— Sälskyttet om vårvintrarna och vårarna håller på att ta slut säger fiskaren Erik Boman på Tornskär i Kvarken. Tornskär är den yttersta holmen utanför Nykarleby skärgård.


— Under min barndom kunde 10—15 sälbåtlag samtidigt ligga i väntan på bättre väder eller gynnsammare isförhållanden. På Tornskär fanns det förr närmare tiotalet fiskestugor. Nu är det bara två stugor kvar: vår fiskarstuga samt syskonen Österlunds sommarstuga.

— Jag minns när säljägarna låg på Tornskär om vårarna. De hade oftast fullastade båtar. Det fanns säl den tiden! Jägarna hörde hemma i vitt skilda delar av det svenska Österbotten, men hit kom ofta också jägare från Sastmola, Björneborgs-trakten och ännu längre söderut samt ibland från Uleåborgstrakten. Jag minns att vi en gång bytte sälnät, med dem.

Vår släkt bedriver nu i femte generationen fiske ute på Tornskär, berättar Erik Boman. Hela somrarna har han med sin hustru Ester och de sex barnen vistats ute på skäret. Nu är dock de flesta barnen vuxna och andra arbeten lockar mera på lands.

— Nej, jag tror inte det blir flera generationer yrkesfiskare Boman på Tornskär. Fisket är alltför osäkert för att nutidsungdomen vill hänge sig åt det. Man kan få en skaplig månadsinkomst, men man kan också lämnas helt utan och stå där med en svidande förlust om oturen är framme. Moderna ungdomar vill ha en bestämd månadslön eller timpenning. Ett par av mina pojkar jobbar vid ett minkfoderkök. Arbetet är långtifrån trevligt, men det är en fast lön. Arbetar de övertid får de ännu bättre betalt. Ibland måste vi fiskare arbeta övertid hur mycket som helst men ändå blir det ingen övertidspenning.Här har funnits många fiskarstugor, säger Erik Boman och pekar ut platserna på den tavla som hans granne utanför Nykarleby fru Martha Forssells, f. Hamberg, målat. [Vet någon var tavlan finns i dag? Vore trevligt att få ett foto av den.]


Förorenat vatten

— Våra fiskevatten är förorenade av cellulosaavfall som flyter omkring. Oftast ligger det på ett par meters djup och fastnar i bragderna som ett brunt slem som tynger ned garnet till bottnen. Bäst vore väl att gå in för trålfiske, men vi har inte tillräckligt bra botten här utanför våra bygder.

Strömming, sik och i någon mån lax är det vi fångar i vattnen kring Tornskär. Siken har minskat betänkligt och den leker inte numera på grynnorna vid Lamalot, Furuskär och Tornskär. Jag vet inte vad det beror på.

— Men hur osäkert fisket än är så dras jag dit ut varje vår när isarna börjar lossna. När vårstormarna bryter sönder isarna utanför Hummelskär beger jag mig så fort som möjligt till Tornskär. Just nu fiskar jag med nät och rustar för det verkliga vårfisket som snart sätter in.Bert, Vilhelm Nyby i Hufvudstadsbladet 7 april 1967.
Jörn Lundsten, Hufvudstadsbladet har tidigare varit behjälplig: Nkby grundreparerar
sin gamla Brostuga
.


Läs mer:
Tornskär av K. J. Hagfors.
Fler artiklar och notiser ur Hufvudstadsbladet.
(Inf. 2023-03-22, rev. 2023-03-22 .)