Ännu lever en del personer
som minns ZACHARIAS TOPELIUS

 

ANNA LOVISA SUNDHOLM I VEXALA ÄR EN AV DESSA ÅLDRINGAR

I morgon den 14 januari är det Zacharias Topelius' födelsedag — han föddes som vi alla vet på Kuddnäs sagda dag år 1818. Han dog åttioårig den 12 mars år 1898. Det finns ännu en del personer som minns skalden Zacharias Topelius. Änkan Anna Lovisa S u n d h o l m i Munsala, Vexala hör till dem som har personliga hågkomster av Topelius.

Fru Anna Lovisa Sundholm var som mycket ung tjänarinna hos familjerna Schalin i Nykarleby. Hon var bara 16 år då.

— Nu börjar minnet svika, så inte kan jag berätta någonting riktigt noggrant, säger fru Sundholm, som är över 80 år gammal. Jag minns dock bl.a. en sommardag när vi for ut till Lybecks villa Charlottenlund på Ahlörn. Vi var ett stort sällskap. Båten lade ut från älvstranden nedanför nuvarande Josef Herlers gård, men vid forsen, där kraftverket med damm nu finns forslades båten tom nedför. Några av männen höll båten med linor från sidorna. Först nedanför forsen steg vi i båten. Den blev helt fullsatt av herrskapsfamiljerna Lybeck, Schalin, Topelius m. fl.

— Ja, och skalden Zacharias Topelius var båtens styrman. Han satt i båtaktern och skötte styråran. Glad och pratsam var han nu som alltid då han besökte Schalins. Jag minns att han till mig sa någonting om mina många syskon och så frågade han: „Var finns Annas bröder nu då?“ — Jag svarade: „En är i Amerika, en i Afrika och en på Nya Zeeland“. Då log skalden och sa: „Anna far väl och hälsar på alla tre.“

— F. ö. var Zacharias Topelius vithårig och precis som fotografierna av honom vittnar. Han var ju bra nära åttio år dendär sommaren, då jag var sexton. På Charlottenlund var det ett glatt liv över somrarna. Där samlades många av ståndspersonerna. Topelius vistades här både under den tid Charlottenlund ägdes av Lithén och Lybeck. Hans ungdomsälskade hade ju varit Mathilda Lithén. Och senare vistades han här ofta för att hans svåger J. A. Lybeck ägde stugan. Topelius egen sommarstuga på Ahlön var som bekant Majniemi.

— Ja, och Topelius skämtsamma förmodan ett jag skulle resa ut i världen och hälsa på mina bröder blev det naturligtvis ingenting av. Däremot gifte jag mig så småningom och födde egna barn av vilka de flesta är i hembyn, men en — Bertel med familj — på Nya Zeeland, vexalabornas
drömland.

— Annars är jag född här i Jåfsgränden i Vexala. Här fiskades mycket förr i världen. Själv har jag varit med och det var roligt. Vi gick ofta med liar till ängar ute på Vexalalandet och slog starren och sältingen om kvällarna och for ut till kåtorna bl.a. på Lamalot, där vi sov. Lamalot är ett av vexalabornas gamla fiskelägen. Här finns ännu gamla båthamnar och fiskestugor och nya byggs även, för Lamalot är fiskeplats ännu. Dessutom ett eftersökt utfärdsmål!

— Utanför Lamalot ligger en besvärlig grynna som kallas Glasmästaren. Det vore bra roligt att veta varifrån detta namn härleder sig, säger fru Sundholm.

Traditionen berättar, att en segelskuta med last av glas skall ha förlist vid grynnan utan Lamalot i Vexala. Men det kan hända prof. Lars Huldéns förmodan är riktig: glasmästarens skarpa redskap vore exempel på platsens olämplighet för fiske. Det är svårt att säga, men vass och otillgänglig är Glasmästaren i Vexala.

B e r t
(Vilhelm Nyby.)


På kopian fanns även:


Nkby museifören.
          medlemmar

hälsas välkomna till knytkalas i
museet lördagen den 14 januari
kl. 20. Musik och annat program.


Österbottniska Posten nr 2/1961.
Lars Pensar tillhandahöll.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-05, rev. 2016-05-16 .)