Kollektfest för nya matsalen.

Elevförbundet har samlat in under 1946, 270000 mk för den nya matsalsbyggnaden, men inte tillräckligt för att täcka byggkostnaderna, ty de stiger till över 1 million mark och dessutom behövs ju också anständiga bord och stolar för den nya matsalen.
     Årets elever beslöt att innan de reser hem till julen, att bidraga med ett strå till stacken. Vill nu någon hjälpa till med denna kollekt, blir det dessa ungdomar såväl som skola till stor uppmuntran och nytta.
     Nykarleby kallar man Nordens Betlehem. Och häri ligger inte enbart skämt. Nordens Betlehemsstjärna är Topelius, ty om honom kan väl också med stort skäl säga: ”Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem”.
     Han är allaredan välkänd, men inte tillräckligt varken för skolans elever eller för undertecknad. Ty ju längre jag läser honom, dess mera gott upptäcker jag, i synnerhet i hans” Blad ur min tänkebok” och ”Läsning för barn”. Att man hedrar hans minne genom att vårda hans barndomshem är tillbörligt. Och vi tror, att det icke heller är ur vägen att pryda och vårda hans barndoms ”Himmelsbacke”. Låt oss på sätt vi kunna göra ungdomen förtrogen med Topelius!

Johannes Nyström


Österbottniska Posten 1946.
Lars Pensar digitaliserade text och tillhandahöll bild.I matsalen läsåret 1956–57. Ordning och reda med gossar vid ett bord, flickor vid ett annat och besticken i ”färdig-med-ätandet-position”. Förstoring.Läs mer:
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-11-11, rev. 2015-11-11 .)


 

 


*        *        *


Armaturerna in situ. Seminariegatan söderut på 1970-talet. Förstoring.Armaturerna in situ. Seminariegatan norrut. Förstoring.

Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2015-06-03.)


Läs mer:
Forsmans Nykarlebystjärna.
Bjarne Fors bilverkstad av Stefan Fors.
(Rev. 2015-11-11 .)