Nytt kapell
och ny pastor
i Nykarleby.

Adventkapellet, stadens nyaste kyrkolokal, hade sin högtidliga invigning redan i somras då adventistförsamlingen fick en länge närd önskan, om en egen gudstjänstlokal, uppfylld. Adventkapellet är inrymt i tandläkare Carlssons f.d. gård, vilken samfundet inköpt. Inredningen är enkel och värdig och allt är i ljusa tilltagande färger. Man sitter gärna i de bekväma stolarna i naturfärg. Allt inbjuder besökaren till andakt.

I dagarna har församlingens nye pastor Bengt Lillas, välkomnats till sin nya uppgift och församlingen ser med glädje fram mot höstens verksamhet. Pastor Lillas har tidigare varit verksam i Syd-Österbotten efter det han avslutat sina studier vid Ekbyholms missionsseminarium i Sverige och Newbold Missionary College i England.

Själv ser pastor Lillas det heliga ansvar som vilar på honom och väl innesluta sig i alla kristnas förböner för att kunna förkunna evangelium och bli till välsignelse i Nykarleby med omnejd. På tisdag kväll predikar pastor Lillas för första gången för allmänheten i Adventkapellet över ämnet Världen i atombombens skugga.Österbottniska Posten november  1951.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Enl. gravar.se var Lillas född den 23 augusti 1919 och dog den 22 februari 1997 och är begravd på Rimbo kyrkogård.
Frikyrkliga rörelser i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-09-29, rev. 2022-01-04 .)