Österbottniska Posten i maj 1963

Skelett och kistor
under Nkby kyrka

Under Nykarleby kyrkas golv har funnits sex gravkamrar, fem under egentliga kyrkgolvet och en under altaret. I gravkamrarna ligger likkistor och skelettdelar, alltsammans huller om buller.
     På en namnplåt t.ex. läser man Lars Backman * 10 okt. 1793, † 11 aug. 1794. Det mumifierade stoftet efter en dam ligger i en kista på vars lock står: Beata Sund-Thulin † 16 oktober 1783. Hon bär vita handskar och vit mössa. Arbetsledaren vid kyrkorenoveringen Axel Backlund upplyser om, att man skall iståndsätta en av gravkamrarna och dit kommer alla kistor och skelettdelar att föras.


Österbottniska Posten nr 20/1963.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:

Diverse
Mejeriet

och  M J Ö L K B U T I K E N
öppenhålles härefter på söndagarna

NYKARLEBY CENTRAL-
ANDELSMEJERI

Bastun öppenhålles:
PRVATAVD.: onsd. och torsd.
turer en dag tidigare än vanligt.

ALLM. AVD.: onsdag extra bastu-
dag för herrar.
Tel.  2 0 0 4 3



Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2003-11-24.)