Diverse notiser år 1885

Ny segelförening

     Kejserliga senaten har den 15 dennes bifallit kronolänsman Fritz Olson m.fl. i Nykarleby stad bosatta personers anhållan att få bilda en segelförening under benämningen ”Ägir”, varjemte senaten fastställt stadgar för sagda förening.

*

Samma år såldes ”Löfbergs arvingars gård” till J. W. Nessler för 6 000 mk.


Österbottniska Posten 1885.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-10-24.)