Lucka 16    LUCKA 17 Lucka 18
  Adventskalendern 2012  

Thure Sandvik

Hälsning från Nykarleby församling


När man är borta hemifrån, intresserar man sig mycket för det som händer där hemma. Man väntar med spänning brev med underrättelser från hemmet, hembyn eller hemförsamlingen.

Kyrkan står på något sätt i centrum av den bild man bär med sig ifrån hemorten. När senaste julhälsning skrevs beredde vi oss att fira kyrkans 250-års jubileum. Nu har ett år gått sedan dess. Under året har belysningen i kyrkan lagts om. När vi nu håller aftongudstjänster, kan vi riktigt se, huru vacker kyrkan är. Församlingsborna borde allt mer lära sig inse, att vår kyrka hör till de allra vackraste. Men inte bara detta. Herren stämmer möte med oss söndag efter söndag. Alltjämt låter han sitt evangelium gå ut till oss. Till er där borta må det ock få sägas, att er hemförsamling och dess gudstjänstfirande menighet beder för er sak och önskar er välsignelse i er gärning.

Också i de olika byarna samlas varje dag någon grupp av församlingen till arbetsmöte eller andakt. Bönehuset renoverades senaste sommar och är nu mycket inbjudande.

Såsom under tidigare år har också nu en skara barn blivit födda och burits fram i dopet. I stadsförsamlingen har tillsvidare detta år fötts 11 barn och i landsförsamlingen 18. Genom dödens bud har i staden 15 personer kallats bort och i landsförsamlingen 17. Nya hem har även bildats genom ingångna äktenskap. I staden har 6 äktenskap ingåtts och i landsförsamlingen 10. Genom flyttningsrörelsen har även förändringar skett. Till staden har flyttat 16 personer och ifrån landsförsamlingen lika många. Ifrån kyrkans gemenskap har till civilregistret övergått 7 personer från landsförsamlingen.

Kanske frågar ni efter resultaten i församlingsarbetet. I det avseendet kan vi inte ge besked. I ödmjuk trohet vill vi fortsätta verket. Herren ser resultaten och bedömer dem. Vi önskar det bästa för vår församling och vi vill utbedja vishet av honom, som är kärleken. — Herren Kristus.

Hemförsamlingen tillönskar er en välsignad julhögtid. Måtte Herren själv få leda er och oss. Må ni också minnas oss här hemma i edra böner.Österbottniska Posten, emigrantnummer 48 den 27 november 1959.
Lars Pensar tillhandahöll.Kyrkan i vinterskrud. Har inte koll på under vilka år det spinkiga räcket på den norra sidan fanns, men gissningsvis var det under 1920- och 50-talet. Förstoring.
Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur emigrantnumret.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-11-25, publ. 2012-12-17, rev. 2013-11-30 .)