Kuddnäs i Kyrkoby — Hemmanets ägare 


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1579 — 1606
Carl Jönsson
. Hemmanet skattar för 10 spannland odlad jord.

1606 — 1630
Jöns Carlsson
, son. Hemmanet skattar för 1/2 mantal. År 1627 är Jöns Carlsson 46 år gammal. På 1640-talet avskiljdes 1/4 mantal av hemmanet, det s.k. ”Nils Olofssons” hemman eller ”Kuddnissas”, och indrogs till stadens donationsjord. Nils Olofsson, som var bonde på hemmanet 1616—1625, blevhandlande och rådman i staden 1639. Död där 1681.

1631 — 1645
Carl Jönsson d.y
., son. Först bonde i kyrkobyn, sedan borgare och rådman i staden till år 1709. Hans son Carl tog namnet Finelius. Hemmanet skattade för 1/4 mantal.

1645 — 1675
Lars Mårtensson Högbacka
. Kuddnäs (1/4 mantal) anslutet till Högbacka under denna tid. Se detta hemman.

1675 — 1697
Matts Larsson Högbacka
, son till förra ägaren. Bonde på båda hemmanen fram till år 1683, därefter bonde endast på Kuddnäs.
Hustru: Beata Simonsdotter.

1698— 1712
Hans Mickelsson Kuddniss
. Härstammar från Jutas hemman och är troligen son till bonden Mickel Mårtensson Jutas. Han var handelsman i Nykarleby. Dog under stora ofreden.

1713 —1723
Hemmanet öde och avbränt av ryssarna under stora ofreden. Efter stora ofreden, och fram till 1800-talets början, fanns ingen bonde fast bosatt på Kuddnäs, utan hemmanet ägdes av stadsbor och sköttes av legofolk. Troligen fanns inte heller någon bostadsbyggnad där efter ofredsåren förrän assessorn Carl Basilier, troligen 1804, uppförde en ny huvudbygnad på hemmanet vilket bevisas av att initialerna C.B. och M.C.S. samt årtalet 1804 finns märkta på en stor spiselhäll i huvudbygnadens kök. Byggnaden lär ha inköpts och flyttats till Kuddnäs från Sundby.

1729 — 1745
Augustinus Bong
, född i Sverige, troligen i Medelpad, död 1757 i Nykarleby. Handelsman och rådman i staden.
Hustru: Katarina Giedda, född 1712 i Nykarleby.

1745 — 1750
Henrik Thilgren
, först tullskrivare i Nykarleby, sedan extra kanslist och utridare. Länsman 1756—1760. Flyttade till Vasa 1760.
Hustru: Katarina Holmbäck.

1750 — 1755
Lars Wessler
, född 1698 i Högsjö socken i Medelpad [ska vara Hässjö], Sverige, död 1755 i Nykarleby. Handlande och rådman i Nykarleby. Kyrkvärd. Deltog i riksdagen 1751 som ombud för Nykarleby, Kristinestad och Brahestad. Ägde 1741—1754 hälften av Orisbergs bruk.
Hustru: Cecilia Bong, syster till tidigare nämnda Augustinus Bong, född 1727, död 1779 i Nykarleby. Hon var skalden Zachris Topelius mormors mormor.

1755 — 1779
Änkan Cecilia Bong-Wessler.

1779 — 1802
I mantalslängderna under tiden 1780—1799 står ännu änkan Wessler antecknad som ägare till Kuddnäs, trots att hon dog redan 1779. Troligen har någon slutlig reglering av ägorätten till hemmanet inte skett efter hennes död, utan förvaltas Kuddnäs hemman av arvingarna, de två döttrarna Sara och Kristina och deras äkta män.
Sara Wessler, född 1726, död i Tyrvändö 1790.
Make 1: Med fänriken Karl Tujulin.
Make 2: Med kaptenen, friherren Johan Stjerncrantz.
Kristina Wessler, född 1737, död 1810 i Nykarleby. var gift med
Make: Hovrättsadvokaten Reinhold Vilhelm Backman, född 1727 i Vasa, död 1787 i Nykarleby.

1802 — 1814
Carl Basilier
, kronofogde i Korsholms medledes härad och assessor, född 1765.
Hustru: Magdalena Christina Strindholm, född 1763.

1814 — 1831
Zachris Topelius
, medicine- och kirurgiedoktor, född 1781 i Uleåborg, död 1831 på Kuddnäs.
Hustru: Catharina Sophia Calamnius, född 1791 i Nykarleby, död 1869 på Kuddnäs.

1832 — 1873
Änkan Catharina Sophia Calamnius-Topelius och barnen.
Landbönder:
Henrik Henriksson Sarman, född 1799 i Överjeppo.
Hustru 1: Stina Jacobsdotter Wik, född 1797 i Socklot, död 1853.
Hustru 2: Anna Caisa Johansdotter Nyman, född 1820 i Pedersöre.
Johan Gustav Mattsson Vannäs, född 1829 i Sundby, död 1860 på Kuddnäs.
Hustru: Maja Greta Ersdotter, född 1831 i Sundby.
Matts Nilsson Strömming, född 1819 i Munsala, död 1866 på Kuddnäs.
Hustru: Maria Lovisa, född 1815 i Pedersdöre, död 1866 på Kuddnäs.

1873 — 1875
Jakob Kerrman
Alfred Häggblom, affärsmän. Köpte hemmanet närmast för skogens skull som avverkades och såldes.

1875 — 1887
Carl Oscar Olson
, sjökapten, född 1822 i Gamlakarleby, död 1907 på Åminnegård i Kyrkoby.
Hustru: Charlotta Catharina von Schantz, född 1826 i Kauhajoki, död 1900 på Kuddnäs.
Ägde även Frill hemman.

1887 — 1913
Fredrik (Fritz) Olson
, född 1857 på Frill i Kyrkoby, i den s.k. norra tullstugan, numera Nykarleby stads museum, som farfadern, sjökaptenen Olof (Ole) Olson, född i Norge 1794 hade inköpt av staden år 1828. Fritz Olson dog 1913 på Åminnegård i Kyrkoby som hörde till Kuddnäs hemman. Kronolänsman i Nykarleby. Ägde även Frill hemman.
Hustru 1: Anna Charlotta Appelberg, född 1855 i Kaustby, död 1903 i Helsingfors.
Hustru 2: 1904: Hulda Elisabeth Hellstrand, född 1880 i Nykarleby, död där 1952.
På Kuddnäs anlade Fritz Olson också ett mejeri som var det första i sitt slag i Nykarleby.

Nykarleby landskomun, inköpte år 1900 Kuddnäs hemman med byggnader och en del av hemmanets mark och inrättade där ett ålderdomshem, eller ”fattiggård” som det på den tiden kallades.

År 1930 bildades stiftelsen Zacharias Topelius barndomshem, och Kuddnäs gård med park inlöstes av kommunen med medel som beviljats av riksdagen. Fastigheten är numera museum. En stor del av hemmanets övriga mark splittrades efter hand i små jordbruksenheter och tomter. Resten av hemmanet kallades Åminnegård och inköptes jämte Frill hemman år 1914 av Hällnäs sågaktiebolag.

1914 — 1918
Hällnäs Sågaktiebolag
köpte hemmanet 1914, avverkade skogen och sålde hemmanet 1918.

1918 — 1920
Adolf Nordström
från Såka i Karleby, se nedan, samt Johan Johansson Kecko från Purmo, bonde på Sorvist 1901—1937, köpte Åminnegård samt Frill hemman 1918. 1920 sålde Johan Kecko sin del åt byggmästaren och bonden Johannes Johnsson.

1920 — 1950
Johan Adolf Mattsson Nordström
, född 1878 i Såka, Karleby, död 1951 på Åminne.
Hustru: Vilhelmina Andersdotter Nyström, född 1882 i Karleby, död 1960 på Åminne.
Johannes Johnsson, bonde och byggmästare, född 1883 i Karleby. [Sista skutbygget på Åminne av Jan Kronholm.]
Hustru: Hilma Sofia Karlsdotter Borg, född 1884 i Karleby.
Bonden Gustav Granroth på Högbacka äger även en mindre del av det ursprungliga hemmanet.

1950 —
Arne Allan Adolfsson Nordström
, född 1911 i Karleby.
Hustru: Astrid Amanda Furubacka, född 1926 i Karleby.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 43–45.
Nästa hemman: Frill.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Kuddnäs av Erik Birck.
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia av Zachris Schalin.