Beck

Beck
kallas den återstod, som erhålles vid inkokning af tjära, då mera flyktiga ämnen, hufvudsakligen kolväten, bortgå och genom förtätning gifva beckolja. Beck är en svart, i köld spröd, i lindrig värme mjuknande massa, som synes bestå af mer eller mindre förändrade hartsartade ämnen. Dess användning är allmänt bekant.


Nordisk familjebok (1878).


Läs mer:
Beckbruket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2022-03-06, rev. 2022-03-06.)