Isakas i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1543 — 1570
Hendrik Nilsson
, nämndeman 1543—1768.

1570 — 1591
Simon Hendersson
, son.

1592 — 1606
Nils Simonsson
, son.

1608 — 1648
Hans Mickelsson
, född c:a 1587. År 1608 är hemmanets storlek 2/3 mantal.

1648 — 1650
Hans Mickelssons änka.

1650 — 1661
Isak Eriksson
, född c:a 1603. Efter honom har hemmanet Isakas uppkallats. Redan år 1627 fanns Isak med i en personlängd för kyrkobyn, f.ö. den enda person i längderna med namnet Isak. Han är antecknad på Forsbacka hemman som ägdes av bonden Mårten Mickelsson, 50 år gammal. Isak Eriksson är då 24 år gammal. År 1635 har han övertagit ett hemman som ägs av bonden Thomas Jönsson. År 1650 bytte Isak Eriksson detta hemman mot Isakas hemman som ägdes av Hans Mickelssons änka.

1663 — 1686
Hans Isaksson
, son.
Hustru: Anna Mattsdotter.
Söner: Anders, Jakob och Hendrik.

1886 — 1699
Hendrik Hansson
, son.
Hustru: Brita.
Bror: Jakob och hustru. 1699 är hemmanet öde.

1703 — 1710
Kapellansboställe. Bostället var närmast avsett för Munsala området och innehades av kapellanen Claudius Juniander, död 1710, troligen kapellan redan 1680. Han var son till Johan Carlsson, rådman i Nykarleby, riksdagsman i Stockholm 1689, gift med Malin Witting, varigenom han ägde hälften av handlanden Klas Wittings hemman Nybacka där Juniander med familj troligen också var bosatt.
Hustru 1: Magdalena Falander, död 1707.
Hustru 2: Anna Gammal, död 1745, omgift med kapellanen Michael Jesenhaus.

1711 — 1723
År 1711 bodde Junianders änka Anna Gammal på Isakas. 1712 är kapellanen Gustav Snabb registrerad på Isakas. Under stora ofreden 1713 — 1723 finns inga uppgifter om vem som bodde på hemmanet som troligen stod öde under denna tid. 1723 är hemmanet öde och ”ruinerat”. Gustav Snabb hade tidigare varit kapellan i Gamlakarleby, gift med Anna Greta Enholm, dotter till rådmannen och handlanden i Kristinestad, Elias Enholm. Änkan Anna Greta gifte om sig med kapellanen på Lillollas i Nykarleby, Petrus Alanus, född 1680, död 1751.

1723 — 1725
Kapellanen Michael Jesenhaus, död 1761. Kapellan 1713, kyrkoherde 1742. Flyttade till Nybacka 1725.
Hustru: Anna Gammal, änka efter förra kaplanen C. Juniander, (som ägde en del av Nybacka).

1725 — 1735
Hemmanet bebos inte av någon kapellan, men brukas av landbönder.
1725: Erik Ersson.
Hustru: Brita.
1728—1754: Matts Göransson,
Hustru: Margareta Mattsdotter.
Michael Jesenhaus är fortsättningsvis kapellan men bosatt på Nybacka.

1735 — 1762
Kapellanen, adjunkten Johan Remahl, född 1701, död 1768.
Hustru: Brita Juniander, född 1707, död 1779, dotter till förra kapellanen Claudius Juniander. Han är enligt kommunionböckerna registrerad på Nybacka, 1741—1761.
1759 ändras hemmanets storlek från 2/3 mantal till 5/12 mantal.

Landbonde:
Matts Göransson.
Hustru Margeta Mattsdotter.

1762 — 1768
Kapellanen Johan Freytag, född 1723 i Brahestad, död 1775 på Haga i Munsala.
Hustru: Catharina Groen, född 1724, död 1779 i Munsala. Flyttar till Haga 1768. Freytag kallades i folkmun för ”Starka prästen”. Många historier finns om hans onaturliga kroppskrafter. Det berättas t.ex. om Jutasstenen som sex man försökte vända men som Freytag ensam välte tre gånger.
Kapellansbostället Isakas förefaller att ha varit rätt korta perioder bebott av kapellanerna. De flesta har varit registrerade på Nybacka, emedan alla, förutom Freytag, är delägare i detta hemman. Se Nybacka hemman.

Landbonde:
Matts Göransson.
Hustru: Margeta Mattsdotter.

1768 — 1778
År 1768 kom handelsman Johan Bladh i Vasa i besittning av Isakas hemman genom byte mot Haga i Munsala som blev nytt kapellansboställe för Munsalakapellanen Johan Freytag.
Landbonde:
Johan Johansson, född 1750.
H ustru: Brita Hansdotter, född 1751.

1778 — 1787
Johan Johansson Pettil
, född 1750 i Pedersöre.
Hustru: Brita Hansdotter Timonen, född 1751 i Pedersöre.
Medåbo: Brodern Mickel Johansson Pettil, född 1754 i Pedersöre, död 1813 på Isakas.
Hustru: Anna Jakobsdotter, född 1757 i Pedersöre.

1788 — 1808
Matts Larsson
, född 1759 i Pedersöre, död 1832 på Isakas. Sexman.
Hustru: Lisa Andersdotter, född 1759 i Pedersöre, död 1844 på Isakas.

År 1808 är Isakas hemman som är 13/24 mantal stort delat i två hemman, A och B, på vardera 13/48 mantal och ägs av bröderna Matts Larsson och Hans Larsson.HEMMAN A

1808 — 1832
Matts Larsson
, som förut, född 1759 i Pedersöre, död 1832 på Isakas. Se 1788—1808.

1832 — 1849
Anders Mattsson
, son till förra bonden. Född 1783 i Pedersöre, död 1849 på Isakas.
Hustru: Caisa Mickelsdotter Olin, född 1785 i Socklot.

1849 — 1860
Johan Andersson Isakas
, son till förra bonden, född 1815 på Isakas, död 1881.
Hustru 1: Maria Eriksdotter Nykonen, född 1806 i Socklot, död 1856 på Isakas.
Hustru 2: Brita Lisa Mattsdotter Lydman, född 1826 i Oravais.

1860 — 1868
Johan Eriksson Drakabacka
, måg till förra bonden, född 1838 i Forsby.
Hustru: Greta Lisa Johansdotter Isakas, född 1842 på Isakas.
Medåbo: Anders Andersson, född 1827.
Hustru: Anna Johansdotter, född 1829 i Alahärmä.

1868 — 1872
Johan Johansson Isakas
, senare Idman, son till förra bonden Johan Andersson Isakas, född 1847 på Isakas.
Hustru: Brita Andersdotter Fattig, född 1846 i Munsala.
Medåbo: Petter Mattsson Fagernäs, född 1812 i Larsmo. Tog senare namnet Fagerström.
Hustru: 1846, Anna Stina Johansdotter Klubb, född 1824 i Läpplax, Pedersöre.

1872 — 1880
Karl Johan Jakobsson
, måg, född 1853 i Munsala.
Hustru: Greta Sofia Pettersdotter Fagerström, född 1851 i Pedersöre. Flyttar till Forsbacka 1880.

1880 — 1903
(Johan) Jakob Johansson
, född 1836 i Munsala, död 1922. Tidigare bonde på Forsbacka.
Hustru 1: 1858, Kajsa Ulrika Jakobsdotter Loilax, född 1842 i Pedersöre, död 1876.
Hustru 2: 1879, änkan Sanna Lovisa Simonsdotter Bäck, född 1833 i Forsby, död 1911.

1903 — 1917
Anders Johan Jakobsson Isakas
, son till förra bonden, född 1860 i Munsala, död 1917 på Isakas.
Hustru: Johanna Sofia Matsdotter Bro, (Dalabacka), född 1862 i Kyrkoby, död 1946.

1917 — 1922
Johan August Alfons Anders-Johansson
, senare Cederberg, son till förra bonden, född 1884 i Kyrkoby, död på Isakas 1922.
Hustru: Ida Maria Johansdotter, född 1894 i Jeppo.

Från år 1923 finns två bönder på hemman A, i fortsättningen kallade för hemman A1 och A2.HEMMAN A1

1923 — 1946
Fredrik Johansson Liljeström
, född 1882 i Kovjoki [skall vara Forsbacka i Kyrkoby], död 1946.
Hustru: Ida Lovisa Alexandersdotter Manfors, född 1889 i Socklot [Mannfors i Kovjoki hörde till Socklot], död 1978. [Min farfar och farmor. Målning. Nils Liljeström med Isakas i bakgrunden.]

1946 — 1959
Johannes Fredrik Liljeström
, son till förra bonden, född 1923 på Isakas. Ogift. Modern, änkan Ida Liljeström är även bosatt på Isakas. [Köpte Thunbergs gård.]

1959 —
Veikko Eemeli Heikkilä
, född 1913 i Alahärmä, död 1972 på Isakas i Kyrkoby.
Hustru: Ida Sofia Hautamäki, född 1907 i Alahärmä.


HEMMAN A2

1923 — 1949
Matts William Mattsson Hanhila
, född 1895 i Alahärmä, död 1982 i Nykarleby.
Hustru: Ellen Sofia Andersdotter Isakas, född 1901, död 1984 i Nykarleby, dotter till förra bonden Anders Johan Jakobsson Isakas. Flyttar till staden 1949. [Dottern Ulla.]

1949 —
Sandström Johan Vilhelm
, född 1918 i Jeppo.
Hustru: Rut Meri Bernice Ljungfält, född 1913 i Nedervetil. Hemmanet finns i Bonäs.HEMMAN B

1808 — 1819
Hans Larsson
, född 1760 i Pedersöre.
Hustru: Beata Johansdotter, född 1764 i Pedersöre.
1817—1819 är två landbönder även registrerade på hemmanet: Anders Eriksson Solvin, född 1790 i Socklot, hustru: Lisa Johansdotter, född 1787 i Pedersöre, och Jakob Andersson Malander, född 1776 i Härmä.

1820 — 1835
Johan Henriksson Lång
, född 1773 i Övervetil.
Hustru: Brita Danielsdotter, född 1783 i Övervetil.

1836 — 1839
Jakob Jakobsson
, född 1797 i Gamlakarleby.
Hustru: Maja Greta Jakobsdotter, född 1781 i Munsala.

1839 — 1858
Johan Andersson
, född 1803 i Gamlakarleby.
Hustru: Brita Maja Eriksdotter, född 1804 i Gamlakarleby.

1858 — 1876
Skeppsbyggmästaren Lars Petter Käldström, född 1812 i Pedersöre, död 1878 på Isakas.
Hustru: Maria Margareta Hansdotter, född 1810 i Pedersöre.

1876 — 1888
Simon Erik Simonsson Rank
, född 1804 i Munsala, död 1887.
Hustru: Sanna Greta Andersdotter, född 1808 i Nykarleby, död 1889.
Johan Andersson Wäst, född 1857 i Munsala, död 1878 på Isakas. Erik Andersson Wäst, född 1861 i Munsala, Monå.

1888 — 1921
Daniel Danielsson Smeds
, född 1834 i Vexala, död 1921 på Isakas i Kyrkoby.
Hustru: Susanna Andersdotter Holm, född 1838 i Vexala, död 1912 på Isakas i Kyrkoby.

1921 — 1927
Johan Danielsson Hagman
, son till förra bonden, född 1866 på Smeds i Vexala, död 1957 på Isakas i Kyrkoby.
Hustru: Anna Karolina Karlsdotter Bertula, född 1875 i Vexala, död 1916 på Isakas i Kyrkoby.

1957 —
Johannes Vilhelm Hagman
, son till förra bonden, född 1912 på Isakas i Kyrkoby.
Hustru: Gunhild Maria Präst, född 1918 i Oravais, Kimo, död 1992 på Isakas.Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 16–20.


Nästa hemman: Forsbacka.