Släkt- och bygdeforskning utförd av Rudolf Olson 1978 —
 
Antavla för Rudolf Olson (i blyerts på millimeterpapper), 8—12 generationer.
  Antavla för Ann-Mari Olson (Ringvall) 8—14 gen.
1981 Släkten Olson i Finland och USA. 98 sidor. Duplicerad.
1981 Släkten Malin och Henrik Storgård, Edsevö. 75 sidor. Duplicerad. [Här finns jag med.]
1982 Släkten Sigfrids från Socklot. 124 sidor. Duplicerad.
1985 Soldat Johan Dahn på soldattorpet Nr 109 i Vexala. Släkten. 35 sidor. Duplicerad.
1990 Släkten Sigfrids i Socklot 1614—nutid, hemman och släkt, del 1. Anders-linjen. Kompl. 1993. 181 sidor. Offset Print.
1992 Släkten Sigfrids i Socklot 1614—nutid, hemman och släkt, del 2. Matts-linjen. Kompl. 1993, 1994. 358 sidor. Offset print.
1997 Hemman och husbönder i Socklot by i Nykarleby socken 1548—1850. Duplicerad.
1997 Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950. 112 sidor. Offset print. Utgiven av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening Publikation Nr 3.
1998 Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen, 1550—1850, 40 sidor. Duplicerad.
1999 Harald i Nykarleby Forsby, bonden Hans Henrikssons (1807—1878) släkt. 16 sidor. Duplicerad.
2000 Byskräddaren, senare fiskaren i Nykarleby Matts (Frost) Hellstrands släkt. 13 sidor. Duplicerad.
2000

Gravvårdsinskrifter. Gravgården i Nykarleby, gamla delen 1833. 61 sidor, inklusive namnregister. Duplicerad.
Utredningar under arbete:
Släkten Sigfrids i Socklot. Del 3. Styrman Anders Sigfridssons släkt.
Lavastsläkten Sigfrid Andersson (Jeppo).
Hapaholm i Kimo, senare Haapa i Komossa. Hemman och släkt.
Hemman som från 1687 ingår i Nykarleby stads donationsjord.