Diverse notiser år 1892


     — "Munken i Karleby" av W K E Wichman går som följetong i ÖP inummer 1—16 .

     — änkefru Ahlqvists gård vid Boulevardgatan har sålts till färgare Norrlund [där byggkranen, den första på ett dussin år nu står].

     — häradshövding Barck har sålt sin gård vid Norra Torggatan till bagare Ekroth, (Nkby värdshus), samt köpt tullförvaltare Öbergs gård vid Boulevardsgatan.

     — En nätt ångslup — "Tärnan" har förvärvats hit och gör turer från Andra sjön till Ägirsholmen.


ODUGLIG BRUNN

     Wattnet i den vid kyrkan befintliga allmänna brunnen har vid nyligen utförd analys visat sig vara av den beskaffenhet, att detsamma av hälsovårdsnämnden förklarats odugligt att användas till dryck eller matlagning.

[Men 1907 grävdes en vattenledning från den till det nyuppförda skolhuset för att försörja värmeångpannan med vatten.]


     — Änkefru Benzelstjerna har sålt sin gård vid södra tullen till lektorskan Backman.


     — Utskänkningsbolaget upplöses detta år.


Österbottniska Posten 1892.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-10-24.)