Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.

 

 

6. NYBONDE


Hemmanet har skattat för 1 mantal i nästan 250 år, från 1608 till medlet av 1700-talet. År 1583 skattade hemmanet för 22 spannland odlad jord, eller c:a 2,5 hektar och 7 kor fanns på hemmanet. Hemmanets ägoförhållanden har lätt kunnat följas från 1552. Åtminstone under tiden 1552—1695 har hemmanet troligen varit i samma släkts ägo, och gått i arv från far till son.

År 1712 nämns hemmansnamnet Nybonde första gången i längderna.BÖNDER PÅ HEMMANET


1552—1578
Anders Jönsson.


1583—1615
Lasse Andersson.


1619—1624
Anders Larsson
, född c:a 1572.


1624—1654
Lars Andersson
, född c:a 1597.


1661—1688
Anders Larsson
. Hustru: Brita Mårtensdotter. Bror: Hans Larsson, hustru: Brita Mickelsdotter.


1690—1695
Hans Larsson
, hustru: Brita, brorson Hans, hustru: Margeta.


1700—1713
Matts Eliasson
, och hustru. Bror Pehr, och hustru. År 1712 omnämns ”Matts Nybonde.”


1713—1723
Hemmanet är avbränt av ryssarna och ligger öde.


Efter ofredsåren upptas hemmanet av två bönder vars hemmansdelar kallas hemman A och B. A upptas 1725 av Johan Thomasson, och B upptas 1735 av Erik Jakobsson.
HEMMAN A

1725—1769
Johan Thomasson
, född 1693 i Lappajärvi, död 1782 på Nybonde i Socklot. Hustru 1: Margeta Johansdotter, född 1697, död 1772. Johan gifte sig på nytt då han var 79 år gammal med den 32-åriga pigan Lisa Eskilsdotter, född 1740!


1769—1784
Erik Johansson Nybonde
, son till förra bonden, född 1729 på Nybonde. Hustru: Maria Ersdotter, född 1731 i Socklot.


1784—1792
Daniel Olofsson
, född 1701 i Kronoby, död 1792 på Nybonde i Socklot. Hustru: Carin Mattsdotter Svartsjö, född 1702 i Terjärv, död 1790.


Från 1792 är hemmanet delat i två hemman mellan bröderna Jakob Andersson (A1) och Daniel Andersson (A2), sonsöner till förra bonden Daniel Olofsson.
HEMMAN A1

1792—1820
Jakob Andersson Nybonde
, sonson till förra bonden, född 1759 i Kronoby, död 1820 på Nybonde. Hustru 1: Anna Caisa Eliadotter, född 1767 på Yrjäs-Nisula i Socklot, död 1801. Hustru 2: Susanna Mattsdotter, född 1776 på Smeds i Karby, död 1841 på Nybonde.


1820—1846
Johan Jakobsson Nybonde
, son till förra bonden, född 1785 på Nybonde, död där 1846. Hustru: Greta Mattsdotter Yrjäs-Nisula, född 1790 i Socklot.


1846—
Anders Johansson Nybonde
, son till förra bonden, född 1818 på Nybonde i Socklot. Hustru: Caisa Johansdotter Nybonde, född 1815 i Socklot, död på Nybonde 1855.
HEMMAN A2

1792—1810
Daniel Andersson Nybonde
, son till förra bonden Daniel Olofsson, född 1762 i Kronoby, död 1835 på Nybonde. Hustru 1: Margareta Hansdotter, född 1763 i Kronoby, död 1792 i Socklot. Hustru 2: Anna Jakobsdotter, född 1770 på Pesonen i Pensala, Munsala, död 1803 på Nybonde i Socklot.


1810—1835
Erik Danielsson Nybonde
, son till förra bonden, född 1786 på Nybonde i Soklot, död där 1836. Hustru 1: Anna Lisa Eriksdotter Vik, född 1787 i Socklot. Hustru 2: Greta Lisa Hansdotter, född 1798 i Pedersöre, död 1842 i Socklot.


1835—1851
Daniel Eriksson Nybonde
, son till förra bonden, född 1816 på Nybonde i Socklot, död där 1851. Hustru: Lisa Jakobsdotter Smeds, född 1816 i Socklot.


1851—
Isak Johansson Nylund
, född 1827 i Socklot. Hustru: Maria Larsdotter Harald, född 1833 i Socklot.HEMMAN B

1735—1769
Erik Jakobsson Nybonde
, född 1707. Hustru: Carin Mattsdotter, född 1703.


1769—1785
Mickel Eriksson Nybonde
, son till förra bonden, född 1738 i Socklot. Hustru: Brita Thomasdotter, född 1740.


1785—1812
Anders Danielsson
, född 1755 i Kronoby, död 1812 på Nybonde i Socklot. Hustru: Greta Eriksdotter, född 1755 i Kronoby, död 1844 på Nybonde i Socklot.


Från år 1812 är hemman B delat i två hemman mellan bröderna Daniel Andersson (B1)och Anders Andersson (B2), söner till bonden Anders Andersson.
HEMMAN B1


1812—1835
Daniel Andersson Nybonde
, son till förra bonden, född 1779 i Kronoby, död 1835 på Nybonde i Socklot. Hustru: Greta Isaksdotter Lukus, född 1785 i Kovjoki.


1837—
Johan Jakobsson Nyman
, måg, född 1814 på Styrmans i Karby. Hustru 1: Sanna Danielsdotter Nybonde, född 1814 i Socklot. Hustru 2: Lena Sofia Johansdotter Hofslagar, född 1819 i Pedersöre.HEMMAN B2

1812—1821
Anders Andersson Nybonde
, son till förra bonden, född 1787 på Nybonde i Socklot. Flyttar bort 1821. Hustru: Susanna Andersdotter Lassila, född 1782 i Kovjoki.


1822—1840
Johan Larsson
, född 1769 i Pedersöre, död 1840 på Nybonde i Socklot. Hustru: Greta Davidsdotter, född 1785 i Evijärvi, död 1848 på Nybonde.


1841—
Matts Johansson Nybonde
, född 1811 i Kovjoki. Hustru: Lena Hansdotter Westersund, född 1841 i Pedersöre.

(Inf. 2006-01-23.)
7. AHLNÄS


Från år 1608 då mantalsbestämning infördes skattade hemmanet för 1 1/4 mantal. Redan på 1500-talet var Ahlnäs ett av de större hemmanen i Socklot och skattade år 1578 för 18 1/2 spannland odlad jord, eller c:a 2 1/2 hektar. På den tiden var som synes åkerbruket rätt obetydligt. Däremot fanns på hemmanet 8 kor.

Från år 1699 är enligt jordaboken hemmanet delat i två lika stora hemman. År 1712 uppges det ena hemmanet som ett skattehemman på 5/8 mantal, och det andra hemmanet som ett kronohemman på likaså 5/8 mantal. År 1756 bildas ett nytt hemman av det sistnämnda hemmanet som får namnet Mannfors med nummern 21. Egentligen skulle hemmansnummern ha varit 8 som också togs i bruk i medlet av 1800-talet. Till dess behåller Ahlnäshemmanet båda numrorna 7 och 8. Det nya hemmanet fanns på Socklots utmarker i Kovjoki.

Hemmansnamnet Ahlnäs nämns första gången i jordaboken år 1712, och har troligen fått sitt namn vid denna tidpunkt. Namnets ursprung okänt.

Bonden Anders Mattsson på Ahlnäs är år 1661 och 1664 i längderna antecknad som postbonde i Socklot.

Den kända kyrkobyggmästaren Thomas Carlsson Rif från Lepplax och hans söner Jacob och Carl inköpte 1781 Ahlnäs hemman. Tidigare hade Tågs hemman inköpts av Thomas Carlsson Rif. 9) [Kronolotsarna från Ahlnäs av Lars Smeds.]BÖNDER PÅ HEMMANET

1549—1578
Per Persson.


1583—1615
Måns Persson
, son.


1619—1631
Matts Månsson
, son. Troligen död före 1629. Son: Anders Mattsson, född c:a 1601. År 1629 är en bror till Matts, Nils Månsson, 72 år gammal, antecknad som bonde på hemmanet.


1634—1673
Anders Mattsson
, son. Född c:a 1601. Antecknad som postbonde 1661 och 1664.


1674—1695
Jacob Månsson
. Hustru: Kristin Andersdotter.
Matts Carlsson. Hustru: Lisa Andersdotter.
Hustrurna var troligen systrar, samt döttrar till förra bonden Anders Mattsson. Hemmanet 1 1/4 mantal.


1699—1705
1699 är hemmanet delat till två hemman: Jacob Månssons hemman på 5/8 mantal, som ligger öde, och Matts Carlssons hemman likaså 5/8 mantal.


1705—1713
Jakob Månssons hemman öde.

Matts Carlssons hemman brukas av sonen, Hans Mattsson, med hustru. År 1712 kallas han Hans Ahlnäs. Detta är första gången som hemmansnamnet omnämns i längderna.


1713—1735
Jakob Ahlnäs hemman är öde
och avbränt av ryssarna under stora ofreden 1713—1723.
Även Hans Ahlnäs hemman är öde.


1737—1756
Jakob Ahlnäs hemman ägs av Hans Mattsson Aulin, född 1698 i Nykarleby, död där 1763. Härstammar från Kattil hemman i Forsby, 10) Pedersöre. Handlande och rådman i Nykarleby. Hustru: Susanna Turdin, född 1697, död 1767 i Nykarleby.
     Hans Ahlnäs hemman ägs av Samuel Lithovius, född 1704, död 1765 i Brahestad dit han flyttade 1758. Hustru 1: Katarina Bullich, född 1708 i Vasa, död 1753 i Nykarleby. Hustru 2: Susanna Aejmelius. Handlande och rådman i Nykarleby. 11)
     Detta sistnämnda hemman, som tidvis brukades av landbönder och drängar, blev 1756 det nybildade Mannfors hemmanet. Se fortsättning på hemman Nr 8.


1756—1781
Hans Mattsson Aulins hemman = Ahlnäs, som var 5/8 mantal övertogs av sonen, Niclas Aulin, född 1728 i Nykarleby, död där 1789. Handlande och rådman i Nykarleby. Hustru: Anna Christina Forsén, född 1739, död 1813 i Nykarleby. 12)
Landbönder:
1744—1753: Elias Thomasson, född 1703, hustru: Maria Simonsdotter, född 1710.
1755—1761: Johan Påhlsson, född 1698, hustru 1: Brita Eriksdotter. Hustru 2: Anna Mattsdotter.
1762—1770: Matts Eliasson, född 1735, hustru: Brita Simonsdotter, född 1733.
1770—1781: Jakob Pehrsson Nykonen (Sjöström), född 1740. Hustru: Maria Eliasdotter.


1782—1801
I. Thomas Carlsson Rif, född 1726 i Lepplax, Pedersöre, död 1803 i Socklot. Kyrkobyggmästare. Hustru 1: Malin Larsdotter, född 1727 på Norrby gård i Lepplax, död 1808 i Socklot. Hustru 2: Magdalena Larsdotter Frosterus, född 1754 i Ijo, död 1824 på Ahlnäs i Socklot.

II. Jacob Thomasson Rif, son, född 1753 i Lepplax, död 1808 i Stockholm. Kyrko- och länsbyggmästare. Hustru: Karin Johansdotter Finne, född 1751 i Lepplax, död 1796 i Socklot.

III. Carl Thomasson Rif, son, född 1756 i Lepplax, död 1801 i Stockholm. Byggmästare. Hustru: Susanna Nilsdotter, född 1759 i Kovjoki, död 1833 på Ahlnäs i Socklot.
Av hemmanet, 11/48 mantal, äger fadern Thomas och sönerna Jacob och Carl 1/3 vardera.
Landbonde, arrendator: 1795—1798: Eric Thomasson, född 1772 i Jeppo. Hustru: Maria Greta Johansdotter, född 1775 i Pedersöre.

[Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet William Wik.]


1802—1808
I. Gustav Sigfridsson Biggas, måg, född 1775 i Kovjoki, död 1851 på Ahlnäs i Socklot. Bonde. Gift 1803 med Maria Jakobsdotter Rif, född 1785 i Socklot, död där 1856, dotter till Jakob Thomasson Rif. Änkan Magdalena Larsdotter Frosterus, född 1754, död 1824.

II. Jacob Thomasson Rif, son, född 1753 i Lepplax, död 1808 i Stockholm. Kyrko- och länsbyggmästare. Hustru: Karin Johansdotter Finne, född 1751 i Lepplax, död 1796 i Socklot.

III. Carl Thomasson Rif, dog i Stockholm 1801. Dottern Susanna Elisabet Carlsdotter Rif, född 1793 ärver denna hemmansdel. Fram till hennes giftermål 1810 sköts hemmansdelen av landbonden Isac Jonesson Almgren, född 1754 i Kyrkoby. Hustru: Maria Andersdotter, född 1755 i Socklot.Från år 1808 redovisas de tre hemmanen skilt för sig.HEMMAN I.

1808—1833
Gustav Sigfridsson Biggas
, som förut.


1834—
17/120 mtl. Jacob Gustavsson Ahlnäs, son till förra bonden, född 1803 på Ahlnäs i Socklot, död där 1868. Gift 1: 1825: Susanna Andersdotter Hintz, född 1804 i Socklot. Gift 2: 1852: Maria Jacobsdotter Hannula, född 1814 i Kovjoki. Söner: Matts, f.1834, Jacob, f.1838, Gustav, f. 1843.HEMMAN II.

1808—1830
Carl Jacobsson Rif
, son, född 1783 i Socklot, död 1808 i Stockholm. Kyrkobyggmästare. Hustru, 1801: Helena Mattsdotter Harald, född 1777 i Socklot, död där 1830, omgift 1812 med Jakob Andersson Pesonen, född 1788 i Munsala. Carl och Helena hade två döttrar, Anna Helena och Magdalena, som sedan ärvde faderns hemman.
Som landbonde innehades hemmanet åtminstone 1820 av Jakob Andersson Nylund, född 1787 i Munsala. Hustru: Caisa Stina Gustavsdotter, född 1791 i Nykarleby kyrkoby.


1830—1844 (1867) 17/90 mtl.
Anna Carlsdotter Rif-Ahlnäs, född 1809 i Socklot ärver halva faderns hemman. Gift 1830 med Petter Johansson Lars-Knuts från Karby. Halva hemmansdelen säljs 1844 åt systern Magdalena, och andra halvan 1845 till Jakob Andersson Tågs-Ahlnäs. (III) Flyttar sedan till Forsbacka i kyrkobyn.
Magdalena Carlsdotter Rif-Ahlnäs, född 1803 i Socklot, död där 1853. Gift 1821 med Isac Mattsson Smeds, född 1802 i Socklot, död där 1868, omgift 1857 med Brita Caisa Simonsdotter Bjon. Säljer hemmanet 1867 åt kusinen Erik Isacsson Ahlnäs. (III) Hela II-hemanet övergått 1867 till III.HEMMAN III.

1808—1839
Anders Mattsson Smeds-Ahlnäs
, född 1787 i Socklot, död 1863 på Forsbacka. Bonde på Ahlnäs från 1810. Blir bonde på Forsbacka i Nykarleby kyrkoby 1839. Gift 1: 1808 med Lisa Isaksdotter Snåre. Gift 2: 1810 med Susanna Elisabeth Carlsdotter Rif, född 1793 på Tågs, död 1816 på Ahlnäs i Socklot. Gift 3: 1816 med Susanna Helena Carlsdotter Björn, född 1795 i Socklot. 17/180 mantal.
Landbönder, arrendatorer före 1810:
Isac Jonesson Almgren, född 1754 i Nykarleby kyrkoby. Hustru: Maria Andersdotter, född 1755 i Socklot.
Isac Isacsson, son, född 1786 i Socklot, hustru: Brita Maja Johansdotter, född 1796 i Munsala.


1839—1867 23/180 mtl.
Jakob Andersson Ahlnäs
, son, född 1813 på Tågs, död 1898 på Ahlnäs. Hustru: Maja Lisa Karlsdotter, född 1812 i Nykarleby kyrkoby, död 1875 på Ahlnäs. Sålde hemmanet 1867 åt sin kusin Erik Isaksson. Blev torpare på Ahlnäs 1867.


1867—
Erik Isaksson Ahlnäs
, son till förra bonden på II. Isac Mattsson, född 1838 på Ahlnäs, död där 1920. Häradsdomare. Hustru 1: 1857: Sofia Mattsdotter Smeds, född 1836 i Socklot, död 1881 på Ahlnäs. Hustru 2: 1883: Sanna Lisa Jakobsdotter Nikola, född 1832 i Socklot, död 1900. Hustru 3: 1902: Anna Johansdotter Harald, född 1849 i Socklot, död 1930.

(Inf. 2006-02-01.)
8. MANNFORS


Hemmanets storlek 7/12 mantal. Ursprungligen var hemmanet 5/8 mantal och en del av Ahlnäs hemman nummer 7, beläget i Kovjoki på Socklot bys utmarker. Hemmanets öden före stora ofreden 1713—1723 finns redovisade under Ahlnäs hemman. Efter ofreden ägdes hemmanet av rådmannen i Nykarleby Samuel Lithovius och sköttes av landbönder och drängar. 1756 nybildades kronohemmanet och fick namnet Mannfors. Hemmansnummern var först 21 men ändrades i medlet av 1800-talet till 8. Ahlnäs hade före detta numrorna 7 och 8.

Hemmansnamnets ursprung okänt. I Nykarlebytingets protokoll 22.11.1756 ges Manfors hemman åt drängen Johan Jakobsson. Erik Jakobsson (broder?) är från samma år antecknad som nybyggare på Manfors.BÖNDER PÅ HEMMANET


Före 1756, se Ahlnäs Nr 7.


1756—1777
”Nybyggaren Mannfors”, Erik Jakobson Helsing, född 1717 i Munsala, Vexala, död på Mannfors 1792. Hustru: Christin Jakobsdotter, född 1717 i Munsala.


1777—1787
Johan Thomasson
, måg, född 1743 i Lohteå, Ylikannus. Hustru: 1765, förra bondens dotter, Beata Eriksdotter Mannfors, född 1743 i Munsala, död 1812.
Nybyggaren Pehr Mickelsson, född 1748 i Kronoby. Hustru: Susanna Eriksdotter, född 1748.


1788—1793
Johan Thomasson
, som tidigare.
Medåbo: Brodern Gustaf Thomasson, född 1758 i Lohteå. Hustru: Maria Eriksdotter, född 1758 i Purmo.
Hemmanet befriat från skatt 1788—1795.


1794—1801
Beata Eriksdotter
, född 1743, död 1812. Änka efter förra bonden Johan Thomasson. Hemmanet torde ha ägts av Tomas Rif på Ahlnäs under denna tid. Landbonde: Anders Mattsson, född 1764 i Gamlakarleby. Hustru: Maria Knutsdotter, född 1766 i Rautalampi.


1801—1804
Abraham Jonasson
, måg, född 1766 i Uleåborg. Hustru: förra bonden Johan Thomassons dotter, Brita Helena Johansdotter Mannfors, född 1768 på Mannfors. Flyttar till Vasa 1804.
Landbonden Anders Mattsson som tidigare.


1805—1811

Änkan Beata Eriksdotter, som tidigare. Mågen Jakob Johansson Byskata, död före 1815. Hustru: Förra bondens dotter Anna Johansdotter, född 1781 i Socklot
Medåbo: Johan Johansson, född 1762 i Esse. Hustru: Anna Eriksdotter, född 1767 i Esse.


Från 1812 finns två hemman på Mannfors, vardera på 7/24 mantal. Hemman A brukas av Jakob Johansson Byskata och hemman B av Anders Johansson.HEMMAN A

1811—1815
Jakob Johansson Byskata
, död före 1815. Hustru: förra bondens dotter, Anna Johansdotter Mannfors, född 1781 i Socklot, död 1835 på Mannfors.


1815—1823
Carl Eliasson Pietilä
, född 1788 i Saarijärvi. Hustru: Bondeänkan Anna Johansdotter Mannfors, född 1781, död 1835 på Mannfors.


1824—1829
Carls änka Anna Johansdotter Mannfors.


1829—1935
Matts Jakobsson Sexjärvi
, född 1781 i Purmo. Hustru: Maja Andersdotter, född 1781 i Purmo.


1835—1839
Mickel Jakobsson Dalin
, född 1786 i Vörå. Hustru: bondeänkan Margareta Simonsdotter, född 1786 i Kovjoki, död 1842.
Medåbo: Johan Jakobsson Drycksbäck, född 1791 i Terjärv. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1795 i Terjärv.


1839—
7/72 mantal. Johan Eriksson Lukus, Mickels måg, född 1812 i Kovjoki. Hustru: Maja Greta Mickelsdotter, född 1816 i Kovjoki.
7/72 mantal. Anders Johansson Berglund, född 1784 i Kovjoki. Hustru: Caisa Hansdotter, född 1783 i Purmo.
7/72 mantal. Johan Jakobsson Drycksbäck, som förut.HEMMAN B

1812—1816
Anders Johansson
, född 1778 i Terjärv. Hustru: Magdalena Larsdotter, född 1782 i Purmo.


1817—1840
Jakob Johansson Finnäs
, född 1793 i Sundby, död på Mannfors 1839. Hustru: Beata Johansdotter, född 1796 i Esse. Erik Jakobsson Forsbacka, född 1796 i Kyrkoby, och hustru: Anna Larsdotter Pelkos, född 1792, var 1824—1826 även antecknad som bonde på Mannfors men flyttade 1826 till Bonäs där han var bonde 1826—1857.
Medåbo till år 1833, Jakob Jakobsson Wästerback, född 1770 i Purmo, död på Mannfors 1840. Hustru: Greta Fredriksdotter, född 1781 i Purmo, död på Mannfors 1842. Åren 1821—1830 är Henrik Eriksson Nybond bonde på Wästerbacks hemman. Född 1795 i Pedersöre. Hustru: Anna Mattsdotter, född 1796 i Pedersöre.


1840—
7/72 mantal. Johan Johansson Sundlin, måg, född 1804 i Kovjoki. Hustru: förra medåbons dotter Lisa Jakobsdotter, född 1808 i Purmo.
7/36 Johan Jakobsson Mannfors, född 1818 i Socklot och brodern Jakob Jakobsson Mannfors, född 1821 i Socklot, hustru: Anna Lisa Mattsdotter Kisor, född 1822 i Pedersöre.

(Inf. 2006-02-06.)

9. HARALD

3/4 mantal. På 1500-talet skattade hemmanet för 12 1/2 spannland odlad jord, som i dag motsvarar c:a 1,5 hektar. 5—6 kor fanns på hemmanet.

År 1608 skattade hemmanet för 1/2 mantal och ägdes 1608—1625 av Nykarleby stads första kyrkoherde Jacobus Sigfridi Borgoensis (Jacob Sigfridsson från Borgå) som dog 1625. Följande år övertogs hemmanet av sonen, stadens andra kyrkoherde, Johannes (Hans, Hannes?) Jacobi Nicarlus som innehade det till sin död år 1636. Han ägde troligen Smedsbacka hemman i Nykarleby kyrkoby 1620—1626. 13) Sedan övertogs hemmanet av sonen Jacob Hansson Nicarlus, som var lagläsare (domare) i Pedersöre Domsaga 1642—1653. Ännu 10 år senare uppträdde han som underlagman. Se Snåre. Under tiden 1654—1688 var Harald och Snåre hemman sammanslagna till ett storhemman på 1 1/2 mantal som kallades Bäll-hemmanet. 14)

Storhemmanet inköptes 1673 av Knut Mårtensson Snåre från Kronoby. Därav hemmansnamnet Snåre i Socklot. Hemmansnamnet Harald i Socklot torde ha sitt ursprung i Haralds hemman i Nykarleby kyrkoby, senare Forsby, genom bonden, bolagsmannen, Matts Thomasson, som, var bonde i Socklot 1695—1710. Han var son till Thomas Simonsson Harald, bonde på Harald i Kyrkoby (Forsby) 1675—1686.
BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1576
Per Siffersson.


1578—1606
Jöns Persson, öde från 1593.


1606—1625
Jaocobus Sigfridi Borgoensis
, (Jacob Sigfridsson från Borgå). Nykarlebys första kyrkoherde 1607—1625. Död 1625.


1626—1636
Johannes
(Hans, Hannes?) Jacobi Nicarlus. Nykarlebys andra kyrkoherde, son till föregående. Död 1836.


1637—1673
Jacobus Hansson Nicarlus
. Son till föregående. Lagläsare, (domare) i Pedersöre Domsaga 1642—1653. Senare underlagman.


1654—1688 är hemmanet sammanslaget med det hemman som senare blev Snåre hemman. Detta storhemman på 1 1/2 mantal kallades Bäll-hemmanet.


1673—1675
Bäll-hemmanets nya ägare är Knut Mårtensson Snåre från Kronoby.


1675—1688
Gabriel Knutsson
, son till förutnämnda Knut Mårtensson Snåre, hustru: Margeta Nilsdotter. Svågern Mårten Danielsson, hustru: Lisa Knutsdotter, och svågern Lars Larsson, hustru: Elsa Knutsdotter. Från 1681 är Mårten Danielsson bonde på Mickilä.


1690 är Harald åter ett skilt hemman som skattar för 3/4 mantal.


1690—1695
Lars Larsson
, se föregående. Hustru: Margeta? Inh.: Matts Olofsson.


1695—1710
Anders Larsson
, son till förra bonden. Hustru: Anna. Bolagsman: Matts Thomasson Harald, hustru: Susanna. Bror: Matts.


1710—1723
”Jacobus Hanssons hemman” öde. Hemmanet var obesatt och öde under stora ofreden.


1725—1728
Per Persson
, troligen bondson från Nikonen, upptar det öde hemmanet. Hustru: Sophia. Syster Carin Persdotter. Per flyttar till Nikonen 1728.


1728—1735
Matts Olofsson
, född 1680, död 1759. Hustru: Lisa Persdotter, född 1682, död 1766.


1737—1769
Jacob Mattsson Harald
, son till förra bonden, född 1706, död 1794 på Harald. Hustru: Carin Persdotter Nikonen, född 1708, död 1766 på Harald.


1769—1788
Matts Jakobsson Harald
, son till förra bonden, född 1725, död 1794 på Harald. Hustru: Brita Olofsdotter Vik, född 1732 i Socklot, död 1799 på Harald. Medåbo: brodern Erik Jakobsson Harald, född 1731 på Harald, död där 1808. Hustru: Anna Eriksdotter Lassila, född 1742 i Kovjoki, död 1794 på Harald.


C:a 1788 är hemmanet delat i två hemman på vardera 11/48 mantal mellan de tidigare nämnda bröderna Matts, hemman A, och Erik, hemman B.HEMMAN A

1788—1795
Matts Jakobsson Harald
, som förut.


1795—1811
Jakob Mattsson Harald
, son till förra bonden, född 1760 på Harald, död där 1811. Sexman. Hustru: Greta Mickelsdotter Jutas, född 1757 i Nykarleby kyrkoby, död 1837 på Harald.


1811—1831
Mickel Jakobsson Harald
, son till förra bonden. Född 1781 på Harald, död där 1831. Hustru: Susanna Mickelsdotter Renvaktar, född 1777 i Kyrkoby


1831—1845
Jakob Mickelsson Harald
, son till förra bonden, född 1804 på Harald. Flyttar till Nikonen 1846. Hustru: Greta Danielsdotter Nybonde, född 1807 i Socklot.


1845—
Lars Henrik Jacobsson Raj
, född 1804 i Karby, död 1859 på Harald. Hustru: Anna Caisa Eriksdotter Nykonen, född 1805 i Socklot.
HEMMAN B

1788—1799
Erik Jakobsson Harald
, som förut.


1799—1823
Jakob Eriksson Harald
, son till föra bonden, född 1763 på Harald, död där 1837. Hustru 1: Helena Thomasdotter Rif (Tågs), född 1764 i Pedersöre, död 1822 på Harald i Socklot. Hustru 2: torparänkan Anna Lena Ehrsdoter Vik, född 1774 i Karby.


1824—1844
Erik Jakobsson Harald
, son till förra bonden, född 1786 på Harald. Hustru: Lena Andersdotter, född 1772 i Pedersöre.


1844—
Johan Eriksson Harald
, son till förra bonden, född 1817 på Harald i Socklot. Hustru: Caisa Sofia Mickelsdotter Bertula, född 1812 i Vexala.

(Inf. 2006-02-13.)

 


10. MICKILÄ


3/4 mantal. Hemmanet bildades före 1608 av två mindre hemman på vardera 1/2 mantal, som sammanslogs år 1608 då även det totala mantalet minskade till 3/4 mantal.

Namnet Mickilä, ”Mittjils” har hemmanet troligen fått först i början av 1700-talet, efter bonden Mickel Knutsson i Socklot som innehade hemmanet 1710—1742. Han var sonson till Mårten Danielsson som var gift med Lisa Knutsdotter Snåre, dotter till storbonden på Bäll (Snåre—Harald) Knut Mårtensson Snåre från Kronoby.BÖNDER PÅ HEMMANET

HEMMAN A

1548—1578
Lasse Persson.


1583—1603
Erik Persson
, öde 1603. Sammanslås med hemman B 1608.HEMMAN B

1548—1563
Per Persson.


1563—1608
Henrik Persson
, öde 1603.
År 1608 är hemman A och B sammanslagna och bildar Mickilä hemman, 3/4 mantal.


1608—1619
Olof Jakobsson.

1623—1654
Anders Jönsson
, född c:a 1592


1654—1671
Anders Andersson
. Från år 1671 är hemmanet antecknat som öde och obesatt.


1681—1695
Mårten Danielsson
, tidigare måg på Snåre. Hustru: Lisa Knutsdotter Snåre, född i Kronoby.


1700—1710
Knut Mårtensson
, son till förra bonden, med hustru.


1710—1742
Mickel Knutsson Mickilä
, son till förra bonden, född 1687 på Mickilä, död där 1782, 95 år gammal. Familjen flydde troligen till Härnösand i Sverige under stora ofreden eftersom sonen Jonas är född där 1719. Hustru: 1: Lisa Jonasdotter, född 1683, död 1753. Hustru 2: 1754, Anna Jöransdotter, född 1690, död 1775 på Mickilä.


1742—1788
Jonas Mickelsson Mickilä
, son till förra bonden, född 1719 i Härnösand. 15) Död 1806 på Mickilä. Hustru: Anna Thomasdotter Rank, född 1732, död 1808 på Mickilä. Medåbo, brodern, Erik Mickelsson Mickilä, född 1725 på Mickilä, död där 1794. Hustru: Maria Mattsdotter, född 1723.

1788—1824
Matts Johansson
, måg till förra bonden Erik Mickelsson, född 1762 på Högbacka i Kyrkoby. Sexman. Hustru 1: Anna Stina Eriksdotter Mickilä, född 1766 på Mickilä. Död där 1791. Hustru 2: 1792, Susanna Mattsdotter Bertula, född 1768 i Vexala, Munsala. Hela familjen flyttar till Mustasaari 1824.


1824—1832
Erik Andersson
, född 1766 i Pedersöre. Hustru: Stina Johansdotter, född 1770 i Pedersöre, död 1832.


1832—1834
Anders Johansson Nors
, född 1801 i Purmo. Hustru: Maria Danielsdotter Nybond, född 1799 i Socklot, död 1842 på Mickilä.


1834—
Johan Hansson Rijf
, född 1802 i Pedersöre. Hustru: 1831: Sanna Nilsdotter Wik, född 1801 i Pedersöre.

(Inf. 2006-02-20.)

 


9)

William Wik: Ett släktgårdsdiplom (Ahlnäs), Släktforskarföreningen i Jakobstad, r.f. ”Släkt och Bygd” Nr 23/1979.

10)

Släkt och Bygd Nr 17 sid. 58. Släktforskarföreningen i Jakobstad.

11)

Prof. Woldemar Backman: Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857. Särtryck ur Vasabladet 1938. sid. 28.

12)

Samma källa som föregående. sid. 9.

13)

Woldemar Backman: Smedsbacka och dess ägare, Övertryck från Österbottniska Posten nr 45—46, sid. 3. 1931.

14)

K.V. Åkerblom: Pedersöre Historia, del I sid. 186, 365.

15)

Enligt kyrkans kommunionbok 1795—1801.


Rudolf Olson (1997) Socklot. Hemman och husbönder 1548-1850.


Fortsättning: Yrjäs och Nisula m.fl.