Harry Brandelius i staden.

Harry Brandelius mötte vid sin visafton här i onsdags en redan på förhand tacksam och begeistrad publik. Hans namn och hans röst voro välkända för troligen varenda en i den proppfulla salen. Men det blev ändå något annat att både se och höra honom utan någon förmedling av högtalaren eller vita duken.

Harry Brandelius visade sig som en naturligt älskvärd framförare av de kända visorna. Mimiken var härlig och fick helt publiken med på noterna. Den levde fullkomligt med i tolkningen, den var rörd över „Lasse Lasse liten“ och den tjöt av skratt efter „Johanssons Bogey-Bogey vals“. Men framförallt fångade den sjungande charmören flickornas hjärtan i sina förträffliga sjömansvisor. Där var han än den glada och ansvarslösa lättmatrosen, än den trötte deepwatersailorn, som seglade sin sista seglats. Och man måste verkligen konstatera att orden, melodin och mimiken flöto samman till en briljant helhetstolkning i herr Brandelius framförande. Det är visserligen sant att Harry Brandelius icke har någon stor röst, men han kan behandla den rätt, den är sympatisk och passar utmärkt i genren. För sin del fäste sig anmälaren främst vid de två Dan Andersson-sångerna och Nermans „Den vackraste visan om kärleken“, men också jitterbugsparodin var praktfull i sin livfullhet.

Harry Bergström, även han välkänd som kompositör av melodier, var en utmärkt ackompagnatör som passade förträffligt in i stycket. Han visade sig även som briljant solist och spelade i tvenne omgångar Rachmaninows Prelude och Chopins ciss-mollvals, Straussvalsen Frühlingsstimmen och en egen komposition Melody for you ur sin senaste film: Även han skördade livligt bifall.

Herr Brandelius sade sig vara förkyld och indisponerad för tillfället, men detta torde publiken knappast ha märkt. Vid samtal efter konserten kom dock hesheten fram, sedan han kopplat av. Kvällen måste därför ha varit rätt tröttsam för honom, men han lovade att komma igen en annan och bättre gång och då taga mera tid på sig, så att envar får sitt lystmäte i ord och toner.


Österbottniska Posten nr 4/1944.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler berömda personer som varit i Nykarleby.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Införd 2004-04-30.)