MARKBY

 

Markby är en relativt ung by i Nykarleby socken och bildades först i slutet av 1700-talet. Tidigare hörde byns områden till byn Kovjoki och Strömmen i Pedersöre storsocken. De två hemman som ursprungligen fanns där var Marken, även kallad Öfver Kierr, och Finne, även kallad Ytter Kierr. Från år 1875 hör Markby till Nykarleby. Kyrkligt hörde Markbygårdarna till Nykarleby redan från år 1607.

Bynamnet Markby har sitt ursprung i Marken, eller Markbygden som omnämns i många sammanhang redan på 1500-talet, bl.a. i samband med att prästerna skulle förrätta gudstjänst i Markbygden även kallad Träskbygden. Denna bygd var ett vidsträckt område inom Pedersöre storkommun som sträckte sig i sydost ända till Lappajärvitrakten. År 1642 bötfälldes tre män från Pedersöre Marken för att de på böndagen varit borta från kyrkan. 14)

I Markby fanns 4 hemman: Nygård, Långholm, Finne och Marken.

14) K. V.Åkerblom: Pedersöre storsockens historia, del 2, sid. 437, 440.

 
1. Nygård

Nygård hemman bildades först är 1778 som ett kronohemman i byn Kovjoki och Strömmen. Nybyggare var Erik Jöransson. Hemmanets storlek 1/8 mantal, och hemmansnummern 1 i Markby sedan byn bildats.


BÖNDER PÅ HEMMANET:

1778—1802
Nybyggaren Eric Jöransson Nygård, född 1720 i Jämsä i Savolax, död 1800 på Nygård. Varit anställd hos Malm i Jakobstad. Hustru: 1756: Maria Samuelsdotter, född 1727 i Pedersöre, död 1798.


1802—1805
Erik Eriksson Nygård
, son till förra bonden, född 1759, död 1805 på Nygård. Hustru: Caisa Carlsdotter, född 1764 i Kronoby. Son Erik, född 1789 i Kovjoki.


1805—1813
Caisa Carlsdotter
, änka efter förra bonden, och sönerna Erik född 1789 och Johan född 1793.


1810— 1820
Matts Johansson Storbärs
, född 1773 i Ytterjeppo. Hustru: 1795, Anna Jakobsdotter Dalabacka, född 1778 i Ytterjeppo. Fosterson: Johan Andersson Gunnars, född 1804. Flyttar till Rundt i Ytterjeppo.
Erik Erikssons änka Caisa Carlsdotter, född 1764 i Kronoby. Son: Johan född 1793 i Kovjoki.


1824—1834
Johan Johansson Kasén
, född 1773 i Kovjoki, död där 1843. Hustru: Caisa Johansdotter, född 1778 i Socklot.


1834—1852
Johan Johansson
, son till förra bonden, född 1806 i Socklot, död 1852 i Kovjoki. Hustru: 1832, Maria Jacobsdotter Lassila, född 1811 i Kovjoki, död på Finne 1876.


1852—
Johan Jakobsson Nygård
, son till förra bonden, född 1832 på Nygård. Flyttar 1875 till Laukas. Hustru: 1854 Maja Lovisa Mattsdotter Finne, född 1832 i Markby, död där 1868.
2. Långholm

Hemmansnummer 2, tidigare var hemmansnummern 15 i byn Kovjoki och Strömmen i Pedersöre.

Hemmanet grundlades år 1778 som ett 1/4 mantal stort kronohemman med 20 års skattefrihet. Redan från början fanns det 2 bönder på Långholm, vardera innehade 1/8 mantal. Hemman A och B.
BÖNDER PÅ HEMMANET

HEMMAN A

1778—1808
Pehr Johansson
, född 1753 i Knivsund, Öijarna Gamlakarleby socken. Hustru 1: Caisa Andersdotter, född 1763 i Gamlakarleby socken, död 1798. Hustru 2: 1798, Maria Simonsdotter Sudd, född 1765 i Pedersöre, Kållby, död 1808 på Långholm. Hemmanets storlek 1/8 mantal.


1808—1812
Matts Eriksson Rundt
, född 1778 på Rundt i Ytterjeppo, död 1848. Hustru: 1799, Maria Johansdotter Levälä, född 1778 i Ytterjeppo, död på Bjon i Ytterjeppo 1831.


1812—1817
Henrik Eliasson Wiss
, född 1781 i Larsmo. Hustru: Brita Fredriksdotter, född 1775 i Larsmo.


1817—1821
Johan Simonsson Olkonen
, född 1782 i Kronoby. Hustru: Lisa Mattsdotter, född 1775 i Pedersöre.


1821—1843
Hans Johansson
, född 1784 i Purmo, död 1843 på Långholm. Hustru: Annas Hansdotter, född 1786 i Purmo.


1843—
Jakob Fredriksson Hägglund
, måg till förra bonden, född 1812 i Kovjoki, död där 1855. Hustru 1835, Maria Lena Hansdotter Långholm, född 1814 i Kovjoki.
HEMMAN B

1778—1788
Jacob Mattsson
, åbo. född 1734. Hustru: Brita, född 1734.


1788—1802
Jakob Persson
(Pehkonen), född 1767 på Paavola i Siikajoki. Hustru: Anna Andersdotter, född 1764 i Kronoby.


1803—1810
Matts Johansson Storbärs
, född 1773 i Ytterjeppo, död 1839 på Rundt i Ytterjeppo. Sedan bonde på Nygård i Karby. Hustru: Anna Jakobsdotter Dalabacka, född 1778 i Kovjoki, död 1851 på Rundt i Ytterjeppo. Sedan bonde på Nygård.


1811—1814
Daniel Eriksson Levälä
, född 1770 i Ytterjeppo. Hustru: 1804 Caisa Eriksdotter Bjon, född 1780 i Ytterjeppo.


1814—1816
Matts Jakobsson Mattbäck
, född 1780 i Esse. Hustru 1: Greta Josefsdotter, född 1781 i Esse, död 1814. Hustru 2: Maria Lisa Johansdotter, född 1792 i Purmo.


1816—1823
Hans Henriksson
, född 1774 på Bjong i Hopsala i Kronoby. Flyttar till Marken 1823. Hustru: Anna Lisa Andersdotter, född 1782 i Pedersöre.


1823—1836
Maja Hansdotter
, bondeänka från Marken, född 1780, död 1844. Son: Matts Hansson, född 1812, död 1844.


1836—1844
Johan Eriksson Gunn
, född 1804 i Forsby, Pedersöre. Hustru: Anna Stina Hansdotter, född 1810 i Pedersöre.


1844—
Abraham Eriksson Sundqvist
, född 1797 i Kovjoki. Hustru 1: Stina Sofia Hägglund, född 1801 i Kovjoki., död 1855. Hustru 2: 1856, sjömansänkan Sanna Greta Abrahamsdotter Juth, född 1814 i Kovjoki.


3. Finne

 

Hemmansnummern 3 var tidigare nummer 1 i byn Kovjoki och Strömmen.

Hemmanets storlek 3/4 mantal.

Hemmanet kallades ”Ytter-Kiörr” fram till 1700-talets mitt. Hemmanet kan möjligen ha fått sitt namn ”Finne” efter bonden Thomas Eskilsson som kom från Saarijärvi och troligen var finsktalande. Hans föräldrar, Eskil Arfvidsson från Saarijärvi och Anna Nilsdotter från Laukas, född c:a 1680 kom till Kovjoki i slutet av 1720-talet. Sedan mannen dött flyttade änkan Anna, 74 år gammal och sedan 40 år tillbaka blind, år 1754 till sin son profossen Nils Eskilsson i Laihela. 15) Förutom Thomas stannade tre syskon i Markby, brodern Knut som också blev bonde på Finne, brodern Anders som blev bonde på Marken, och systern Margareta gift med David Andersson från Saarijärvi, husman på Marken. Från Orivesi kom bröderna Jöran och Johan Simonsson som också blev bönder på Marken i Markby. Man kan anta att finska var det språk som mest talades i Markby på 1700-talet. 16)

15) Nykarleby församling: flyttningsbetyg 23.2.1754.
16) Emil Åman: Släkten Kronqvist i Markby.
BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1582
Lasse Larsson.


1583—1599
Per Thomasson.


1600—1634
Anders Persson
, född c:a 1567, söner Hans, född c:a 1597 och Knut, född c:a 1601, sjuklig. 1633—1634 är Knut antecknad som bonde på hemmanet.
Brodern Hans blir 1633 bonde på Raij i Karby.


1635—1650

Hemmanet öde. Hemmanet finns inte med i skattelängderna under denna tid, förutom 1642 då Nils Mickelsson är antecknad där.


1650—1660
Mårten Anderson
.
3/4 mantals skattehemman.


1660—1674
Knut Knutsson
.


1675—1700
Jakob Hindersson
, hustru: Dordi Mickelsdotter, måg Jöns, måg Matts. 3/4 mantal. 1675: ”Betalar efter 1/2 mtl. skatt, den övriga delen 1/4 är inlagd för tröga och svaga ägors skuld.” En dotter Walborg gift med bonden Matts Knutsson Marcken.


1705—1710
Jöns Persson, måg till förra bonden. Kommer från Högväg i Ytterjeppo. 17)
Jöns var först bonde på Finne, och flyttade sedan till Lassila. Hustru: Brita Jakobsdotter Finne.

17) E. W. Levlin: Släkt och Bygd Nr 18/1974, sid 35. ”Nämndemanen i Kovjoki Erik Lassilas härstamning.”


1725—1737
Erik Jönsson
, son till förra bonden, född 1707, död 1765 på Lassila. Flyttar till Lassila och blir bonde där. Nämndeman. Hustru: 1: Brita. Hustru 2, c:a 1725: Susanna Jakobsdotter Lassila.


1737—1756
Thomas Eskilsson
, född 1694 i Saarijärvi. Hustru 1: Brita Andersdotter, änka efter förra bondens bror Matts Jönsson. Hustru 2: 1765: änkan Helena Andersdotter Hellberg, född 1694. 3/8 mantal.
Medåbo: Knut Eskilsson, hustru: 1742: Susanna Andersdotter. Från år 1741 är Matts Knutsson antecknad som medåbo, född c:a 1680, död c:a 1752. F.d. bonde på Marken 1702—1729. Hustru 1: Valborg Jakobsdotter Finne. Hustru 2: Anna Hansdotter. Söner: Erik och Matts. 3/8 mantal.


I fortsättningen redovisas 4 hemman på Finne, vart och ett på 3/16 mantal.
Hemman A: ägs av Thomas styvmåg Lars Samulsson.
Hemman B: ägs av Erik Mattsson.
Hemman C: ägs av Matts Mattsson.

(söner till Matts Knutsson)
Hemman D: Matts Larsson, son till bonden på A, Lars Samuelsson.
HEMMAN A

1756—1788
Lars Samuelsson
, född 1711 i Saarijärvi. Styvmåg. Hustru 1: 1738, Anna Mattsdotter Finne, dotter till förra bonden Erik Jönssons bror Matts Jönsson, och Tomas Eskilssons styvdotter. Hustru 2: 1748, Catharina Andersdotter Storsilvast, född 1721 i Jeppo, död 1792. Hemmanet 3/16 mantal år 1778.


1788—1792
Anders Larsson Finne
, son till förra bonden, född 1749 i Kovjoki, död där 1788. Hustru: 1773, Susanna Jacobsdotter Lassila, född 1748, död 1792.


1792—1807
Anders Simonsson
, född 1743 i Sundby. Hustru: Maria Mattsdotter, född 1747, från Jakobstad.


1807—1815
Per Eriksson
, född 1754 i Pedersöre, död 1815 på Finne. Hustru: Beata Mickelsdotter, född 1754, död 1809. Hustru 2: Valborg Larsdotter, född 1765 i Pedersöre. Änkan flyttar bort 1816.


1815—1832
Anders Persson
, son till förra bonden, född 1785 i Pedersöre. Hustru: Lisa Johansdotter Tollicko, född 1791 i Jungar by, Jeppo.


1833—
Hemmanet övertagits av bonden på hemman B1, Matts Mattsson.
HEMMAN B

1756—1793
Erik Mattsson Finne
, född 1721 i Kovjoki, död på Finne 1793, son till förra medåbon Matts Carlsson Finne. Hustru: 1748, Margareta Pehrsdotter, född 1728 i Socklot, död 1794 på Finne. Hemmanets storlek 3/16 mantal.


1793—1809
Erik Mattsson
, måg till förra bonden, född 1752 i Kovjoki. död där 1809. Hustru: 1775, Maria Eriksdotter Finne, född 1754 i Kovjoki. död där 1803.


I fortsättningen 2 bönder på B:
Hemman B1: 3/32 mantal, bonde Matts Eriksson.
Hemman B2: 3/32 mantal, bonde Erik Eriksson.
HEMMAN B 1

1809—1830
Matts Eriksson Finne
, son till förra bonden, född 1776 i Kovjoki. Hustru: 1800. Caisa Jöransdotter Marken, född 1781 i Kovjoki.


1830—
Matts Mattsson Finne
, son till förra bonden, född 1802 i Kovjoki, död på Finne 1863. Sexman. Hustru: 1821, Greta Johansdotter Pelkos, född 1801 i Kyrkoby.
HEMMAN B 2

1809—1840
Erik Eriksson Finne
, son till förra bonden, född 1778 i Kovjoki. Hustru: 1801, Anna Caisa Johansdotter, född 1781 i Purmo.


1840—
Simon Petter Eriksson Finne
, son till förra bonden, född 1805 i Kovjoki. Hustru: 1826 Greta Johansdotter Smeds, född 1806 i Kovjoki.
HEMMAN C

1756—1800
Matts Mattsson Finne
, född 1726 i Kovjoki, död där 1806, Hustru: 1750, Brita Eriksdotter Lassila, född 1732 i Kovjoki, död 1800 på Finne. Hemmanets storlek 3/16 mantal.


1800—1807
Jakob Mattsson Finne
, son till förra bonden, född 1754 i Kovjoki, död där 1833. Hustru 1: 1775, Lisa Hansdotter, född 1754, död 1803. Hustru: 2, 1806, Maria Jöransdotter, född 1759 i Oravais, död på Finne 1841.


1807—1811
Matts Johansson Bäck
, måg till förra bonden, född 1776 i Purmo. Hustru: Caisa Jakobsdotter Finne, född 1781 i Kovjoki.


1811—1836
Hans Jakobsson Finne
, son till förra bonden Jakob Mattsson, född 1787 i Kovjoki. Hustru: Caisa Simonsdotter Täljkniv, född 1788 i Ytterpurmo.


1836—
Erik Larsson Finne
, son till bonden på hemman D, född 1813 i Kovjoki. Hustru: 1832, Brita Andersdotter Nygård, född 1815 i Kyrkoby.
HEMMAN D

1756—1790
Matts Larsson
, son till bonden på hemman A, Lars Samuelsson, född 1736. Hustru: 1761, Caren Pehrsdotter, född 1743 i Socklot. Son: Jakob, född 1764.


1790—1810
Lars Johansson
, född 1736 i Kalajoki. Hustru: Anna Ersdotter, född 1746 i Pedersöre.


1810—1834
Lars Larsson
, son till förra bonden, född 1779 i Pedersöre, död 1855 på Finne. Hustru: Maria Eriksdotter Yrjäs-Nisula, född 1789 i Socklot död 1856 på Finne.


1834—1846
Erik Eriksson Marken
, måg till förra bonden, född 1806 i Kovjoki, död där 1846. Hustru: Brita Maria Larsdotter, född 1811 i Kovjoki.


1846—
Bondeänkan Brita Maria Larsdotter med son Erik Eriksson, född 1834 i Kovjoki.4. Marken

Hemmansnummern 4 i Markby, var tidigare nummer 5 i byn Kovjoki och Strömmen.

Hemmanet är 1/3 mantal stort, men var före stora ofreden registrerat till ett helt mantal.

Hemmanet gick före år 1755 under namnet ”Öfver Kiörr”.
BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1574
Jöns Olsson.


1578—1593
Hindrik Jönsson.


1594—1620
Thomas Hindersson.


1625—1640
Mårten Thomasso
n, född c:a 1567 och brodern Hindrik Thomasson, född c:a 1577, sjuklig.


1640—1671
Hindrik Hindriksson
, son till förra bonden, född c:a 1624 antecknad som bonde endast 16 år gammal. Farbrodern Mårten Thomasson finns trots sin höga ålder med som bonde i längderna till 1660. Från 1647 är Henrik Simonsson, troligen en måg, antecknad som bonde.


1671—1675
Hindrik Hindersson
och Anders Hansson (Hindersson?)


1675—1695
Matts Andersson
, hustru: Anna Hindersdotter. Bolagsman Erik.


1696—1712
Anders Mattsson
, troligen son till förra bonden. Svågrarna Erik och Johan med hustrur, möjligen förra bondens döttrar.


1713—1722
Stora ofreden.


1722—1729
Matts Knutsson
, född c:a 1680, död c:a 1753 på Marken. Hustru 1: Walborg Jakobsdotter Finne. Död under Stora Ofreden 1715. Hustru 2: 1715 Anna Eriksdotter, död c:a 1764. Matts Knutsson var den enda på hemmanet som överlevde stora ofreden 1713—1723. 18) Hans två barn Erik och Brita från första giftet, bortfördes av ryssarna. 19) Troligen även hustrun Wahlborg. 26.8.1728 klagar Matts Knutsson i häradsrätten, att 1 mantal krono Marken som han och hans syster 1722 i frihet upptagit, varit så ”frostöm” att de ej kan leva där och vill överge hemmanet. Detta skedde även före 1735 då hemmanet låg öde.
Medåbo: Systern Lisa Knutsdotter.

18) Emil Åhman: Släkten Kronqvist i Markby
19) Nykarleby tinget 26.8.1728 (ES 2098)

Från 1741 är de i kyrkans kommunionbok antecknade som medåbor på Finne hos sonen Thomas.


1729—1735
Johan Eskilsson
, född före 1680 i Saarijärvi, död c:a 1755 på Marken. Hustru: Walborg Knutsdotter, född 1681, död c:a 1765 på Marken.

Johan Eskilsson skaffade sig rätten till ”Kiörr eller Marcken Nr 5 uti Kåfjoki och Strömmen, som under föra Ryska ofreds tiden blifvit öde, enligt Roterings- och Indelningskommissionens extractum protocolli af den 22 Januari 1734, som han upptagit och nu innehafwer ...”. Erhöll skattebrev 1745.


1735—1754
Bonden Johan Eskilsson överlåter hemmanet åt sina två mågar Anders Eskilsson och mågen Henrik Mårtensson. 20)

20) Nykarleby häradsrätt 6.4.1762, § 21.

Anders Eskilsson född 1721 i Saarijärvi, död 1800 på Marken. Hustru 1: 1737, Maria Johansdotter, född 1720 i Saarijärvi, död 1748 på Marken. Hustru 2: 1749, Maria Eriksdotter, född c:a 1728 i Karby, död 1800 på Marken.
Medåbo: Henrik Mårtensson. Hustru: Anna Johansdotter. Henrik uppges 1762 vistas i Munsala som avskedade soldaten Henrik Munck.
Husman: Johan Eskilsson, död c:a 1755. Hustru: Walborg Knutsdotter. Dotter Malin gift 1751 med följande bonde på halva hemmanet Johan Simonsson.


I fortsättningen redovisas hemmansdelarna skilt för sig:
Hemman A: 1/6 mantal. Anders Eskilssons hemman.
Hemman B: 1/6 mantal. Johan Simonssons hemman.
HEMMAN A

1754—1785
Anders Eskilsson Marken
, som förut.
Måg: Jakob Jakobsson, född 1750. Hustru: 1751, Lisa Andersdotter Marken, född 1751.


Från c:a 1785 finns två bönder på hemmanet, bröderna Erik och Anders Andersson:
Hemman A1: 1/12 mantal, bonde Erik Andersson.
Hemman A2: 1/12 mantal, bonde Anders Andersson.
HEMMAN A 1

1785 — 1816
Erik Andersson Marken
, son till förra bonden, född 1755 på Marken, död där 1838. Bonde på 1/16 mantal. Hustru 1: 1776, Anna Mattsdotter Finne, född 1756 på Finne, död 1803 på Marken. Hustru 2: 1804, Margareta Påhlsdotter, född 1770 i Esse, död 1855 på Marken.
Medåbo 1810—1816: Hans Hansson, född 1776. Hustrun Maja Hansdotter, född 1780, död 1844 flyttar till Långholm som änka 1828.


1816—
Matts Eriksson Marken
, son till förra bonden, född 1792 i Kovjoki, död där 1869. Hustru: 1814, Maria Jakobsdotter Nybond, född 1795 i Socklot, död 1862 på Marken.
Son Erik Mattsson Marken, född 1818 på Marken, död där 1896. Hustru: Anna Ulrika Hansdotter Marken, född 1815 på Långholm, död 1892 på Marken hemman i Markby.HEMMAN A 2

1785—1804
Anders Andersson Marken
, född 1757 på Marken, död 1832 på Bro i Kyrkoby. Bror till bonden på hemman A1. Hustru: 1779, Caren Simonsdotter Vik, född 1761 i Socklot, död 1831 på Bro. De flyttar till Bro i Kyrkoby 1804.


1804—1808
Simon Eriksson Storkassnäs
, född 1748 i Purmo, död 1818 på Suni i Kantlax, Munsala. Hustru: 1771, Carin Jakobsdotter Kecko, född 1749 i Purmo, död 1822 i Kantlax.


1808—1820
Henrik Eliasson Wiss
, född 1781 i Larsmo. Hustru 1: Brita Fredriksdotter, född 1775 i Larsmo Hustru 2: 1829, Sanna Mattsdotter Finne. Senare bonde på Dalabacka i Ytterjeppo.


1820—1834
Jakob Johansson
, född 1780 i Kovjoki. Hustru: Maja Johansdotter, född 1779 i Esse.


1834—
Anders Johansson Sandvik
, född 1780 i Larsmo, död 1855. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1780 i Larsmo.
HEMMAN B

1754—1790
Johan Simonsson
, måg, född 1728 i Orivesi. död 1809 i Kovjoki. Hustru 1: 1751, förra bonden Johan Eskilssons dotter Malin Johansdotter, född 1731, död 1787. Hustru 2: 1792, Maria Mattsdotter, född 1762 i Lohteå. Måg: Anders Larsson, född 1760.
Hemmanets storlek 1/6 mantal.


Hemmanet delas i två delar:
Hemman B1: 1/12 mantal, bonde: Jöran Johansson.
Hemman B2: 1/12 mantal, bonde: Johan Larsson.
HEMMAN B 1

1790—1818
Jöran Johansson
, son till förra bonden, född 1755 på Marken i Kovjoki. Hustru: Susanna Gustafsdotter Biggas, född 1757 i Kovjoki, död där 1810.


1818—1824
Johan Larsson
, född 1769 i Pedersöre. Hustru: Greta Danielsdotter, född 1785 i Evijärvi.


1824—1832
Jakob Johansson
, son till förra bonden, född 1806 i Kovjoki. Hustru: Greta Lisa Andersdotter, född 1810 i Larsmo.


1832—1842
Hans Henriksson Marken
, senare Kronqvist, äger även hemman B2. Se detta hemman


1842—
Fredrik Kronqvist
, son till förra bonden, född 1809 i Alavo, död 1885 i Haapajärvi. Hustru: 1841, Caisa Lisa Mattsdotter Marken, född 1819, på hemman A1, död 1869 i Pyhäjärvi.
HEMMAN B 2

1790—1823
Johan Larsson
, född 1767 i Esse. Hustru 1: Susanna Johansdotter, född 1769 i Esse. Hustru 2: Beata Johansdotter Sandberg, född 1786 i Purmo.


1823—1840
Hans Henriksson Marken
, senare Kronqvist, född 1774 på Bjong i Hopsala, Kronoby, död 1858 på Marken. Hustru: Anna Lisa Andersdotter Sandström, född 1782 på Lillsandsund i Pedersöre, död 1866 på Marken.


1840—
Johan Vilhelm Hansson Kronqvist
, son till förra bonden, född 1817 på Långholm i Markby, död 1900 på Marken. Hustru: 1842, Stina Sofia Eriksdotter Nybond, född 1826 i Socklot, död 1903 på Marken.
Johan Vilhelm köpte 1862 även brodern Fredriks hemman B1.


Rudolf Olson (1998) Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre.
(Inf. 2005-04-16.)