Auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället måndagen den 7 maj kl. 2 e. m. kommer att försäljas Josef Sundströms änkas konkursmassa tillhöriga gården och tomten N:o 16 i 8:de kvarteret och l:sta stadsdelen i Nykarleby stad, naturskönt belägen å älvstranden invid älvbron och kyrkan. Manbyggnaden, under perttak, innehåller stort kök, 3 rum och butik; uthusbyggnaden inrymmer fähus, vedlider, 2:ne goda och rymliga magasin under tak av galvaniserad plåt, Remalsbacken benämnda åkerlinda, underlydande stadens donationsjord, om c:a 2 tnlds storlek.
     Anbuden komma att underställas borgenärernas godkännande vid sammanträde samma dag.
     Nykarleby den 18 april 1917.

Axel Kisor.


Österbottniska Posten den 20 april 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Det blev visst sen Betty Nygård som sen ägde stället, gift med Herman Koskinen som var på tvångsarbete i Murmanskområdet för ryska arméns behov. Efter att revolutionen utbrutit kom han hemtraskande.Läs mer:
Döbelns hus i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-04-10, rev. 2017-04-10 .)