Fläkt örn

Fläkt örn, her., benämnes den heraldiska örnen, emedan den alltid föreställes framvänd med åt ömse sidor utspända vingar och klor. Den kallas  d u b b e l ö r n  när den tillika har två hufvud och två halsar.

Nordisk familjebok (1908).


Läs mer:
Ett sigill med dubbelörn.