Essoservice
         invigd i Nkby

     På måndagen invigdes den av hrr Väinö Kavander och Stig Sundqvist ägda servicestationen i Nykarleby. Stadsdirektör Ernest Eklund förrättade invigningen, till vilken inbjudna hade infunnit sig.
     Stationen omfattar smörj- och tvätthallar, dejourrum samt butik och barservering, som förestås av fru Mildred Sundqvist.
     Servicestationens föreståndare är t.v. Stig Sundqvist.Österbottniska Posten den 24 december 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.*                  *                  *


Stationen byggdes några meter indragen på tomten. I mitten på 1970-talet (?) byggdes den ut och kom i liv med övriga byggnader längs Sollefteågatan. Längst till vänster skymtar Holger Haglunds Thames och framför den Georg Karlssons Citroën. Uthuset till höger revs drygt 48 år senare. På gårdsfasaden finns texterna BAR BAARI, V. KAVANDER & S. SUNDQVIST samt ESSO SERVICE HUOLTO. F.d. Nordlings gård i vänsterkant.
Förstoring. Kolorering: Peter Gullback.En Mercedes med registreringsnummer YN 414 i smörjhallen. Tobaksrökning förbjuden står på pelaren.Handelsman Axel Pensar, lantmäeriingenjör Georg Karlsson och landskomunssekreterare Sven Bäckström i vimlet. Notera den välfyllda tamburmajoren till höger!
Förstoring.En än så länge oidentifierad hyllningsdelegation.
Förstoring. Kolorering: Peter Gullback 2022-10-16.
Gun-Britt Sundholm identifierade mannen med ryggen mot disken som sin far Eric Fors.


Foto: Holger Haglund. Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Essoservice byggs i Nkby i Österbottniska Posten 1959.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-04-20, rev. 2022-10-17.)