Österbottniska Posten den 16 oktober 1908

     — Staty af Topelius i Nykarleby. Bankdirektören Georg Lönneström m. fl. hafva hos senaten anhållit om tillstånd att i Nykarleby få uppresa en staty af Zachris Topelius äfvensom att för ändamålet få föranstalta en allmän insamling.

[Ännu år 2003 finns ingen staty över Topelius i Nykarleby, men en minnessten restes 1919 och en byst avtäcktes 1935. Sex år senare var "Bankdirektören Georg Lönneström m. fl." skyldiga till Nykarleby Aktiebanks krasch.]


     — Haf tand för tunga! Förre poliskonstapel Hägglund blef af rådstuvurätten härstädes senaste måndag fälld till 50 mks böter, emedan han sagt, att poliskonstapeln U.  Johanson skulle tagit mutor.


     — Vigsel. Den 11 dennes sammanvigdes i brudens hem härstädes folkskolläraren i Terjärv stud. J. Näse och fröken Olga Häggström, dotter till postiljon Häggström och hans maka.

[Olga på ett skolfoto från Hedströmska flickskolan på 1890-talet i Einar Hedströms historik.]


     — En sångkör, ledd af fröken M. Castrén, har flitiga öfningar för att kunna, ackompanierad af horn och orgel, medverka vid de högtidliga gudstjänsterna i Nykarleby kyrka å dess 200-årsdag den 25 oktober. I nästa nummer skola texterna till körsångerna införas, så att allmänheten må kunna följa med innehållet.Österbottniska Posten nr 41/1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Kopian var egentligen tagen för Blad ur Nykarleby stads historia del 2 av P. W. Lybeck.


Läs mer:
Konstapel Hägglund var försvunnen föregående år.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.