NYKARLEBY

Ernst Jouper återvald
till kommodor i SS Ägir


Segelsällskapet Ägir sarnmanträdde på torsdagen till års- och vårmöte i Brostugan i Nykarleby. Till kommodor återvaldes Ernst Jouper och vicekommodor är John Witting. Övriga i styret är Sven Nyblom och Sven Almqvist.
     Mötet gav styrelsen i uppdrag att helt eller delvis flytta segelföreningens sommarverksamhet från Loppan till Andra Sjön. Beslutet är motiverat främst av svårigheterna att ta sig ut till Loppan. Vid Andra sjön skulle Ägirs verksamhet kunna intensifieras.
     Segelprogrammet för sommaren diskuterades också, men kunde inte ännu helt fastställas.Österbottniska Posten, maj 1959.
Lotta Cederby tillhandahöll. Fanns på baksidan av klippet Leningrad nyöppnat, unikt mål för utländsk bilturism.


Läs mer:
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2010-03-30, rev. 2012-01-15 .)