.
(Rev. 2022-12-30 .)