Annonser i Österbottniska Posten den 31 januari 1941

Offentliga nöjen

Bio Scala
Nykarleby
Den spännande filmen
„Uppror i
kvinnofängelset.“
Lördag kl. 8 e. m.
Söndag kl. 6 och 8,30 e. m.

Damernas afton
i Kovjoki
lördagen den 1 februari kl. 20.
— „RAPIDO“ spelar—

Trevlig Dans
i Ytterjeppo
lördag kväll kl. 20.
— „EXCELLENT“ musik! —

„Ödets tango“
i Vexala
söndagen den 2 februari kl. 20.
Sandås och Kroks spelar!

Österbottniska Posten den 31 januari 1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var egentligen tagen för Ett skol- och kulturhistoriskt 300-årsminne i Nykarleby av Alfred Huldén
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-01-27.)