GRAVVÅRDSINSKRIFTERGRAVGÅRDEN i NYKARLEBY

Gamla delen 1833 —


Upptecknad av Rudolf Olson
år 2000

 

Kvarter 1 Kvarter 3 Kvarter 2 Kvarter 6 Kvarter 7 Kvarter 5 Kvarter 8 Hjältegraven Kvarter 4 I förhållande till origialtexten är benämningen ”ruta” ersatt med ”kvarter” samt radbrytningar införda så att endast ett namn finns på varje rad. Kartan är vriden så att den är orienterad som när man kommer in på gravgården.

Kvarter 2 och 3 var omkastade men är här på rätt ställe, vilket medför att det är lägre gravnummer i kvarter 3 än i kvarter 2.


Läs mer:
Visa menyn om den inte redan syns.
Den gamla och den nya gravgården och Något om gravgårdarna av Einar Hedström.
Gravar och gravskick i Uppslagsverket Finland.