Rök utan eld.
Onsdag morgon [31 oktober 1934] observerades, att maskinrummet i seminariets normalskola var fyllt av rök. Brandkåren alarmerades och anlände till platsen med en spruta. I en handvändning klargjordes dock, att ingen fara var å färde. Från ångpannan hade fallit några kol på endel i närheten liggande vedträn, som begynt ryka, visserligen helt försvarligt, men någon eldsvåda hade icke kunnat uppstå i det cementerade rummet, utan skulle glöden slocknat av sig självt. Skadorna utgjordes av sex för sprutslangens skull söndersparkade fönster.


Österbottniska Posten, 2 november 1934, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Fler bränder.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2022-05-23, rev. 2022-05-23 .)