Handspak

Handspak, krigsv. och sjöv., en mindre häfstång, som nyttjas vid förefallande behof, såsom vid baxning af kanoner, s.k. kanonspak, eller till bråspels och gångspels kringvindande, s. k. spelspak.


Nordisk familjebok (1909).
(Inf. 2007-01-13.)