Fålen hoppade över
bro räcket i ån.

I måndags inträffade vid Storbron en icke alldeles vanlig händelse.

När gårdsägaren Joel Fagerholm kom körande med sitt sto, åtföljt av ett litet föl, nedför backen vid Brostugan, hände sig inte bättre, än att en bil samtidigt kom till mötes. Den lilla fålen skrämdes av vidundret, tog sats och hoppade över den cementerade brobarriären. Språnget nedanför blev cirka 10 m [skulle säga närmare 5 meter], men älven var djup och underlaget ej alltför hårt. Likväl trodde de häpna åskådarna, att språnget skulle förorsaka ungdomen döden. Döm om deras häpnad, när fålen till synes oskadd, simmande uppför strömmen, ett hundratal meter från bron stiger i land och lugnt promenerar uppför åbranten till mamma.

Fölet led inga skador, ehuru som sagt fallhöjden var ett tiotal meter. Det kan man kalla att kunna hoppa.


Österbottniska Posten, 8 juli 1932, nr 27, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
En ”hästolycka” på samma ställe med lyckligare utgång för kusken – men inte för hästen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-05.)