Elisabet Backman 70 år.

     70 år fyllde i går den 12 dec. medicinelicentiaten, förra stadsläkaren i Nykarleby, fru Elisabet Backman. Bemärkelsedagen tillbringade jubilaren i Helsingfors.
      Fru Elisabet Backmans verksamhet som läkare, hennes fullödiga insats för höjandet av det uppväxande släktets fysiska kraft och hennes sällsporda intresse för all verksamhet, som haft folkhälsan i sikte, äro alltför väl kända av denna tidnings läsekrets för att här behöva ingående beröras. Då hon för 10 år sedan ingick i sitt sjunde decennium, blev denna hennes verksamhet i denna tidning föremål för ett fullständigare omnämnande. Den hjärtliga och allmänna uppmärksamhet, som hon och hennes make, professor Wold. Backman, blev föremål för, då de för 3 år sedan officiellt drogo sig tillbaka, vittnade också på ett storslaget sätt om den uppskattning och odelade beundran, som hennes livsverk och hennes allt uppoffrande intresse rönt icke minst i dessa trakter.
      Ett särskilt område av fru Backmans verksamhet kan vi dock inte avstå från att beröra. Det är kanske därför att hennes insats just på detta område på visst sätt saknar motstycke. Kanske har man också först under de senaste åren fått klart för sig, med vilken helig hänförelse hon drivits till detta arbete och av vilken djup och stor bärvidd hennes verksamhet just här varit. Och ju mera tiden lider, skola ständigt nya resultat av detta arbete framträda. Det gäller hennes insats för folkhälsan i hemmen och för det blivande och det uppväxande släktets fysiska väl. Ehuru hennes insats på detta område krävt de största uppoffringar ifråga om tid, krafter och intresse, så förefaller det, som om detta arbete drivit henne med en oemotståndlig kraft. Läkarens kall har för henne här icke varit levebröd. Detta arbete har varit något mera än ett kall också i detta ords bästa innebörd. Hänförelsen och självuppoffringen har drivit henne till en insats över och utom kall och plikt.


Österbottniska Posten nr 50/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Elisabeth Backman 1870–1950. Privat- och kommunalläkare av Arno Forsius.
Elisabets far Carl Nylund.
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse uppgjord av Elisabet Backman.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-03-20, rev. 2020-03-14 .)