Kuriosa

 

1. Kurgäster å Fäboda.

I Fäboda kuranstalt hava i sommar varit inskrivna bl.a. kurgäster följande: Doktorinnan Elisabeth Backman, hr Josef Herler, fröknarna Anna och Aina Henriksson, Rosa Öhman och Olga Svanström.Nätören/Grisselören. Signerad Josef Herler Fäboda. Kanske målad i samband med ovanstående kurbesök. Förstoring.

Tillhör Helena Nihtilä, Lars Pensar tillhandahöll.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2020-05-21.)]

*             *             *

2. Vandalism.

Den av staden inköpta modellen ”Nykarleby i miniatyr” som förvaras i normalskolan har blivit utsatt för åverkan, i det att en glasruta i locket söndrats. Häromdagen inträngde några barn i rummet där densamma förvaras samt bortförde några byggnader.

[Även i början på 1970-talet hände det att modellen vandaliserades. Om man slog tillräckligt hårt i bottenskivan flög hus iväg och ibland ner i älven.]

*             *             *

3. Väl fräckt.

Natten mot senaste fredag beredde sig tjuvar tillträde till poliskammaren härstädes genom att bryta upp fönstret som vettar mot norra sidan. Bytet blev ej stort, en mindre summa penningar samt tvenne gamla revolvrar jämte patroner bortfördes.

Tjuven eller tjuvarna tycks ha haft mycket skyndsamt — och det undrar man ej på, då man betänker platsen för deras operation, ty de glömde att medtaga en tredje revolver jämte 16 mk i kontanter.

Till upplysning kunna vi meddela att polisen vidtagit åtgärder.

*             *             *

4. Ny ungdomsförening.

För ungdomsfrågan intresserade personer i staden beslöto vid sammanträde å nykterhetskaféet den 20 mars, att bilda en ungdomsförening.  Initiativtagare var skådespelaren Josef Herler, vilken vid mötet jämväl utsågs till föreningens första ordförande. Bestyrelsen består av 11 personer. Till sekreterare valdes lär.kand. Edvin Silén. Som medlemmar i föreningen har hittills anmält sig ca 100 personer.

Föreningen skulle hålla sina allmänna möten i arbetarföreningens hus för vilket hyra skulle erläggas 40 mk per helgdag och 20 mk för samkväm på onsdag.

Föreningens första möte hålles om ett par veckor, och utsågs härför en programbestyrelse.

*             *             *

5. Storstädning i normalskolan.

Ett tjugotal personer ha under veckans lopp arbetat i sitt anletes svett med rengörning av normalskolan. Snickare och glasmästare har ökat skaran. Målare får nog sin del sedan. Den 20 september skall skolan stå putsad och fin för att emottaga det unga Nykarleby för kommande läsår.

*             *             *

6. Misshandel.

Senaste lördagkväll överfölls och misshandlades ynglingen Hugo Markkula av soldater vilka tilldelade honom ett knivstygn i vänstra sidan efter att de först ha bombarderat honom med stenar av vilka han kastades till marken. Knivstygnet åstadkom dock ingen nämnvärd skada ety kniven stötte mot ett revben. Även andra personer uppges ha hotats samma kväll av soldater beväpnade med käppar.

*             *             *

7. Egen nattvakt.

Till nattvakt vid härvarande seminarium från första september har antagits sjömannen Jakob Österlund. Hittills har stadens brandvakter patrullerat seminarieområdet för vilket de uppburit en årlig lön på 500 mk. Nu begär de kompensation för lönebortfallet.


Österbottniska Posten den 31 augusti 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Var den försvunna Colt-revolern som bankdirektör Lönneström skall ha skjutit sig med, ett av tjuvarnas byte?

Att tillbringa några dagar på kuren hörde till herrskapens guterade nöjen ännu på 1940-talet, då bl.a. fröknarna Ester och Helga Backman brukade berätta om sina sommarveckor där och vilka andra som de där umgåtts med. Josef Herler fortsatte med besök där och brukade promenera dit från sin villa Pelikanen i Socklot ännu på 1950-talet.Läs mer:
Fler artiklar om oron före Frihetskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(1–3 inf. 2013-11-07, 4–7 2017-02-26, rev. 2020-05-21 .)