Minnen från barnaåren
i Nykarleby
af Hilda Olson.
Nedskrifne på anhållan af Z. Schalin
år 1900 i Nykarleby.

 

Manuskriptet är till mycket stor del citerat i olika sammanhang i Nykarleby stads historia del II av Erik Birck, men jag tycker ändå att det är en poäng att publicera det i sin helhet.

Understruken text i originalet är här kursiverad. Strykningar utelämnade men tillagda texter är medtagna. Hustru Karin såg varje gång fram emot när vi skulle föra in ett kapitel.

Publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.

Innehåll

  1. Ångbåten Norrlands lustfärd till Alön 1838 1.
  2. Madam Renström 4.
  3. Johan Ludvig Herpman 6.
  4. Familjerna Svan och Hammarin 10.
  5. Brunbergs Lena 24.
  6. Glasmästar Hägerström i „gamla Bergboms gård“ 26.
  7. Mamsell Glansk 28.
  8. Kardmakar Granholm 33.
  9. Repslagar Sjoman  34.
10. Inspektör Werfving  36.
11. Mamsell Susanna Sahlbom, boende hos Werfvings 38.
12. Lagman Sundius å Domarbacka o. hans familj 41.
13. Fru Kämpe 46.
14. Kyrkoväktaren Johan Will och „Willas mor“ 48.
15. Befallningsman Nordqvist med familj 49.
16. Familjen Mathesius på Smedsbacka 53.


Hilda Olson (1900) Minnen från barnaåren i Nykarleby. Manuskriptet finns vid Helsingfors universitetsbibliotek i Schalinska samlingen.


Läs mer:
Levnadsteckningen En nykarlebykonstnär av Erik Birck.
Några blad ur Schalinska samlingen.
Zacharias Schalin i Uppslagsverket Finland.