Högbacka i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1548 — 1569
Lasse Persson
. Hemmanet skattade år 1565 för 20 1/2 spannland odlad jord och där fanns 11 kor. 8 fullvuxna personer bodde på hemmanet.

1569 — 1585
Lasse Larsson
, antagligen den föregående bondens son.

1585 — 1625
Lasse Larsson d.y.
, son till förra bonden. År 1606 skattade Högbacka för 1 mantal odlad jord, som då motsvarade 26 1/2 spannland. 7 kor fanns på hemmanet och 4 vuxna personer bodde där. Hans dotter Kerstin var gift med handlanden i Nykarleby Isak Broms.
En bror Jöns Larsson ägde ett annat närbeläget hemman, Nybacka, eller den s.k. recidenstomten, som han sålde åt Claes Witting.

1625 — 1645
Mårten Larsson
, son till förra bonden Lasse Larsson. Flyttade till staden där han blev borgare, samt rådman 1629—1638.
Hustru 2: Änkan Valborg Sigfridsdotter från Sundby.
Troligen en bror, Knut Larsson, var medägare till Högbacka. Även han flyttade till staden. Hans efterkommande antog namnet Rörvik.

1645 — 1675
Lars Mårtensson
, son till föra ägaren, ägde förutom Högbacka hälften av Kuddnäs, "Kuddnissas" hemman varför mantalet ökade till 1 1/4 mantal. Den andra halvan av Kuddnäs, 1/4 mantal, blev till stadens tomtmark.
Hustru: Margareta Hansdotter.

1675 — 1682
Matts Larsson
, son till förra ägaren.
Hustru: Beata Simonsdotter. Förlorade Högbacka hemman i en process 1682—1683 till sin äldre, avlidne broder Mårten Larssons son Lars Mårtensson. Halva Kuddnäshemmanet, 1/4 mantal behöll Matts Larsson.

1683 — 1695
Lars Mårtensson
, brorson till förra ägaren. Lars dog före 1795.
Hustru: Brita Jöransdotter, död 1732.
Lars hade en bror Hans Mårtensson som blev borgare i staden där han 1690 vann burskap som stadstjänare. Som änka gifte Brita om sig med följande bonde på Högbacka, Jöns Eriksson.

1695 — 1712
Jöns Eriksson
.
Hustru: Brita Jöransdotter, änka efter förra bonden på Högbacka.
Bror: Matts Eriksson blev handlande i Nykarleby 1692 och tog namnet Aulin.

1712 — 1755
Mårten Larsson Högbacka
, äldsta son till förra bonden Lars Mårtensson och Brita Jöransdotter, född troligen 1670 på Högbacka, död där 1755. Kyrkvärd.
Hustru: Karin Johansdotter, född troligen 1681, död på Högbacka 1739.
Under stora ofreden 1713—1723 ödelades och nedbrändes Högbacka av ryssarna.

År 1755 delades Högbacka hemman mellan mågarna Gustav Mattsson, hemman A, och Johan Henriksson, hemman B.HEMMAN A

1755 — 1756
Gustav Mattsson
, född 1697, död 1755 på Högbacka. Står antecknad som förvaltare av hemmanet redan 1736.
Hustru 1: Förra bondens dotter, Anna Mårtensdotter, född 1707 på Högbacka, död där 1750.
Hustru 2: 1752, Anna Simonsdotter.

1756 —1757
Lars Gustavsson
, son till förra bonden.
Hustru: 1755, Maria Mattsdotter. Sista gången i skrift 1757, men sedan försvunnen från kyrkoboken.

1758 — 1796
Johan Johansson
, från Storkyro, född 1728, död på Högbacka 1796.
Hustru: Syster till förra ägaren, Karin Gustavsdotter, född 1735 på Högbacka, död där 1777.

1796 — 1838
Johan Johansson d.y
. son till förra bonden, född 1761 på Högbacka, död där 1839. Kyrkvärd.
Hustru 1: 1792, soldatdottern Susanna Eriksdotter Kruthorn född 1768 i Munsala, död 1799 på Högbacka.
Hustru 2: 1800, Maria Andersdotter Lillsilvast, född 1774 i Purmo, död 1843 på Högbacka.

År 1838 är hemmanet A delat i två hemman A1 och A2, varderapå 1/4 mantal.HEMMAN A1

1838 — 1844
Gustav Johansson
, son till förra bonden Johan Johansson, född 1807 på Högbacka, död där 1870.
Hustru: Anna Caisa Mattsdotter Hannula, född 1802 i Kovjoki, död 1861 på Högbacka. De fick 5 barn som alla avled i späd ålder. Överlät hemmanet 1844 åt systersonen Henrik Henriksson.

1844 — 1866
Henrik Henriksson
, systerson till förra bonden, född 1820 på Högbacka, död där 1872.
Hustru: Brita Lisa Johansdotter Haapa, född 1813 i Oravais, död 1866 på Högbacka.

1866 — 1886
Johan Henrik Henriksson
, son till förra bonden, född 1840 på Högbacka, död där1907.
Hustru: Anna Lovisa Andersdotter Bonäs, född 1842, död 1911 på Högbacka. Hemmanet minskade från 1/4 mantal till 1/8 mantal då Johan 1879 sålde hälften åt häradsdomaren Jakob Jakobsson Högbacka. Se hemman B1a, 1852—1894. Den andra hälften 1/8 mantal sålde han 1886 åt bonden Henrik Henriksson Ohls.

1886 — 1895
Henrik Henriksson Ohls
i Munsala ägde hemmanet men bodde aldrig där.

1895 — 1929
Johan Edvard Rundell
, född 1869 i Vasa.
Hustru: Maria Lovisa Henriksdotter, dotter till förra bonden Johan Henrik Henriksson Högbacka (1866—1886) född 1869 på Högbacka, död där 1926.

1929 — 1931
Matts Elis Juliusson Nylund
, född 1887 i Kovjoki, död 1931. Ogift.

1931 —
Axel Edvard Andersson
, född 1882 i Kovjoki.
Hustru: Johanna Johansdotter Holmström, född 1883 i Vörå.HEMMAN A2

1838 — 1859
Henrik Simonsson Överlavast
, född 1793 i Jeppo, död 1859 på Högbacka. Ägare till 1/4 mantal av Högbacka. Kyrkvärd.
Hustru 1: 1817, Kaisa Johansdotter Högbacka, född 1802 på Högbacka, död där 1823.
Hustru 2: 1826, Kaisa Hansdotter Mietala, född 1803 i Överjeppo, död 1873.

1859 — 1868
Matts Henriksson Högberg
, son till förra bonden i hans andra gifte, född 1828 på Högbacka, död där 1878. Kyrkvärd.
Hustru: Stina Lisa Fredriksdotter Viik eller Raj, född 1825 i Kovjoki, död 1898 på Högbacka.

1868 — 1871
Anders Andersson Damskata
, född 1818 i Munsala. Flyttade tillbaka till Munsala 1871.
Hustru: Lisa Jakobsdotter Bonäs, född 1815 i Kyrkoby, död 1869 på Högbacka.

1872 — 1908
August Andersson
, son till förra bonden, född 1844, död 1921 som parcellägare på Smedsbacka. År 1879 minskades hemmanet med hälften till 1/8 mantal i och med att andra hälften övertogs av häradsdomaren Jakob Jakobsson Högbacka. Se hemman B1a, 1852—1894.
Hustru: Brita Maja Johansdotter Smeds, född 1841 i Karby, död 1914 på Högbacka.

1908 — 1926
Karl Artur Andersson
, son till förra bonden, född 1877 på Högbacka, död där 1911.
Hustru: Anna Lovisa Mattsdotter Kärr, född 1875 i Jeppo.
Änkan och barnen antog namnet Forsells. Hemmanet 1/8 mantal.

[1926 något märkligt, för 1929 annonserades om hemmansauktion.]

1926 —
Johannes Alfred Johansson Lassander
, född 1892 i Kovjoki, död 1974 på Högbacka.
Hustru: Anni Olivia Johansdotter Östman, född 1908 i Forsby, död 1979 på Högbacka.HEMMAN B

1755 — 1786
Johan Henriksson
, måg till förra bonden Mårten Larson, född 1719 i Jeppo, död 1786 på Högbacka. Hemmanet 1/2 mantal.
Hustru: Brita Mårtensdotter, född 1722 på Högbacka, död där 1801.

År 1786 delades B-hemmanet i två hemman B1 på 1/4 mantal och B2 på likaså 1/4 mantal mellan sonen Henrik och mågen Johan Henriksson.HEMMAN B1

1786 — 1803
Henrik Johansson
, son till förra bonden, född 1747 på Högbacka, död där 1822. Ägde 1/4 mantal som minskade till 1/8 mantal 1803 då han överlät hälften åt brodern Mårten.
Hustru 1: Greta Eriksdotter Grötas, född 1747 i Jeppo död 1809 på Högbacka.
Hustru 2: 1812, Maria Eriksdotter Gers, född 1812 i Vetil, död 1829 på Högbacka.

År 1803 delas hemman B1 i två hemman på vardera 1/8 mantal och kallas här hemman B1a och B1b.HEMMAN B1a

1803 — 1810
Förra bonden Henrik Johansson
. Hemmanet 1/8 mantal.

1810 — 1852
Jakob Jakobsson Nyman
, måg till förra bonden, född 1782 i Sundby, Pedersöre, död 1864 på Högbacka.
Hustru: Karin Henriksdotter Högbacka, född 1786 på Högbacka, död där 1866.

1852 — 1894
Jakob Jakobsson (Nyman) Högbacka
, son till förra bonden, född 1810 på Högbacka, död där 1890. Nämndeman, häradsdomare. Ägare av faderns hemman, 1/8 mantal, som han tredubblade genom inköp av grannarnas hemman A1 och A2, så att hemmanet nu skattade för 3/8 mantal. Ägde1854—1863 även ett hemman (A) på Smedsbacka.
Hustru: Helena Johansdotter Vik, född 1811 i Socklot, död 1896 på Högbacka.

1894 — 1909
Efter häradsdomaren Jakob Jakobssons död 1890, delades hemmanet 1894 mellan änkan Helena Johansdotter Vik, som erhöll 1/3 och sonen Johan Jakob Jakobsson som ärhöll 2/3 av hemmanet. Efter änkans död 1896 tillföll hennes del 1898 dottersonen Johan Edvard Johansson. Både denna del och morbrodern Johan Jakobs del såldes 1909.

1909 — 1913
Hellnäs Sågaktiebolag
. Efter avverkning av skogen sålde bolaget 1913 hemmanet som delades mellan nedannämnda nya ägare.

1913 — 1933
Henrik Gustaf Granroth
, född 1889 i Pedersöre, död 1932 på Högbacka. Sexman.
Hustru: Lovisa Niklasdotter Borgarnäs, född 1869 i Pedersöre, död 1946 på Högbacka.
Niklas Backlund, född 1871 i Pedersöre, död 1933.
Hustru: Alina Nikolaidotter, född 1872 i Pedersöre, död 1946 på Högbacka.

1933 —
Frans Nikolai Niklasson Backlund
, född 1895 i Pedersöre.
Hustru: Irene Sofia Johansdotter Finne, född 1900 i Kovjoki.HEMMAN B1b

1803 — 1809
Mårten Johansson
, son till bonden Johan Henriksson och Brita Mårtensdotter, född 1754 på Högbacka, död där 1809. Ägare till 1/8 mantal.
Hustru: Kaisa Gustavsdotter Helsing, född 1758 i Vexala, död 1826 på Högbacka.

1809 — 1855
Mårten Mårtensson
, son till förra bonden, född 1794 på Högbacka, död där 1866.
Hustru 1: Valborg Ersdotter Måtar, född 1788 i Jeppo, död 1831 på Högbacka.
Hustru 2: 1832, Maja Lisa Johansdotter Barckar, född 1804 i Pedersöre, död 1872 på Högbacka.

1855 — 1906
Johan Mårtensson
, son till förra bonden, född1834 på Högbacka, död där 1917.
Hustru: Lisa Andersdotter Nyman, född 1834 i Sundby, Pedersöre, död 1921 på Högbacka-

1906 — 1936
Anders Johannes Johansson Mårtens
, son till förra bonden, född 1866 på Högbacka, död där 1936.
Hustru: Sanna Sofia Eriksdotter Forsbacka, född 1869 på Forsbacka.


[Innan Anders Johannes Johansson Mårtens tog över hemmanet, seglade han som jungman under kapten Gustaf Nyman. Den 30 augusti 1886 skrevs han in Jakobstads sjömanshus under namnet Jakob Högbacka ( sid 2)..Han seglade med skeppet Vanadis under 12 månader och 2 dagar från Jakobstad till Hartleford, Norfolk, Liverpool ,Umeå och vidare tillbaka till London och Jakobstad.( sid 3).
Anne Mårtens, vars make Harald är sonson till Jakob, tillhandahöll.
(Inf. 2016-03-21.)]


1937 —

Frans Nikolai Niklasson Backlund
, född 1895 i Pedersöre.
Hustru: Irene Sofia Johansdotter Finne, född 1900 i Kovjoki.

[1937 —
Paul Einar Mårtens, son till förra bonden, född 1910 på Högbacka, död där 1969.
Hustru: Gertrud Maria Löf, f. Nylund 1921 i Ytterjeppo.
Korrigering i augusti 2003 av Stig Haglund som forskar i Högbackasläkten.]

HEMMAN B 2

1786 — 1798
Johan Henriksson
, måg till förra bonden med samma namn, född 1735 i Kovjoki, död 1806 på Högbacka. Hemmanet 1/4 mantal.
Hustru: Lisa Johansdotter Högbacka, född 1744 på Högbacka, död där 1808.

1798 — 1812
Mikael Johansson
, född 1763 i Kronoby. Blev redan 1795 landbonde på hemmanet.
Hustru: Anna Jakobsdotter, född 1763 i Purmo. De flyttade bort från hemmanet 1812.

1812 — 1827
Johan Hansson Flatanabba
, född 1754 i Pedersöre. Flyttade bort 1827.

1827 — 1833
Anders Mattsson Björn
, född 1772 i Esse, död 1852 på Högbacka.
Hustru: Anna Johansdotter, född 1774 i Pedersöre, död 1855 på Högbacka.

1833 — 1878
Johan Andersson
, son till förra bonden, född 1803 i Pedersöre, död 1878 på Högbacka.
Hustru: Anna Kaisa Eriksdotter, född 1805 i Kronoby, död 1873 på Högbacka.

1878 — 1904
Johan Johansson
, son till förra bonden, född 1841 på Högbacka, död där 1913.
Hustru 1: Maria Pettersdotter, född 1840 i Socklot, död 1871 på Högbacka.
Hustru 2: 1873, Kaisa Henriksdotter Laggar, född 1843 i Munsala, död 1911 på Högbacka.

1904 — 1913
Otto Vilhelm Hansson
, son till förra bonden, född 1879 på Högbacka, död där 1912.
Hustru: Lovisa Andersdotter Lukus, född 1875 i Kovjoki.

1913 — 1934
Johan Alexandersson Villman
, född 1866 i Purmo, död 1934.
Hustru: Maria Jakobsdotter Förste, född 1869 i Pedersöre, död 1950 på Högbacka.
Hemmanet övertogs av sönerna.

1934 —
Frans Johansson Villman
, född 1909 i Purmo, död 1967 på Högbacka. Ogift.
Herman Johansson Villman, född 1911 i Purmo, död 1952 på Högbacka.
Hustru: Vailet Ingegärd Henriksdotter Kapell, född 1914 i Replot.
Karl Johansson Villman, född 1913 på Högbacka.
Hustru: Verna Maria Storpått, född 1920 i Replot.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 38—43.

Nästa hemman: Kuddnäs.