Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.

 

1. GÄSTGIVARS

På 1500-talet var Gästgivars det största hemmanet i Socklot. År 1603 skattade hemmanet för 32 1/2 spannland odlad jord, eller c:a 4 hektar, och på hemmanet fanns 14 kor. År 1608, då mantalsbestämning infördes, skattade hemmanet för 1 1/4 mantal. Under stora ofreden 1713—1723 brändes byggnaderna på Gästgivars och hemmanet ödelades. 1769 skattar hemmanet för 3/4 mantal, och vid 1800-talets början för 5/8 mantal.

Gästgivars hemman förefaller att ha varit i samma släkts ägo, om man även räknar med mågarna, åtminstone från medlet av 1500-talet till medlet av 1800-talet.

Från början av 1700-talet fanns ett gästgiveri på hemmanet som det sedan uppkallades efter. År 1723 omnämns gästgivaren Anders Jöransson, och senare Anders Andersson, gästgivare och postbonde.BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1552
Nils
.


1558—1567
Per Nilsson
, nämndeman 1557.


1570—1621
Anders Persson
. Nämndeman 1570—1615. År 1583 fanns på hemmanet 15 kor. År 1608 skattade hemmanet för 1 1/4 mantal.


1625—1637
Nils Andersson
, född c:a 1565, son Anders, född c:a 1590. Nils Andersson, son till förra bonden, var troligen bonde på hemmanet redan tidigare men hemmanet gick i faderns namn.


1638—1671
Anders Nilsson
, född c:a 1590.


1675—1680
Elias Nilsson
, bror till förra bonden, hustru: Brita Mattsdotter.


1681—1700
Anders Eliasson
, död före 1705. Hustru: Carin Larsdotter.


1705—1713
Anders Jöransson
, född 1665 måg. Hustru: Brita Andersdotter, född 1682. Svärmor: Carin. Söner: Cnut och Johan.


1714—1723
Hemmanet avbränt av ryssarna och ödelagt.


Efter stora ofreden upptas hemmanet på nytt troligen av en son till förra bonden Anders Eliasson som också hette Anders född c:a 1700, samt mågen Anders Jöransson.


1723—1742
Anders Andersson
, son till förra bonden Anders Eliasson, född c:a 1690. Hustru 1: Christin Marcusdotter. Hustru 2: Barbro Simonsdotter Berg, född 1692 i Nykarleby. Svåger Anders Jöransson, hustru: Brita Andersdotter. Gästgivare.


Från år 1742 finns på Gästgivars tre hemman och bönder. Hemman A, Anders Andersson d.y. Hemman B, Johan Andersson, son till bonden Anders Jöransson. Hemman C, Erik Jakobsson måg åt bonden Anders Jöransson.HEMMAN A

1742—1802
Anders Andersson d.y.
, son till förra bonden, född 1721 i Socklot, död 1807 på Gästgivars. Gästgivare och postbonde. Hustru: 1738, Maria Carlsdotter Gästgivars, född 1707 i Pedersöre, död 1796 på Gästgivars. Hemmanet skattar 1769 för 1/3 mantal som 1793 höjts till 7/18 mantal.


1802—1809
Carl Andersson Gästgivars
, son till förra bonden, född 1745 på Gästgivars, död där 1809. Hustru: Anna Eriksdotter, född 1746 på Ruotsinkoski, Ruotsala) i Jungar by i Överjeppo, död 1823 på Gästgivare.


Från år 1810 är A-hemmanet delat i två hemman A1 och A2, som ägs av Carl Anderssons mågar A, Erik Johansson 7/36 mantal och B, Erik Gustavsson 1/9 mantal.

 
HEMMAN A1

1810—1824
Erik Johansson
, måg. Född 1766 i Kovjoki, död 1824 på Gästgivars i Socklot. Hustru 1: Maria Carlsdotter Gästgivars, född 1767, död 1808 på Gästgivars. Hustru 2: Susanna Eriksdotter Skrifvars, född 1785 i Vexala död 1828 på Gästgivars i Socklot.


1824—1836
Matts Eriksson Gästgivars
, född 1805 i Socklot, död på Gästgivars 1836. Hustru: Lena Johansdotter Marken, född 1797 i Kovjoki.


1836—1849
Anders Persson Frost
, född 1794 i Socklot. Hustru 1: Anna Eriksdotter Gästgivars, född 1799 i Socklot, död på Gästgivars 1824. Hustru 2: Caisa Johansdotter Gästgivars, född 1811 i Kovjoki. Hustru 3: 1837: bondeänkan Lena Johansdotter Gästgivars, född 1802.


1849—
Anders Mattsson Frost
, född 1817 i Socklot, död på Gästgivars 1860. Ägde först hemman A1 som brodern Henrik övertog. Hustru: Maja Greta Jakobsdotter Lukus, född 1824 i Kovjoki.
HEMMAN A2

1810—1838
Erik Gustavsson Runt
, måg. Född 1776 i Kovjoki, död 1838 på Gästgivars i Socklot. Hustru 1: Greta Carlsdotter Gästgivars, född 1777. Hustru 2: Brita Lena Abrahamsdotter Peth, född 1783 i Kovjoki, död 1837 på Gästgivars i Socklot.


1838—1845
Anders Mattsson Nabb
, född 1797 i Evijärvi, död 1840 på Gästgivars. Hustru: Lena Andersdotter, född 1805 i Gamlakarleby. Änkan flyttar bort 1845.


1845—1849
Anders Mattsson Frost
, född 1817 i Socklot, död 1860 på Gästgivars. Hustru: Maja Greta Jakobsdotte Lukus, född 1824 i Kovjoki. Flyttar till hemman A1.


1849—
Henrik Mattsson Frost
, född 1820 i Socklot. Hustru: Sanna Caisa Johansdotter Hannula, född 1821 i Kovjoki.
HEMMAN B

1742—1802
Johan Andersson Gästgivars
, född 1725 på Gästgivars, död där 1808, son till bonden Anders Jöransson. Hustru: Carin Mattsdotter, född 1730 död 1806 på Gästgivars. Hemmanet skattar 1769 för 1/4 mantal, som 1793 höjts till 5/18 mantal.


1802—1808
Isac Johansson Gästgivars
, son till förra bonden, född 1766 på Gästgivars. Flyttar till Karby, Raj 1808. Hustru: Anna Jönsdotter, född 1770 på Stor-Silvast i Överjeppo.


1808—1817
Jakob Jakobsson
, måg. Född 1761 i Kronoby, död 1817 på Gästgivars. Hustru: Caisa Johansdotter Gästgivars, född 1760


1817—1823
Johan Jakobsson
, son till förra bonden, född 1786 i Socklot. Hustru: Greta Fredriksdotter Snåre, född 1788 i Socklot.


1824—1844
Erik Henriksson Flatanabba
, född 1788 i Pedersöre. Hustru: Lena Jakobsdotter Raij, född 1797 i Pedersöre.


1844—1846
Gustav Gustavsson Fagerudd
, född 1797 i Larsmo, död 1846 på Gästgivars. Hustru: Caisa Greta Hansdotter, född 1799 i Larsmo.


1846—
Gustav Gustavsson, d.y.
, son till förra bonden, född 1828 i Larsmo, död 1868 på Gästgivars i Socklot. Hustru: Caisa Greta Johansdotter, född 1829 i Larsmo.
HEMMAN C

1742—1755
Erik Jakobsson
, förra bonden Anders Jöranssons måg. Hustru: Brita Andersdotter, född 1714. Hemmanet skattar för 1/6 mantal.


1755—1796
Isac Hendersson
, måg, född 1729 i Kalajoki, död 1796 på Gästgivars. Hustru: Anna Eriksdotter Gästgivars, född där 1739. Hemmanet skattar för 1/6 mantal.


1796—1804
Isac Isacsson Gästgivars
, son till förra bonden, född 1763 i Socklot. Flyttar till Backhemming 1804.


1804—1815
Isac Jonasson Almgren
, soldatson, född 1754 i kyrkoby. Flyttar till Alnäs 1815. Hustru: Maria Andersdotter Nors, född 1755 i Socklot. Måg: Isac Thomasson Sandelin, född 1780 i Ytterjeppo. Hustru: Greta Isaksdotter, född 1780 i Socklot.


1815—1821
Isac Thomasson Sandelin
, måg. Född 1780 i Ytterjeppo, död 1824. Hustru: Greta Isaksdotter Nors, född 1780 i Socklot.


1821—1849
Johan Jöransson Marken
, född 1783 i Kovjoki, Död 1849 på Gästgivars i Socklot. Hustru: skräddardottern Maja Greta Olin, född 1782 i Socklot, död 1853 på Gästgivars.

1849—
Gustav Johansson
, son till förra bonden, sjöman, född 1817 i Socklot, död 1868 på Gästgivars. Hustru: Caisa Gustavsdotter Styrmans, född 1815 i Karby.

(Inf. 2005-12-21.)2. SIGFRIDS

Sigfrids hemman skattar 1608 för 3/4 mantal, som från år 1633 minskar till 7/12 mantal. År 1583, förrän mantalsbestämning infördes, skattade hemmanet för 12 spannland odlad jord eller c:a 1,5 hektar. 3 kor fanns på hemmanet.

Sigfrids hemman har varit i samma släkts ägo från år 1619 fram till nutid. Redan år 1614 fick Matts Jönsson halva hemmanet av dåvarande ägaren till hemmanet Jakob Eriksson för att han skötte hemmanet på dennes ålderdom. År 1619 inlöste han den andra halvan av hemmanet av Jakob Erikssons arvingar. 5)

Hemmanet är troligen uppkallat efter Matts Jönssons son Sigfrid som var bonde på hemmanet 1635—1674.BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1576
Måns Månsson
.


1578—1603
Knut Jönsson
.


1608—1619
Jakob Eriksson
.


1619—1634
Matts Jönsson
, född c:a 1590.


1635—1674
Sigfrid Mattsson
, son till förra bonden, född c:a 1610. Efter honom har hemmanet troligen fått sitt namn.


1675—1694
Matts Sigfridsson
, son. Hustru: Anna Hansdotter, död 1683. Matts hade en bror Anders Sigfridsson som blev borgare och styrman bosatt i Nykarleby, gift med bonddottern Brita Larsdotter Hannula från Kovjoki.


1695—1714
Anders Mattsson Sigfrids
, son. Född c:a 1670. Troligen dödad av ryssarna under stora ofreden 1714—1723. Hustru: Elisabet Andersdotter, född c:a 1676, död 1744 på Sigfrids.
Matts Mattsson Sigfrids, son. Född 1674 på Sigfrids, död där 1744. Nämndeman. Hustru 1: Cherstin Jöransdotter, död 1723. Hustru 2: Susanna Eriksdotter, född 1690, död 1751 på Yrjas, omgift 1750 med enkl. Hans Mårtensson Yrjas.


1714—1723
Hemmanet låg öde under stora ofreden. År 1723 återupptogs hemmanet av förra bonden Anders Mattssons son Sigfrid Andersson, hemman A, och förra bonden, Matts Mattsson, hemman B.
HEMMAN A

1723—1759
Sigfrid Andersson Sigfrids
, född 1692 på Sigfrids, död där 1778. Hustru 1: Anna Mickelsdotter, född 1687, död 1756. Hustru 2: Susanna Josephsdotter, född 1705.


1759—1789
Erik Jöransson Luostari
, måg. Född 1718 i Kauhava, död 1791 på Sigfrids. Bonde. Hustru: Margareta Sigfridsdotter Sigfrids, född 1730, död 1801.


1789—1803
Anders Andersson Siik
, måg. Född 1741 i Monäs, Munsala, död 1804 på Sigfrids. Hustru: Anna Eriksdotter Sigfrids, född 1749 på Sigfrids, död där 1803. Hemmanet 11/48 mantal. Ägde även ett hemman på Rank i Socklot, som var 17/48 mantal som en son Erik övertog.


1804—1841
Simon Andersson Sigfrids
, son. Född 1772 på Sigfrids, död där 1856. Hustru: Lisa Olofsdotter Vik, född 1773 på Vik, död 1837 på Sigfrids i Socklot.
Johan Andersson Sigfrids, son. Född 1789 på Sigfrids, död där 1858. Hustru 1: Lisa Jakobsdotter Harald, född 1788 på Harald i Socklot, död 1823 på Sigfrids. Hustru 2: Brita Henriksdotter Warg, född 1801 i Karby, död 1884 på Sigfrids i Socklot.


1841—1860
Daniel Eriksson Backhemming
, måg. född 1809 på Backhemming i Socklot, död 1855 på Sigfrids. Hustru: Maria Simonsdotter Sigfrids, född 1812 på Sigfrids, död där 1893.
Anders Mattsson Nybond, måg, född 1818 i Sundby, död 1855 på Sigfrids. Hustru: Maja Stina Johansdotter Sigfrids, född 1820 på Sigfrids, död där 1867.


1860—
Isak Eriksson Lavast
, måg. Född 1840 på Lavast i Jeppo, död 1903 på Sigfrids. Hustru: änkan Maria Danielsdotter Sigfrids, född 1838 på Sigfrids, död där 1914, tidigare gift med Anders Eliasson Vik, född 1835, död 1858.
HEMMAN B

1723—1744
Matts Mattsson Sigfrids
, bonde från 1695. Nämndeman. Se 1695—1714.


1744—1789
Jakob Andersson Högväg
, måg. Född 1707 på Högväg i Ytterjeppo, död 1790 på Sigfrids. Hustru: Lisa Mattsdotter Sigfrids, född 1712 på Sigfrids, död där 1792.


1789—1809
Mickel Jakobsson Sigfrids
, son. Född 1746 på Sigfrids, död där 1827. Hustru: Brita Mattsdotter Harald, född 1757 på Harald i Socklot, död 1825 på Sigfrids.


1809—1838
Jakob Mickelsson Sigfrids
, son. Född 1777 på Sigfrids, död där 1841. Hustru: Susanna Mattsdotter Mickelsbacka, född 1780 i kyrkoby, död 1833 på Sigfrids i Socklot.


1838—1867
Isak Jakobsson Sigfrids
, son. Född 1808 på Sigfrids, död där 1879. Hustru: Caisa Lisa Samuelsdotter Holländer, född 1809 i Sundby, död 1866 på Sigfrids.


1867—
Erik Isaksson Sigfrids
, son. Född 1838 på Sigfrids, död där 1884. Hustru: Maria Mattsdotter Raj, född 1840 i Karby, död 1892 på Sigfrids.

(Inf. 2005-12-26.)

 

 


3. SNÅRE

Från år 1690 har hemmanets storlek varit 3/4 mantal. När mantalsbestämningen infördes 1608 skattade hemmanet för ett helt mantal. Redan på 1500-talet var Snåre ett rätt stort hemman med 10 kor och drygt 20 spannland odlad jord, vilket i dag motsvarar c:a 2,5 hektar. Under tiden 1654—1688 var hemmanet sammanslaget med Haralds hemman till ett enda storhemman på 1 1/2 mantal som kallades Bäll-hemmanet. Ägare var Jacob Hansson Nicarlus, lagläsare i Pedersöre 1642—1653, och underlagman ännu 1655—64 Han var son till kyrkoherden i Nykarleby Johannes Jakobi Nicarlus. År 1657 uppträdde han som domare, kallad underlagman, i en tvist om fiskerätt i Kauhajärvi för Jeppoborna. 6) 1659 var han även som tidigare nämnts engagerad i tvisten om rån mellan Socklot och Sundby. År 1673 övertogs storhemmanet av bonden Knut Mårtensson Snåre från Kronoby. Efter honom uppkom hemmansnamnet Snåre i Socklot.BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1588
Per Larsson
. Nämndeman 1569—1594. År 1578 skattade hemmanet för 21 spannland odlad jord, c:a 2,5 hektar. 10 kor fanns på hemmanet som beboddes av 6 personer.


1594—1621
Per Simonsson
. Hemmanet 1 mantal. Sonen Per Persson Tysk blev borgare i Nykarleby 1635 och rådman där omkring 1650, gift med Brita Mattsdotter, vars syskonbarn Anders Jönsson var bonde på Yrjäs i Socklot 1654—1687. 7) Barn: Henrik, gift med Susanna Josepsdotter Mathesius vars son Joseph, född 1676, död 1740, blev borgmästare i Nykarleby och sedan i Uleåborg. Brita, gift först med borgaren Marcus Jakobsson Elfving, sedan med borgaren Sigfrid Mårtensson. Anna, gift med guldsmed Knut Jönsson Broo i Nykarleby. Elisabet, gift med Johan Jörgen Katt, stadsfiskal i Nykarleby.


1623—1637
Lars Jönsson
, född c:a 1582. Från år 1631 är hemmanet antecknat som öde.


1637—1673
Jacob Hansson Nicarlus
, lagläsare i Pedersöre, son till kyrkoherden i Nykarleby, Johannes Jakobi Nicarlus.
Hemmanet 1 mantal. Han ägde från 1637 även Haralds hemman på 1/2 mantal som tillsammans med Snåre hemman 1654 bildade det storhemman som kallades Bäll-hemmanet.


1673—1675
Knut Mårtensson Snåre
, född c:a 1616 i Kronoby. Ägde Snåre-Harald = Bällhemmanet, 1 1/2 mantal.


1675—1688
Gabriel Knutsson Snåre
, son till förra bonden, född på Snåre i Kronoby. Hustru 1: Margeta Nilsdotter. På hemmanet är även antecknade svågern Mårten Danielsson, hustru: Lisa Knutsdotter, och svågern Lars Larsson, hustru: Elsa Knutsdotter. Från år 1681 innehar Mårten Danielsson Mickilähemmanet.


1690—1698
Från år 1690 år Snåre åter antecknat som ett skilt hemman. Hemmanets storlek är 3/4 mantal, eller halva Bäll-hemmanet. Andra delen på 1/2 mantal utgörs av Haralds hemman. Bonde är som förut, Gabriel Knutsson. Hustru 2: Gertrud Persdotter.


1698—1705
Anders Knutsson
, bror till förra bonden. Son Anders med hustru. Enligt häradsrätten 1698: ”Anders Knutsson i Socklot upptager mot kronorest Gabriel Knutssons hemman i Socklot. Knut Mårtensson (Mårten Danielssons son) och Matts Thomasson har var sin del i hemmanet.”


1705—1713
Anders Andersson
, son till förra bonden, samt brodern Henrik Andersson bor med hustrur på hemmanet.


1713—1723
Stora ofreden.


1723—1730
Henrik Andersson
, som förut. Hustru: Sofia. Henrik Wessman, f.d. rådman i Nykarleby, död 1737. Han blev utnämnd till notarie och rådman i Nykarleby 1703, men avskedades 1709. År 1708 hade han varit i slagsmål med en provinsialinspektör som kom upp i domstol. Vid rättegången i rådhusrätten använde han grova skymford mot borgmästaren. Domen blev sträng: dödsstraff, som dock upphävdes av hovrätten. Han förlorade dock sin notarie- och rådmanstjänst. Han förordades av ryssarna till borgmästare i Nykarleby under ockupationen. 8) Hustru 1: Anna Beata Jungerman, död 1735. Hustru 2: 1736, Barbro Berg. Han hade två barn i första giftet, Gustav, likvidationskommissarie, som sedan blev sockenskrivare i Nykarleby, född 1711, död 1769, och Beata Magdalena, gift i Munsala med vicehäradshövdingen Carl Wilhelm Mallén.


1730—1765
Matts Larsson
, måg, född 1696. Hustru: Anna Andersdotter Snåre född 1699, dotter till förra bonden Anders Andersson.


Från 1765 är hemmanet delat i två hemman på vardera 5/24 mantal. Hemman A ägs av förra måg Jakob Hindersson, och hemman B av sonen Elias Mattsson.HEMMAN A

1765—1793
Jakob Hindersson
, måg, född 1726, död 1805 på Snåre. Hustru: Brita Mattsdotter Snåre, född 1727 i Socklot.


1793—1829
Isac Jakobsson Snåre
, son till förra bonden, född 1760 i Socklot, död 1829 på Snåre. Hustru: Carin Mattsdotter, född 1763 i Munsala.


1829—1833
Johan Isacsson Snåre
, son till förra bonden, född 1803 på Snåre i Socklot, död där 1833. Hustru: Anna Eriksdotter Rank, född 1803 i Socklot.


1834—1849
Jakob Jakobsson Vik
, född 1803 i Socklot. Hustru: Anna Eriksdotter Rank, född 1803 i Socklot, änka efter förra bonden på Snåre.


1849—
Matts Jakobsson Hannula
, måg, född 1827 i Kovjoki. Hustru: Maria Johansdotter Snåre, född 1830 i Socklot.
Medåbo: (1851—) Matts Hansson Lassila, måg, född 1830 i Kovjoki. Hustru: Greta Lisa Johansdotter Snåre, född 1833 i Socklot.HEMMAN B

1765—1788
Elias Mattsson Snåre
, son till föra bonden Matts Larsson, född 1740. Hustru: Maria Jakobsdotter, född 1746.


1788—1809
Johan Pehrsson
, född 1741 i Kronoby. Hustru: Caisa Henriksdotter, född 1766 i Purmo. Flyttar till Solf 1811. Bolagsman: Fredrik Mattsson, född 1753 i Pedersöre, död 1809. Hustru: Anna Thomasdotter, född 1760 i Pedersöre.


1809—1812
Matts Fredriksson
, född 1779 i Pedersöre. Hustru: Margareta Andersdotter, född 1779 i Socklot.


1812—1814
Jakob Jakobsson
, född 1756 i Socklot. Hustru: Anna Henriksdotter, född 1752 i Gamlakarleby, död 1849 på Snåre i Socklot.


1814—1845
Erik Jakobsson Snåre
, son till förra bonden, född 1787 i Socklot, död 1856 på Snåre. Hustru: Maja Stina Johansdotter, född 1789 i Pörkenäs.


1845—
Johan Eriksson Snåre
, son, född 1814 på Snåre i Socklot. Hustru: Caisa Johansdotter Styrmans, född 1818 i Karby.

(Inf. 2006-01-02.)

4. VIK

Från år 1664 skattade hemmanet för 1 1/4 mantal. Tidigare var hemmanets storlek 3/4 mantal, varför hemmanet förstorats med  1/2 mantal på 1660-talet genom att ett annat hemman sammanslagits med Vik. Vilket detta hemman var är svårt att med säkerhet avgöra men det förefaller att ha varit en del av Gertruds eller Smeds hemman.

Hemmansnamnet Vik har troligen sitt ursprung i hemmanets läge vid Socklotviken som på 1700-talet genom en fors vid Rivi (revet) rann ut i Hästbådafjärden. Vid Rivi lär ha funnits en såginrättning som ägdes av kantor Nessler i Nykarleby. Socklotviken är för länge sedan torrlagd genom utdikning, endast Socklotdiket finns kvar.

Hemmanet kallades även för Ollas (Olofs) eller Eljasas (Elias) vilket syftar på de två bönder som efter stora ofreden var bönder på Vik, Olof Mickelsson och Elias Ersson, den ena på det ursprungliga hemmanet på 3/4 mantal, och den andra på 1/2 mantal som tillkom 1660. Senare har Vik splittrades i flera delhemman.

Hemmanet förefaller att ha ägts av samma släkt enda från år 1548 om man även räknar med döttrarna och mågarna som blivit bönder på hemmanet och fört släktskapet vidare.[Leif Sjöholm tillhandahöll med kommentaren: ”Här är en bild av gamla Ollas gård. Där är Gustaf Wik född. Bilden är tagen under ryska tiden eftersom ryska flagga vajar ovanför fähuset. Här föddes också Henrik Wik, som tillsammans med sin hustru Kristina Lovisa drev Wiks hotell i Nykarleby. En ny gård byggdes på samma plats år 1926 av Johannes Wik.” Förstoring.
(Inf. 2012-12-17.)]
HEMMANETS ÄGARE

1548—1567
Matts Månsson
, nämndeman 1551—1562.


1570—1624
Måns Mattsson
, son. År 1603 skattade hemmanet för 12 1/2 spannland odlad jord, c:a 1,5 hektar. 5 kor fanns på hemmanet. 1606 var hemmanet storlek 3/4 mantal.


1624—1631
Måns Månsson
, son, född c:a 1576.


1631—1671
Hans Månsson
, son, född c:a 1599. På 1660-talet förstorades hemmanet till 1 1/4 mantal.


1675—1681
Olof Hansson
, son. Hustru: Anna Jakobsdotter.
Svåger, Anders Andersson, hustru: Anna Hansdotter.


1681—1685
Olof Hansson
, änkling, dotter Lisa Olofsdotter.
Erik Andersson, son, hustru: Brita Eliasdotter.
Häradsrättens protokoll 1683: Anders Andersson och Olof Hansson i Socklot, båda ålderstigna män. Anders Andersson ger halva hemmanet åt sin son Erik Andersson, och Olof Hansson ger till sin måg Mickel Knutsson sin halva hemmansdel.


1686—1713
Mickel Knutsson
, måg till förra bonden Olof Hansson. Hustru: Christin Olofsdotter Vik.
Erik Andersson, son till förra bonden Anders Andersson. Hustru: Brita Eliasdotter.


1713—1723
Stora ofreden
.


Efter ofredsåren finns på Vik hemman två bönder. Hemman A (Ollas) med Olof Mickelsson som bonde och hemman B (Eljasas) med Elias Ersson som bonde.
HEMMAN A (Ollas)

1723—1743
Olof Mickelsson Vik
, son till förra bonden Mickel Knutsson, född 1685 på Vik. Hustru 1: Lisa Marcusdotter, född 1693, död 1755 på Vik. Hustru 2: Susanna Persdotter, född 1695.


1743—1760
Matts Sigfridsson
, måg till förra bonden, född 1717. Hustru: Christina Olofsdotter Vik, född 1720.


Från år 1765 är A-hemmanet delat i två hemman. Hemman A1 ägs av Anders Olofsson, son till förra bonden Olof Mickelsson Vik. Hemman A2 ägs av Simon Jakobsson, måg till förra bonden Olof Mickelsson
HEMMAN A1

1765—1788
Anders Olofsson Vik
, son, född 1724 på Vik i Socklot. Hustru: Maria Johansdotter, född 1728 i Kauhava, död 1809 på Vik. Hemmanet skattar för 25/144 mantal.


1788—1797
Sigfrid Mattsson Vik
, son till förra bonden Matts Sigfridsson, född 1758, död 1797 på Vik i Socklot. Hustru: Sofia Jakobsdotter, född 1763 i Socklot.


1797—1814
Matts Mattsson
, måg. Född 1773 på Kojonen i Ytterjeppo. Hustru: Maria Sigfridsdotter Vik, född 1777 i Socklot. Flyttar till Kaup i Jeppo 1814.


1814—1833
Thomas Jakobsson
, född 1792 på Harald i Socklot. Hustru: Carin Nilsdotter, född 1790 på Bertula i Vexala.


1834—
Johan Mattsson Frost
, född 1808 i Socklot. Hustru: Caisa Johansdotter Sigfrids, född 1815 i Socklot, död på Vik 1862.HEMMAN A2

1760—1765
Simon Jakobsson
, måg till förra bonden Olof Mickelsson, född 1738 i Kantlax, död 1808 i Socklot. Hustru: Lisa Olofsdotter Vik, född 1727 i Socklot, död där 1798. Hemmanet skattar för 5/72 mantal.


1765—1808
Olof Mattsson Vik
, son till föra bonden Matts Sigfridsson, född 1743 på Vik i Socklot, död där 1808. Hustru: Lisa Jakobsdotter Sigfrids, född 1742 på Sigfrids i Socklot, död på Vik 1815. Hemmanet skattar för 25/144 mantal.


1808—1833
Jakob Olofsson Vik
, son till förra bonden, född 1766 på Vik i Socklot, död där 1833. Hustru: Greta Johansdotter Gertruds, född 1766 i Socklot, död 1816 på Vik i Socklot.


1833—
Jakob Jakobsson Vik
, son till förra bonden, född 1803 på Vik i Socklot. Bosatt på Snåre till 1849 då familjen flyttade till Vik. Hustru: 1834: Bondeänkan Anna Eriksdotter Snåre, född 1803 på Rank i Socklot.HEMMAN B (Eljasas)

1723—1750
Elias Ersson Vik
, son till förra bonden Erik Andersson, född 1686 i Socklot, död där 1777. Hustru: Brita Olofsdotter.


Från c:a 1750 finns två bönder på hemman B. Hemman B1 brukas av Elias måg Per Persson, och hemman B2 av Elias son Erik.
HEMMAN B1

1750—1777
Per Persson Nikonen
, måg till förra bonden, född 1728. Hustru: Carin Eliasdotter Vik, född 1727 i Socklot.


1777—1798
Matts Eliasson
, född 1734 i Vörå. Hustru: Brita Simonsdotter Nors, född 1733 i Socklot.


1798—1832
Erik Jakobsson
, född 1769 i Munsala, Pensala, död på Vik 1840. Hustru: Greta Thomasdotter Tågs, född 1767 i Socklot, död på Vik 1813.


1833—1838
Johan Hansson Flen
, (Rijf), född 1802 i Pedersöre. Kom från Munsala 1832. Hustru: Bondeänkan Sanna Nilsdotter Bertula, född 1801 i Vexala.


1838—1840
Matts Eriksson Jåfs
, född 1806 i Kronoby. Hustru: 1835: Greta Eriksdotter Lille, född 1793 i Karby, änka efter förra bondens son Erik Jakobsson, född 1800, död 1833 på Vik.


1840—
Isac Johansson Vik
, född 1814, död 1855 på Vik. Hustru: 1839: Brita Sigfridsdotter Gertruds, född 1816 i Socklot, död på Vik 1852.
HEMMAN B2

1750—1777
Erik Eliasson Vik
, son till förra bonden, född 1731 i Socklot. Hustru: 1752: Brita Persdotter, född 1736. Från Bygdeå 1752.


1777—1816
Elias Eriksson Vik
, son till förra bonden, född 1756 på Vik i Socklot, död där 1835. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1758 på Gertruds i Socklot, död 1814 på Vik. Hustru 2: Soldatänkan Maria Carlsdotter Vargelin, född 1764 i Pedersöre.


1816—1841
Johan Jakobsson Sundqvist
, måg till förra bonden, född 1773 i Pensala. Hustru: Brita Eliasdotter Vik, född 1778 på Vik, död där 1820. Hustru 2: 1821, Brita Caisa Johansdotter, född 1786 i Pedersöre.


1841—
Elias Johansson
, son till förra bonden, född 1803 i Socklot. Hustru: Greta Andersdotter Ahlnäs, född 1812 i Socklot, och Jakob Johansson, också en son till förra bonden, född 1801 i Socklot. Hustru: Hedvig Jonedotter Windell, född 1812 i Seinäjoki.

(Inf. 2006-01-11.)

Läs mer:
Lars Wik minns: Nyskiftet och kriget präglade livet i Socklot för 60 år sedan av Bengt Harald.

5. TÅGS

Då mantalsbestämningen infördes år 1608 skattade Tågs hemman för 1 1/4 mantal. 1631 minskades mantalet till 1 mantal som det sedan förblev fram till medlet av 1700-talet. År 1769 är mantalet 3/4, och fem år senare skattar hemmanet för endast 1/4 mantal.

På 1500-talet skattade hemmanet för c:a 20 spannland odlad jord, motsvarande c:a 2 1/2 hektar, och på hemmanet fanns 9 kor.

Under 1600-talet var hemmanet ofta obesatt och öde, och under stora ofreden 1713—1723 ödelades hemmanet och byggnaderna brändes ner av ryssarna som härjande drog fram i bygden.

I kyrkoboken för åren 1768—1773 kallas Tågs hemman även ”Ransvik Krog”, troligen ett rastställe för resande invid den allmänna landsvägen.BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1563
Per Knutsson.


1567—1583
Olof Persson.


1594—1631
Jakob Olofsson
, född c:a 1557, son Olof, född c:a 1597.


1633—1687

Hemmanen antecknat som öde och obesatt. Ovanligt lång tid. Hemmanets marker odlas troligen av någon annan bonde i Socklot.


1688—1695
Olof Adamsson
, hustru: Brita.


1705—1713
Matts Eriksson
, son Erik.


1713—1735
Stora ofreden. Hemmanet avbränt och öde.


1737—1768
Häradsskrivare Anders Löf. Hemmanet brukas av landbönder:
1737—1754: Johan Mattson, hustru: Lisa Carlsdotter. Johan Påhlsson, hustru: Brita Eriksdotter.
1755—1761: Anders Andersson, hustru 1: Maria Simonsdotter, hustru 2: Maria Carlsdotter.
1762—1768: Johan Johansson, hustru: Wendela Johansdotter.


1769—1777
Kilian Malm
, handelsborgare och rådman i Nykarleby, född 1727 i Nykarleby, död där 1777. Hustru: änkan Sigrid Hamberg, född 1728 i Härnösand, död 1787 i Jakobstad. Under denna tid kallas hemmanet även för ”Ransvik Krog”, med Johan Rysén född 1707 och hustrun Anna Sundström, som innehavare.


1777—1802
Kyrkobyggmästaren Thomas Carlsson Rif, född 1726 i Lepplax, Pedersöre, död 1803 i Socklot. Hustru: Malin Larsdotter, född 1727 på Norrby gård i Lepplax, död 1802 i Socklot.


1802—1808
Jacob Thomasson Rif
, son till förra ägaren. Kyrko- och länsbyggmästare. Född 1753 i Lepplax, död 1808 i Stockholm. Hustru 1: Karin Jönsdotter Finne, född 1751 i Lepplax, död 1796 i Socklot. Hustru 2: Magdalena Larsdotter Frosterus, född 1754 i Ijo, död 1824 på Ahlnäs i Socklot. 1/6 mantal.
Carl Jacobsson Rif, son till förra ägaren. Kyrkobyggmästare. Född 1783 i Socklot, död 1808 i Stockholm. Hustru: Helena Mattsdotter Harald, född 1777 på Harald i Socklot, död 1830 i Socklot. 1/12 mantal.

[Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet av William Wik.]


1808—1816
Magdalena Larsdotter Frosterus
, änka efter förra ägaren Jacob Rif. Bonde: Mågen Simon Danielsson Kronman, född 1770 i Kovjoki. Hustru: Anna Jakobsdotter Rif, född 1780 på Tågs i Socklot, dotter till Jacob Rif. Flyttar bort 1816.
Susanna Nilsdotter, född 1759 i Kovjoki, änka efter Carl Thomasson Rif, född 1756. Husbonde är mågen Anders Mattsson Smeds, född 1787 i Socklot. Flyttar till Ahlnäs. Hustru: Susanna Elisabet Carlsdotter Rif, född 1793, död 1816 på Tågs i Socklot.


1816—1817
Isac Jonesson Almgren
, född 1754 i Kyrkoby, död 1831 på Tågs. Hustru: Maria Andersdotter Nors, född 1755 i Socklot, död 1836 på Tågs. Anders Mattsson Smeds, bonde på Ahlnäs, äger halva hemmanet.


1817—1829
Isac Isacsson Tågs
, son till förra bonden, född 1786 i Socklot. Hustru: Brita Maja Johansdotter Gästgivars, född 1796 i Munsala. Torpare på Tågs 1829.
Anders Mattsson Smeds på Ahlnäs äger halva hemmanet.


1829—1850
Erik Andersson Pet
, måg. Född 1792 i Kovjoki, död 1856 på Tågs i Socklot. Hustru: Maja Isacsdotter Tågs, född 1792 i Socklot, död 1835 på Tågs. 17/120 mantal.
Jakob Andersson Ahlnäs äger likaså 17/120 mantal.


1850—
Anders Eriksson Tågs
, son till förra bonden, född 1818 på Tågs i Socklot. Hustru: Anna Lena Mattsdotter Finne, född 1821 i Kovjoki. 17/120 mantal.
Jakob Andersson Ahlnäs äger 17/120 mantal.

(Inf. 2006-01-11.)

 


5)

Häradsrätten i Nykarleby, 21 aug. 1695.

6)

K.V. Åkerblom: Pedersöre Historia, del I, sid. 186, 365.

7)

K.V. Åkerblom: Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620—1680. Genos årsskrift XI.

8)

Professor Woldemar Backman: ”Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.” Särtryck ur Vasabladet 1943.

 

 

Rudolf Olson (1997) Socklot. Hemman och husbönder 1548-1850.


Fortsättning: Nybonde m.fl.