Auxiliär-maskin

Auxiliär-maskin
(hjälpmaskin), sjöv., kallas en ångmaskin med propeller (skruf) på segelfartyg,
afsedd att begagnas i händelse af stiltje, lättare motiga vindar, vid manövrer o. s. v. När maskinen
ej användes, afkopplas (frigöres) propellern, hvilken, då fartyget är försedt med s. k. brunn, kan
upphissas ofvanför vattnet, så att den ej hindrar farten.
R. N. (H. W—l.)


Nordisk familjebok (1904).

Läs mer:
Segelfartyget Zacharias Topelius var utrustat med A.
(Inf. 2007-08-12, rev. 2007-08-12.)