GOD START FÖR 1961 I  NYKARLEBY.

Vad väntar ni eder av det kommande året?

Den största omvälvningen – ja vi kan faktiskt utan överdrift säga omvälvning – under 1961 väntar vi oss för kraftverkets vidkommande, upplyser stadsdir. Ernest  Eklund  i Nykarleby. Staden kommer att inlösa forsrättigheterna vid Korsåkern, Kärrfors, Gasäng och Harald och detta betyder att Nykarleby kraftverk utvecklas till vad det överhuvudtaget kan bli. I detta skede är det dock svårt att exakt ange kraftverkets fulla effekt efter nämnda utveckling.

Nybyggnadsverksamheten skall fortgå även nästa år. På vårkanten igångsättes arbetet på det planerade aravabygget på Grundfeldska tomten.  Där kommer 21 bostadslokaler och en affärslokal att inrymmas. Medel finns reserverade. Vatten och avloppsnätet utbyggs och stadens gator kommer att repareras och delvis ombyggas.

Ja, nu är stadens utveckling ett faktum och bättre sent än aldrig.  Arbete garanterar vi för alla i Nykarleby. Vi kan också lova att invånarna får välja arbete.*     *      *

 

SEMINARIETS OMBYGGNAD PÅBÖRJAS.

Vi hoppas att de omfattande byggnadsarbetena vid Nykarleby seminarium skall igångsättas redan i januari 1961, alltså nästa månad, upplyser seminarierektor  Hans F v. Schantz. Slutligt besked om när arbetena påbörjas har vi faktiskt ännu inte fått – jag har väntat varje dag! – men jag hoppas som sagt på nästa månad.

Huvudbyggnaden blir 100 meter lång och skall innehålla 12.000 kubikmeter. Kostnadskalkylen visar på 148.000.000  mark, dessutom tillkommer 16.000.000 mark för inventarier.  Jag kan också nämna, att seminariet skall få en egen idrottsplan, som anlägges österom seminariet. [Västerom!]

– Ja, säger rektor v. Schantz till sist, vårt nybygge är välbehövligt, ja, nödvändigt. – Senare kommer seminariets övningsskola också att ombyggas.


Österbottniska Posten december 1960.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Utbyggnadsplaner 1959.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-12-01, rev. 2010-12-02 .)