Första maj 1936

Första maj sjöngs som vanligt in vid Stora bron av seminariets kör. Trots det kyliga och regniga vädret åhörde stadsborna i stort antal sången. Efter sången tågade seminaristerna företrädd av fanor och musik, icke denna gång till Rummelbacken, utan till Topeliiparken, där man vid stoden [ny för året] uppvaktade med ett flertal sånger.Manskören med dirigenten Thomas Enroth på språng uppvaktar vid Topeliusbysten 75 år senare den 29 april 2011. Förstoring.


En sång- och musikafton var på kvällen anordnad i Kristliga folkhögskolan, där man särskilt i det goda programmet fäste sig vid kyrkokörens under kand. Nordströms och stråkorkesterns under lärare Backmans ledning vackra prestationer. Vidare förekom kvartettsång av seminarister och sång av en damkör, violinduett och duettsång av hrr Ekström och Backman. Deklamation utfördes av folkhögskoleeleven W. Böling, som läste Topelius »Fridsböner i aftonens lugn«. Pastor J. Nyström talade om sången och dess betydelse. Den stämningsrika samvaron slöts med gemensam sång och bön. Svenska teatern från Helsingfors gästar vår ort den 24 instundande maj, varvid uppföres skådespelet »Vi unga människor« å ungdomsföreningens lokal.

Lottornas barnfest, som i fredags försiggick å skyddskårshuset, blev en i allo lyckad tillställning. Festen inleddes med Modersmålets sång, varefter Soldatgossen upplästes. Därpå följde två näpna barnvisor och en saga. Under pausen metades som vanligt flitigt. Andra avdelningen, inledd med Vintern rasat ut, bjöd på musik på såg, skämtorkester, Topelius Röda stugan samt kantarelldans. Programmet, som till största delen utfördes av den yngsta ungdomen, framfördes väl på alla håll, och glädjen var stor. Till sist följde lekar. Publiken var talrik.

En komet iakttogs kl. 1 natten mot i går härstädes. Kometen hade en långsvans, och dess sken var ovanligt starkt. Dan gick i nord-sydhg riktning och på låg höjd.


Österbottniska Posten, 8 maj 1936, nr 19, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Förstamajfirande av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-04-28, rev. 2021-04-28 .)