Ägirs årskappsegling


     Av orsaker som tidigare nämnts var det denna sommar ej att vänta det vanliga antalet deltagare i årskappseglingen. Vädret var dessutom föga lockande med mulen himmel och hård sydvästlig vind med ilskna byar. Av oslojollarna deltogo fyra och i valörklassen två.
     Båtarna seglade 4 sjömils banan med sträckbog Loppan—Djupön, slör därifrån till vändmålet vid Brudholmarna och kryssbog genom Kråkskärssund samt likaså därifrån till mållinjen. Startlinjen skars på skotet av Trollsländan, som även ledde tävlingen till målet. Marianne hade med sitt nu sträckta segel helt annan fart än senast. Även Vega gjorde en god segling. Pepita led på slören det mindre vanliga haveriet att dess rorkult brast tvärt av, varför båten måste bogseras i hamn. Påfrestande för båtar och rorsman blev kryssbogen från vändmålet till Kråkskärssund, på vilken sträcka vinden pressade på med byar som beräknades uppgå till närmare 5 B. Bölje Bock (snipetyp) måste här avbryta seglingen på grund av mankemang med centerbordet, men kunde med egna krafter taga sig i hamn. För övrigt var det ett rätt så rörligt liv ombord på de små båtarna med skotens halande och fallande, besättningarnas olika ställningar och i en del fall vattenösning. Alla båtar förde orevade segel. Det var en hurtig och spännande segling, och banavverkning på rekordtid.
     O s l o j o l l a r
     1) Trollsländan, Einar Hedström, 48.45; 2) Marianne, Lars Ammer, 51.22; Vinga, H. Poppius, för. M. Luoma, 55.50; Pepita, B. Hägglöv avbröt.
     V a l ö r k l a s s
     1) Vega, Wilh. Marklund, 52.13; Bölje Bock, N. Sundkvist, Socklot avbröt.
     I oslojollsklass togs I pris av Trollsländan, II pris av Marianne. I valörklassen tilldelades I pris Vega.
     Wilkus jollpokal erövrades för andra året av Trollsländan.
     May och Brutus Wangels minnespokal togs för året likaså av Trollsländan.
Prisdomare var hrr G. Stormåns, H. Henriksnäs och R. Blomqvist. Tävlingen åsågs som vanligt av en intresserad publik, t. o. m. ända från Socklot trots det mindre inbjudande vädret.
     Till damernas kappsegling anmälde sig endast en deltagare, varför den inhiberades.
     Tävlingen om vandringspriset Damernas simmarpokal måste även inhiberas, då ingen tävlande anmälde sig. Vädret var knappast heller tjänligt för dessa två tävlingar.
     Efter seglingen intogs middag å paviljongen. Sällskapets åtminstone ordinarie kappseglingar ha därmed avslutats för denna säsong.


Österbottniska Posten nr 32/1949.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-08-16.)