Brev från Alaska.

Juneau, Alaska den 26 juni 25.


Jag har länge tänkt på att få ihop ett brev härifrån. Det händer sällan att några nyheter anlända från denna avlägsna del av världen. Nu är det så, att jag är ingen brevskrivare och jag är rädd för att mitt brev hamnar i papperskorgen. Jag har hört att många brev ha hamnat i den och alla tidningar här i landet ha en stor och rymlig papperskorg. Men så kom jag att tänka på Österbottniska Posten och kom på den tanken att om även den har en papperskorg så är den väl inte så stor och rymlig som bruket är här i landet.

Vi ha midsommar här nu liksom i andra delar av världen. Men det är stor skillnad mot sommarn i det gamla kära Finland. Man vet inte av midsommarhögtiden här, utan man arbetar både dag och natt. Vi ha bara fyra dagars högtid om året här och det är fjärde juli och jul, två dagar vardera. Fjärde juli ha vi ju snart.

Här har varit ett särdeles fint väder och snön har smältat delvis bort från »talltopparna«. Men ganska mycket är kvar ännu i skuggan. Ungefär 500 fot från vårt bunkhus ligger en driva, som är tio fot hög, men det är ett snöskred eller »Slide«.

Här nere är allting grönt och i blom. Humlorna surra bland blommor, men höjer man blicken tusen fot upp till bergstopparna får man en påminnelse om vintern.

Vad arbetsförhållandena beträffa så kan jag säga, att de äro ganska goda, ty här är inga arbetslösa (förutom såna som inte vill arbeta) Alaska Juneau Hold Mining Company har 600 à 700 arbetare. Utav dessa arbeta två till tvåhundrafemtio i minor och bland dem är undert.

Här är en sågmylla, som ger arbete åt 100 à 150 man. Så finns här vägarbeten samt fiskkannerier [fiskkonserveringsfabriker], ävensom många andra små företag, vilka arbeta endast under sommaren, emedan de ej ha drivkraft på vintern. Alaska Juneau Minan är den största arbetsplatsen här och kommer snart att bli den största i landet. Den tar ut omkring 10,000 ton i dygnet. Malmen lastas i vagnar, som halas ut till myllan av elektriska lokomotiv. Där krossas malmen och guldet vaskas ut. Alaska Juneau Minan ligger två engelska mil från staden. Mellan hillarna har man byggt ett stort boardinghus, ett bunkhus med rum för mera än hundra man och med de bästa bekvämligheter. De äro nästan tvungna att ha bekvämt för att kunna hålla arbetare här. Minan är inte gammal, men den börjar bli känd vida omkring för att vara farlig. Och nog ha många fått sätta livet till här, bland dem flera finländare.

Befolkningen här i Juneau är en blandning av nästan alla världens nationer. Staden är en livlig ort, och här finns en massa automobiler. Jag såg i en Juneau tidning här om dagen att det är en automobil på var nionde person.

En Seattle tidning berättar att 94 procent av skogsarbetet i staten Washington är nedlagt i sommar. Det ser dåligt ut för loggare och tusentals arbetslösa strömma in till Seattle för varje dag. Många av dem skulle gärna komma hit till Alaska för att få arbete, men de sakna medel och få lära sig att tigga i Seattle.

Till sist får jag önska alla Österbottniska Postens läsare en glad och trevlig sommar och hälsar eder alla i Nykarleby, Jeppo och Munsala, men mest Vexala-bor.

Jag vore glad om jag fick återse detta brev, ty jag läser Ö. P. regelbundet. Ja, många hälsningar från en Munsala-bo. J. L.


Österbottniska Posten, 24 juli 1925, nr 30, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Troligen var det en Vexalabo som skrev, så detta är lite vid sidan av bevakningsområdet, men eftersom det publicerades i ÖP, emigrationshistoria är spännande och Nykarlebybor fick hälsningar, fick det slinka med i alla fall.


Läs mer:
9 och 18 Below Discovery Sulphur Creek, Yukon Territory, Canada 1902–1910.
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-24, rev. 2021-10-24 .)