Wold. Backman
70 år.

     70 år fyller i morgon lördag den 9 mars provinsialläkaren i Nykarleby, professor  W o l d e m a r  B a c k m a n.
      Efter avlagd studentexamen vid Vasa klassiska lyceum år 1888 blev han medicinekandidat 1892, licentiat 1896 samt medicine och kirurgiedoktor 1899. Sin medicinska bana begynte han som kommunalläkare i Pedersöre, Purmo och Larsmo 1898, blev stadsläkare i Jakobstad 1907 och följande år överläkare vid Malmska sjukhuset. På denna krävande post kvarstod han till 1917, då han tillträdde befattningen som första stadsläkare i Vasa. År 1923 blev han provinsialläkare i Nykarleby.
     Dessa knappa data utgöra endast en anspråkslös ram kring ett rikt, verksamt liv. De inrymma dock en gärning av mindre vanliga mått.
     Vi hylla i professor Backman den varmhjärtade människan, den goda läkaren och den hängivna hembygdsforskaren.
Vår vördsamma lyckönskan!

————

 

Österbottniska Posten nr 10/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-04-25.)