Veckans intervju:

Barnhemmet i Nkby nybygger nästa vår på Källbacken

Barnhemmet i Nykarleby har ända sedan starten 1918 till i fjol varit privat. Det var fröken Anna Nordqvist som grundade hemmet och sedan dess lett barnhemmets verksamhet. Det har dock varit en tungrodd uppgift utan statsbidrag som hemmet varit. För ett år sedan startade man en stödförening för barnhemmet. Föreningens ordf. är postiljon Sven Juth.


     
Detta omtalar barnhemmets nuvarande föreståndarinna fröken Adele Tillman. Hon redogör för hemmets närmaste planer, som minsan är rätt vidlyftiga. Man tänker nämligen bygga nytt barnhem.
     — Vår nuvarande byggnad är otidsenlig för sitt ändamål och att lappa och renovera kostar också. Nu har därför föreningen som förvaltar hemmet beslutat bygga nytt. Staden har anvisat oss tomt på Källbacken. Ritningarna skall vi i sinom tid anskaffa och om allt går som planerat igångsätter vi byggnadsarbetena våren 1960.
     — Men det är en fråga om pengar. I stora delar av Svenskfinland har man föranstaltat insamlingar för vårt planerade nybygge. Bl. a. höll samtliga frikyrkoförsamlingar insamling på allhelgonadagen och i kommunerna längs hela svenskösterbottniska kustremsan har man insamlat både pengar och natura produkter. Förhandsberäkningarna visar att nybygget kommer att kosta minst 10 milj. mk, men det kan bli mera. Det skall byggas för 18—20 barn.
     — Egentligen borde vi bygga det för sk. "familjer" som bl.a. det nya propra barnhemmet i Tölö är byggt, men det blir för kostsamt för våra resurser. Detta med "familjer" betyder att tio barn avdelas till en skild grupp med egen "mamma" osv.


BYGGBIDRAG BEHÖVS

     — Barnhemmet har inte fått någonting av Statens penningautomatmedel, säger fröken Tillman. Vi hoppas dock att också vi så småningom skall få ett anslag därifrån. Från utlandet har vi fått många gåvor och för dem vill jag uttrycka min stora tacksamhet.
     Man önskar verkligen att byggnadsplanerna skall kunna förverkligas. Då kommer grundaren Anna Nordqvist att liksom få sina innersta planer förverkligade. Ja, månne hon överhuvudtaget någonsin vågat drömma om att hennes barnhem en dag skulle flytta in i ett nybygge. Hon har bara fostrat hundratals värnlösa barn och hon har kämpat med fattigdomen mer än mången annan. Men hennes liv har varit ovanskligt rikt därför att det vigts för arbete i mänsklighetens och kärlekens tjänst.Österbottniska Posten fredagen den 27 november 1959. Planerna ändrades och det nya barnhemmet stod klart 1963 på den gamla tomten.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-08-09.)