Det blev värre mot hösten 1917.

 

1. Ofredande

Ofredad och slagen av en soldat blev en dam från staden förliden tisdagskväll under en promenad på Andrasjövägen. Damen ifråga undkom dock  utan svårare skador, men det skedda manar till undvikande av ensamma promenader utom staden.

*             *             *

2. Förbjudna zonen

Emedan det ofta hänt att personer vilka avrest till kusttrakterna vid Bottniska viken icke varit försedda med de av guvernör eller polismyndighet utfärdade tillståndsbevis för resa och därför råkat ut för ledsamheter, publiceras här en förteckning över de städer och landskommuner i Vasa län, vilka är belägna inom den förbjudna zonen. Lappfjärds socken, Kristinestads landskommun, Sideby socken, Närpes, Korsnäs, Petalax, Bergö, Malax, Replot, Lillkyro, Oravais och Munsala socknar, Nykarleby landskommun, Pedersöre, Larsmo, Esse och Kronoby socken, Gamlakarleby landskommun, Kelviå, Lohteå, Himango socken, Kristinestad, Kaskö, Vörå och Maxmo socken, Vasa, Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby.

*             *             *

3. Tillståndsbevis för seglation

Bestämmelser för trafiken i Bottniska viken, meddelar myndigheterna för anhållan av staben för Bottniska vikens eskader bevakningsavdelning, alla sjöfarare och fiskare i länets kusttrakter, att de ovillkorligen böra vara försedda med vederbörande bevakningsavdelnings utfärdat tillståndsbevis för seglation vid äventyr att de personer som icke äro försedda med tillstånd anhållas och befordras till ansvar.
     Av magistraterna och städernas kommendanter utfärdade intyg äro icke tillräckliga.
     Dessutom meddelas, att enär det förekommit upprepade fall på krigskontraband och spioner transporterats, personer icke åtlyda de utfärdade seglationsbestämmelserna, skola hejdas  och om varningen, två skott i luften icke hörsammas, kommer att beskjutas.


Österbottniska Posten september 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Att översättningarna mellan ryska och finska, svenska vållade bekymmer märks i den stapplande texten.
     Soldater som färdades på vägen till logmentet vid Andrasjön utgjorde tydligen en potentiell fara för ensamma kvinnor på vägen.
     Bestämmelserna om nödiga tillstånd var något som ledde till att Dolce uppbringades.Läs mer:
Fler artiklar om oron före Frihetskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-03-05, rev. 2017-03-05 .)