Finlands flagga    

    När flyttningen var undanstökad uppdelade sig familjen i två reslag, »den nordiska och den västerländska karavanen». Den förra d.v.s. far och döttrarna Aina och Eva begav sig till Tammerfors för att därifrån sjöledes taga sig till Visuvesi och sedan vidare till Kuddnäs, den nya väg, som öppnat sig genom järnvägen till Tavastehus. Det andra reslaget, bestående av Emilie och Toini, steg den 10 juni ombord på Greve Berg, som följande natt ångade av till Stockholm.
     Innan Topelius med sin karavan avreste till Kuddnäs, skrev och publicerade han den 15 juni 1863 dikten Finlands flagga, vars första strof lyder:


»Blås högt i vind och fladdra fritt,
vår glada duk i blått och vitt,
vår sköna framtidsflagga!
Flyg stolt och djärv ur hamnens bädd,
i oceanens färger klädd,
till blåa böljors fragga.»


     Sången publicerades först den 15 juni, men den var skriven redan före den 22 febr., vilket framgår av ett brev från Emilie, skrivet till svärmodern ovannämnda dag: »Z. vill att finska flaggan skall vara blå och vit, men i Åbo ha de gjort en som är ett mellanting mellan rysk och svensk neml. röd gul och blå. Och det förtretar Z. därföre skrev han den här visan. »I tidningarna fördes dessa tider en polemik i flaggfrågan. Topelius deltog ej i den offentliga diskussionen, men när hans dikt publicerats, skrev Snellman i Litteraturbladet (majhäftet, som utkom i juli): »Att (flagg) frågans upptagande i närvarande ögonblick måste giva anledning till landet komprometterande misstydningar borde även poeterna begripa.»

      
[Vykort.]


Paul Nyberg (1949) Zacharias Topelius, sid. 44 f

 Fortsättning på strof 1:

      Den lifsminut
      du vecklas ut,
      går Finlands namn
      från hamn till hamn.
Blås högt i vind och fladdra fritt,
vår glada duk i blått och hvitt!

2.
Vår duk är hvit! Han är för god
att purpras med en fläck af blod,
förrän i stridens timma.
Vår duk är blå! Han är för ung
att svaja vissnad, gul och tung
i höstens bleka dimma.
      Från vintersnö
      till blånad sjö
      vår flagga går
      till glans och vår.Läs mer:
Flagga i Uppslagsverket Finland.