Caséns — Ceders


... övertog Bror Ceder den över 50 år gamla firman Aug. Casén i Nykarleby. Köpet mellan hittillsvarande ägaren Hugo Casén och Bror Ceder blev i princip klart redan i fjol, men överlåtelsen skedde först nu.

     Det var köpman Hugo Caséns far Aug. Casén från Pedersöre som köpte affären i Nykarleby den 1 juni 1908. År 1912 renoverades fastigheten och byggdes ny butik. Detta gjordes så väl, att den då ansågs som en av de modernaste i hela omnejden. Den 2 maj 1940, då gamle köpman Aug. Casén hade innehaft affären i 50 år, gav han nycklarna till sonen Hugo med orden:
     — I morgon får du börja i egen affär.
    Han hade nämligen alltid sagt, att han skulle driva affären i femtio års tid och därefter överlåta den till sonen. Den sistnämnde hade börjat i affären vid 13 års ålder, nu är han 63 år och tänker härefter föra en lugnare tillvaro än affärslivet erbjuder. Han har trädgårdsskötsel som ett av intressena samt anlitas för olika uppdrag, bl.a. är han intresserad av Nykarleby Sparbank, vars styrelseordf. han är.
     „Caséns” är i dag ingalunda någon ultramodern butik, men den är en av stadens många där kunderna trivs. Om Hugo Casén har det sagts följande som i sin tillspetsning dock säger en hel del:

     Hugo Casén
     expedierar en kund,
     tar betalt av den föregående,
     frågar den tredje vad denne önskar,
     säger god dag till fjärde
     och säger adjö till den femte.


     Vi tror att den nye innehavaren Bror Ceder skall föra de Casénska köpmannatraditionerna vidare. På onsdagen bjöds det på kaffe hela dagen. Det var ett adjö och ett välkommen.


Österbottniska Posten nr 9/1961.
Lars Pensar tillhandahöll.Hugo Cassén och Bror Ceder vid överlämningskaffet. I bakgrunden syns en del av utbudet som t.ex. skyffel, grepar, korkmattor, bågsåg, yxa, tallrikar, köttkvarn och burkar.

Lars Pensar delade på facebook och Peter Gullback kolorerade.
(Inf. 2021-06-17.)
Affären fanns vid korsningen Esplanaden-Bangatan, där Sport och Maskin Johan verkar år 2003.

Läs mer:
Intervju med August Casén.
Handl. Casén av Erik Birck.
Affären på 1970-talet.
Kopian var egentligen tagen för Min barndoms marknader II av J.L. Birck.
(Rev. 2021-06-17 .)