Dödsfall


    Söndagen den 16 dennes avled å De gamlas hem i Nykarleby en av stadens äldsta innevånare, fröken Hulda Augusta Ahlström. Hon var vid sin bortgång 81 år gammal.
    Hulda Ahlström utdimitterades på sin tid med berömliga betyg från stadens flickskola, men emigrerade redan i unga år till Amerika, dit de flesta av hemmes 12 äldre syskon farit. I det stora New York blev hon införsatt i kokkonstens många hemligheter och blev en mycket skicklig kokerska. Bakning blev hennes speciella intresse.
    År 1908 återkom hon till hemstaden, köpte [skall vara byggde] sig en gård på Källbacken. Denna gård sålde hon åt lektor Böök och köpte sig en mindre i närheten av föräldrahemmet [Ahlström, Grev Tottgatan 9]. I många år idkade hon hembagerirörelse, tills hon på grund av tilltagande svaghet för 3½ år sedan bosatte sig på De gamlas hem.
    Rakryggad och varmhjärtad var fröken Hulda Ahlström, en av den gamla stammen, varmt religiös till sin läggning. Hennes minne välsignas av tacksamma anhöriga och många vänner.Österbottniska Posten den 21 januari 1955.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hulda i Kråkvals av Anita Wikman.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-07.)