Unga Nkby-blåsare
på musiklägerskola

NYKARLEBY SKOLMUSIKKÅR, som bestar av blåsorkestern och ”Lilla orkestern”, har även i år varit på en musiklägerskola. Plats var Rantakalla motell i Kalajoki och tiden var 26.—30. 1, en tid med mycket och intensiv övning. En konsert, som skall gå av stapeln någon gång i maj, började så smått planeras. Denna skall ordnas tillsammans med Jakobstads ungdomsorkester och det hela skall gå i storbandsstil. Lilla orkestern och Dixie Jokers skall också vara med på ett hörn.Klart f
ör övning med Gustav Segerstam som dirigent. Förstoring.


Roligt hade vi på vår musiklägerskola trots sjuka halsar och förkylningar laget runt. Vi var ca 25 elever från högstadiet och gymnasiet i Nykarleby. Efter att vi bytt buss, som var för liten och inte hade rum för alla våra förstärkare, kom vi oss iväg. De flesta av oss var väl mer upplivade än vanligt, så skratt och andra oljud ekade genom bussen. Stämningen var på topp.

Längst framme satt naturligtvis Såka-Kalle, som rattade det gulorange fordonet. Framme satt också [Hans] Wikman, som brukar fungera som både det ena och det andra på våra resor. Hans huvudsakliga syssla är att hålla ordning på oss, och det är inte det lättaste.

Vi hade också en egen köksa med oss. Gunilla Westerlund hade fått den stora äran.

Vår dirigent, Yngve Eriksson, fanns inte med i bussen. Han skulle komma först på fredagen.

Det samma skulle Gustav Segerstam göra. Hans främsta uppgift var att få fason på oss trumpetare.

Efter att vi nått målet och installerat oss i stugorna, samlades vi alla i den gemensamma stugan, i vilken vi skulle spela och äta. Dagsprogrammet spikades, med suckar från några. Vi trodde väl att vi inte skulle ha tid med något annat än spelning, men vi misstog oss.

Väckning kl. 8.00 av Wikman. Alla skulle infinna sig, pigga som lärkor, kl. 9.00 i ”storstugan”, oberoende av om man krupit till kojs kl. 20.00 eller 4.00.

Spelning för blåsorkestern eller ”Flåset” skämtsamt kallat kl. 9.00. Någon timme senare skulle lilla orkestern stämma upp, för att senare på eftermiddagen avlösas av ”Flåset”.

Vi övade in en del låtar som vi alla tycker om. Vi i blåsorkestern tycker bäst om ”Yellow Submarine” och ”Maxwells' Silverhammer”. Av de bitar som lilla orkestern spelar är väl ”I'll meet you at midnight” mest omtyckt.

Sista kvällen, på söndagen alltså, tittade vi på två ANT-filmer [anti alkohol, narkotika och tobak]. Det kändes vemodigt att veta, att det var sista kvällen vi satt tillsammans i storstugan. Men vi hoppas att vi även nästa år skall kunna anordna en lika lärorik och kamratfylld musiklägerskola.Lite avkoppling mellan övningarna med annorlunda instrument.
Förstoring.
[Stefan Sandås och Peter Sund.]


Viviann [Liljeström], Österbottniska Posten torsdagen den 9 februari 1978. Musikkåren som väl startades av Yngve Svarvar är nerlagd sedan många år.
Från issuu.Läs mer:
Peter var också trummis i RAID
Innehållsförteckning till Sång och musik.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-05-31, rev. 2018-05-31 .)