Ålderdomligt ankare.

      Ett ålderdomligt ankare har av ett notlag från Soklot uppfiskats från sjöbottnen på Torsö fjärd norr om Schjomansgrundet. Det är en stor och kraftig pjäs av trä, sammanfogad av tvenne delar medels bultar av trä och med plats för en sten av ansenlig tyngd. Ankaret har påtagligen tillhört någon större farkost, som i tiden legat till ankars på fjärden.


Österbottniska Posten april 1936.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Vilka öden ankaret gick till mötes är för mig obekant, men ett annat ankarfynd är uppställt vid kyrkan.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-11-26)