Jutas i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1549 — 1554
Anders Larsson.

1557 — 1575
Sven Andersson. 19 1/2 spannland odlad jord.

1580 — 1622
Matts Persson. 18 1/2 spannland, 3 kor fanns på hemmanet.

1625 — 1636
Anders Mattsson. År 1627 är han 40 år gammal, och således född c:a 1587.

1637 — 1669
Mickel Mårtensson. 1 mantal.

1675 — 1703
Johan Mickelsson, son.
Hustru: Malin Mickelsdotter.
Bror: Erik Mickelsson,
Hustru: Brita Simonsdotter.

1705 — 1710
Johan Mickelsson Juut.
Hustru: Malin.
Son: Henrik Johansson.
Hustru: Susanna Knutsdotter.

1711 — 1713
Henrik Johansson Juut.
Hustru: Susanna.
Bror: Hans Johansson.
Syster: Brita.

1713 — 1721
Hemmanet låg öde under stora ofreden 1713—1721.

1721 — 1740
Henrik Johansson Juut.
Hustru: Susanna Knutsdotter.
Son: Mickel.
Bolagsman: Hindrik Eriksson, Kukkonen, senare Juth, född 1683 i Etseri by, Ruovesi, död 1743 på Jutas.
Hustru: Susanna Nilsdotter, född 1691 i Lappajärvi, död 1754 på Jutas.

Enligt P-E Levlin i "Släkt och Bygd" Nr 24, sid. 70, flyttade troligen Hindrik Eriksson till Juth under stora ofreden och upptog hemmanet som då låg öde. Vid Nykarlebytinget 6.11.1721 anhöll han om frihetsår för hemmanet. Sedan fred slutits återkom hemmanets förra ägare Henrik Johansson Juth och gjorde anspråk på hemmanet. Saken klarades upp vid tinget 21.10.1722 genom att Henrik Eriksson fick köpa halva hemmanet för 250 daler kopparmynt och en kviga. En son Henrik Juthman blev soldat på rota 114 i Nykarleby kyrkoby.

Från år 1740 är hemmanet delat i två hemman, A och B. A-hemmanet innehas av Henrik Johanssons son Mickel Henriksson, och B-hemmanet av Henrik Erikssons son Johan Henriksson.HEMMAN A

1740 — 1765
Mickel Henriksson Jutas, son till förra bonden.
Hustru: 1738, Elisabet Knutsdotter Bro, född 1720 i kyrkoby.

1765 — 1776
Änkan Elisabet Knutsdotter och sonen Johan Mickelsson, född 1739, med hustru.

1777 — 1790
Johan Mickelsson Jutas
, född 1739 på Juthas.
Hustru: Brita Jakobsdotter Mågas, född 1745 i Hirvlax.

År 1790 finns på hemmanet två bönder. Hemmanet innehas av förra bondens son, Jonas Johansson, och av förra bondens broder Erik Mickelsson.

1790 — 1823
Jonas Johansson Jutas, son till förra bonden, född 1771 på Jutas.
Hustru: Maria Johansdotter Ohls, född 1766 i kyrkobyn.
Erik Mickelsson Jutas, bror till förra bonden, född 1750 på Jutas.
Hustru: Maria Andersdotter, född 1759 i Munsala.

1823 —1826
Jakob Jakobsson Lukus, måg, född 1801 i Kovjoki, död 1826 på Jutas.
Hustru: Maria Sofia Jonaedotter, född 1806 på Jutas, död där 1827.
Anders Eriksson, son till förra bonden, född 1785 på Jutas, död där 1826.
Hustru: Susanna Pehrsdotter Klockars, född 1786 i Kyrkoby, död 1823 på Jutas.

1826 — 1827
Johan Larsson Sundlin, från Suni i Monäs, född 1791 i Munsala.
Hustru: Ulrika Ersdotter Jutas, född 1789.

1827 — 1833
Hans Hansson Björk, född 1796 i Kronoby, död 1833 på Jutas.
Hustru: Brita Lena Mattsdotter, född 1798 i Kronoby.
Abram Jansson Jutas, född 1769 i Kyrkoby, död 1831 på Jutas.
Hustru: Maja Greta Jakobsdotter Damskata, född 1781 i Munsala.

1833 — 1835
Johan Jakob Jakobsson Fortell, född 1798 på Kärr i Forsby, död 1835 på Jutas.

1836 — 1840
Matts Mickelsson, född 1779 på Lassila i Ytterjeppo, tidigare bonde på Kärr.
Hustru: Susanna Ersdotter, född 1783 i Munsala.
Avlidne bonden Anders Erikssons barn: döttrarna Maja Greta, född 1814, Sanna, född 1817, och sonen Johan Andersson Jutas, född 1819 med hustrun Anna Brita Damskata.

1840 — 1854
Erik Eriksson Ventjärvi senare Wänman, född 1809 i Såka, Gamlakarleby, död 1854 på Jutas. Gästgivare på Jutas. Äger även halva hemmanet B1 på Ohls.
Hustru: Susanna Johansdotter, född 1820 i Munsala, död 1859 på Jutas.
Son, Johan, född 1842.

1855 — 1862
Henrik Johansson Ohls, senare Hellman, född 1829 på Ohls i Kyrkoby, död 1917 i Socklot.
Hustru 1: änkan efter förra bonden, Susanna Johansdotter, född 1820 i Munsala, död 1859 på Jutas.
Hustru 2: Johanna Karlsdotter Gästgivars, född 1840 i Socklot, död där 1931. Henrik var senare bonde på Ohls och sist sjöman, boende på Jutas samt Gästgivars och Nikula i Socklot.

1862 — 1872
Johan Eriksson, son till förra bonden och gästgivaren Erik Wänman, född 1842 på Jutas, död där 1872.

1873 — 1918
Johan Jakob Eriksson Drakas, senare Enrot, född 1846 i Ytterjeppo, död 1926.
Hustru: Sanna Gustavsdotter Nybyggar, född 1852 i Ytterjeppo, senare Lassila, Jeppo, död 1934.

1918 — 1920
Karl Viktor Lenander, född 1885 i Jakobstad, död där 1932.

1921 — 1928
Matts Leonard Mattsson Knutar, född 1872 i Terjärv, död 1928 på Jutas.
Hustru: Emma Gunilla Gustavsdotter, född 1877 i Terjärv.

1929 — 1932
Bonden, byggmästaren Johan Isaksson Bergqvist, född 1882 i Jeppo. Flyttat till Uleåborg 1932. [Notis om försäljning.]
Brodern Emil Isaksson Bergqvist, född 1887 i Jeppo. Flyttar 1934.

1934 —
Anders Reinhold Anderson Holm, född 1906 i Maxmo.
Hustru: Elna Emilia Johansdotter Ström, född 1914 i Maxmo.HEMMAN B

1740 — 1780
Johan Henriksson Jut, son till förra bonden Henrik Eriksson, född 1712 i Ruovesi, död 1786 på Jutas.
Hustru: Lisa Mattsdotter, född 1724 i Kyrkoby, död 1786 på Jutas.

1780 — 1790
Anders Johansson, måg, född 1751 i Vexala.
Hustru: Lisa Johansdotter Jutas, född 1753 i Kyrkobyn.

Från år 1791 finns två hemman på hemman B, som i fortsättnigen kallas för B1 och B2.HEMMAN B1

1791 — 1713
Ander Johansson, som tidigare, född 1751 i Vexala.

1813 — 1833
Johan Johansson, måg, född 1784 i Munsala.
Hustru 1: Maria Andersdotter Jutas, född 1776 i Kyrkoby, död 1815 på Jutas.
Hustru 2: Torparänkan Anna Johansdotter Ohls, född 1779 i Ytterjeppo.

1834 — 1842
Simon Johansson, son till förra bonden, född 1811.
Hustru: Caisa Lena Jakobsdotter, född 1811 i Jeppo.

1843 — 1865
Hemmanet ägs av bonden Per (Petter) Johan Johansson Klockars, född 1799, död 1867. Ägde även hemman A1 på Klockars 1827—1862.
Hustru: Kaisa Mattsdotter Mickelsbacka, född 1802 i Kyrkoby, död 1866 på Klockars.

1865 — 1880
Johan Petter Pettersson Klockars, son till förra ägaren, född 1834 på Klockars, död 1890 i Helsingfors.
Hustru: Maja Geta Isaksdotter Knuts, född 1833 i Ytterjeppo, död 1885 på Ohls i Kyrkoby.
Medåbo från 1870: Bondeänkan på Klockars, Anna Sofia Mattsdotter Smeds, född 1816 i Socklot, död på Jutas 1885.

Hemman B1 är från 1880 delat i två hemman B1a och B1b.HEMMAN B1a

1880 — 1886
Jakob Johansson Jutas, son till Johan Johansson Klockars, och förra medåbon på Jutas, Anna Sofia Mattsdotter Smeds, född 1846 på Klockars, död 1886 på Jutas.
Hustru: Lovisa Eriksdotter Jutas, född 1848, död 1890 på Jutas.

1886 — 1890
Matts Johansson, senare Eklöv, bror till förra bonden, född 1843 på Klockars, död 1930 i Nykarleby.
Hustru 1: Anna Brita Andersdotter Draka, född 1852 i Kronoby, död 1889 på Jutas.
Hustru 2: Anna Kaisa Johansdotter Kuokkaluoma, född 1862 i Alahärmä.

1890 — 1902
Matts Johansson som tidigare. Han har dock ytterligare köpt hemman B2 år 1888 som i fortsättningen ingår i detta hemman.

1902 — 1906
Komissionären, senare sågägaren Anders Johansson Olin, född 1857 i Nykarleby, död 1918 på Klockars.
Hustru 1: Tekla Amalia Eng, född 1861 i Kyrkoby, död 1912 på Klockars.
Se Klockars 1909—1918 hemman B2.

1907 — 1928
Gustav Johansson Väst eller Englund, skomakare, född 1870 i Oravais, död 1934.
Hustru 2: Änkan Sanna Gustava Johansdotter Cederström, född 1862 på Sund i Munsala, död 1946, änka efter Mickel Herman Cederström på Jutas.

1928 — 1929
Hugo Adrian Wiklund, född 1899 i Purmo. Se Forsby, Bro, sid. 69.

1930 — 1934
Karl Åke Rolf Mattsson Åkerman, född 1904 i Jeppo.
Hustru: Laila Amanda Kuivamäki, född 1908.

1934 —
William Alfredsson Nyberg, född 1902 i Purmo.
Hustru: Ester Rebecka Johansdotter Byggmästars, född 1913 i Larsmo.HEMMAN B1b

1880 — 1894
Henrik Gustav Hällund, född 1828 i Pedersöre, f.d. skarpskytt i andra Vasa Skarpskyttebataljon.
Hustru: Anna Greta Larsdotter, född 1827 i Pedersöre, död 1906 på Jutas.

1894 — 1927
Johan August Hällund, son till förra bonden, född 1862 i Pedersöre, död 1927 på Jutas.
Hustru: Maria Karolina Johansdotter Isakas, född 1875 i Munsala.

1928 — 1937
Henrik Alfred Jakobsson Lillqvist, född 1887 i Jeppo.
Hustru: Maria Irene Sundqvist, född 1895 i Nykarleby.

1938 —
Anders Johannes Andersson Fors, född 1895 i Kyrkoby.
Hustru: Ester Elvira Johana Nylund, född 1901 i Amerika.HEMMAN B2

1791 — 1802
Abraham Mickelsson Jutas, son till bonden Mickel Henriksson Jutas på hemman A, född 1752 på Jutas.
Hustru 1: Greta Johansdotter Jutas, född 1761, död 1794.
Hustru 2: 1795: Änkan Anna Sofia Högberg, född 1756 i Nykarleby.
Abraham var bonde på Ohls 1781—1790.

1802 — 1809
Johan Mickelsson Jutas, bror till förra bonden, född 1739 i Kyrkoby, död 1809.
Hustru: Brita Jakobsdotter Mågas, född 1745 i Munsala, Hirflax, död 1805.
Johan var tidigare bonde på hemman A och på Ohls, 1790—1799.

1809 — 1819
Abraham Johansson Jutas, son till förra bonden, född 1769 i Kyrkoby.
Hustru: Maja Greta Jakobsdotter Damskata, född 1781 i Munsala. Flyttar till Ohls igen 1819, hemman B2.

1819 — 1834
Israel Nilsson Ylätupa, född 1774 i Lappo. Död 1851.
Hustru: 1798: Greta Jakobsdotter Sandås, född 1782 i Munsala, Pensala, död 1852.

1834 — 1868
Nils Israelsson Jutas, son till förra bonden, född 1798 i Munsala. Äger även halva B1 på Ohls.
Hustru 1: Caisa Carlsdotter Drakabacka, född 1800 i Kyrkoby.
Hustru 2: Greta Eriksdotter Klockars, född 1803 i Kyrkoby, död 1868.

1868 — 1880
Leander Nilsson, son till förra bonden, född 1837 på Jutas.
Hustru: Lisa Johansdotter Smedsbacka, född 1843 på Härmälä i Purmo.

1880 — 1888
Sigfrid Sigfridsson Sigfrids, född 1859 på Sorvist, död 1898 i USA. Till USA 1888.
Hustru: Anna Lovisa Henriksdotter Pellis, född 1860 i Pedersöre.
Hemmanet övertogs 1888 av bonden Matts Johansson, på hemman B1a, och sammanslogs med detta.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 2–6.


Nästa hemman: Klockars.