Barnhemmet i Nykarleby

Minnesskrift

i anledning av dess

25-åriga

tillvaro 1918—1943

av Anna Nordqvist

FÖRFATTARENS FÖRLAG
NYKARLEBY
I distribution:
T A B O R F Ö R L A G E T
HELSINGFORS

»Allt hitintills har Herren hulpit.»

 


INNEHÅLL
5
7
Den ringa begynnelsen
10
Gud förser
17
Hälsotillståndet i hemmet
31
Barnens fröjder och sorger
35


Anna Nordqvist (1943) Barnhemmet i Nykarleby. Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943.


Läs mer:
Minnestavla över Anna Nordkvist.
Barnhemmet av Erik Birck.

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-31.)