Imitatör blev karusellpappa
Karusellerna snurrade överallt


DET BORDE VARA n
ågot över 1.000 tillställningar av olika slag vid det här laget, funderar Håkan Granqvist, när vi undrar hur många shower han dragit i sina dar. I år blir det åtminstone 14 julfester, det är klart. Det kan bli ännu flere. Och märkligt nog skall det bli två föredrag i år. I fjol var det inte ett enda. Singsby och Sundom skall ha föredrag vid sina julfester.


Att minnas programtillställningar, shower, karuseller och hörnor tillsammans med Håkan Granqvist är att ösa ur en brunn vars tillflöde aldrig sinar. Håkan kan plocka roliga episoder från sitt rika liv som programledare hur mycket som helst.

Signaturen kommer aldrig att glömma en midsommarafton i Oravais uf:s lokal. Vi satt i en varm, fullsmockad lokal och led tillsammans med Håkan över att de väntade storartisterna från Sverige aldrig kom.

Så kliver Håkan med ett lättat men aning smått misstänksamt uttryck i ansiktet fram till mikrofonen. Vad han inte ser är att bakom ryggen tassar de två väntade artisterna in.

— Nu påstår dom att Harry Walter och Andrew Brandelius är på kommande i alla fall, säger Håkan. [Harry Brandelius och Andrew Walter.] Längre hinner han inte innan applåderna brakar lös. Den gången blev Håkan stum när han vände sig om. Det var den veckans skrattbomb.


Munsal-Vill paradnummer

— Nej, ”Munsal-Vill” är uppdiktad, säger Håkan Granqvist. Likaså hans hustru ”Imelii” som är 2,10 mellan ”förklädsfickona”. Men givetvis har en hel del gubbar och gummor i Nykarlebynejden fått ge drag åt den kända och uppskattade berättaren Vill.

— Munsal-Vill tycks för övrigt vara lika känd som Håkan själv, ler Håkan. I Botnialoppet händer det betydligt oftare att man hejar på Munsal-Vill än på Håkan Granqvist.


• Konsten att härma
födde rolighetsministern

Det började i ”sveipladon” hemma i Kyrkoby, Nykarleby lkm. julen 1939, berättar Håkan Granqvist. Då kriget bröt ut skrinlades planerna på att ordna julfest i skolan. Håkan tog hand om ledningen, övade in ett julfestprogram och ordnade festen i ladan. Han var då 11 år.

Som 17-åring ledde Håkan ungdomsklubben i Forsby och sen blev det en del programskapande i seminariet. Det var en medfödd förmåga att kunna härma som ledde till att han blev rolighetsminister. Drömmen var att bli radioprogramledare. Den drömmen har inte kunnat förverkligas.


• Karusellen snurrade för fulla hus

Det var sedan Håkan blev lärare i Monå, Munsala, som programskapandet började på allvar. Lennart Hyland ledde Karusellen i Sveriges radio och Håkan var inte sen att ta efter. Han har förresten härmat Hyland på många sätt under åren, t. ex. hans referat av tvekamperna Hägg—Andersson har många österbottningar skrattat åt.

— När vi skulle ha den första Karusellen i Monå, sände vi ut folk till olika tillställningar på förhand. De berättade att vi skulle ha nånting i Monå, men det var inte sagt att det skulle bli till någonting, det såg dåligt ut med programmet, och så var man också rädd att det skulle bli för mycket folk.

Det kom för mycket folk. Monålokalen räckte inte till. Och det blev succé från början. Det blev flera Karuseller i Monå. Man sände ut folk på uppdrag. Än var det riksdagens högtidliga öppnande, än en skidfärd i Lappland och även notfiske på Bottenvikens isar fick Karusell-eleverna pröva på.

Karusell-flugan grep omkring sig i hela svenska Österbotten. Det blev flera karusellpappor. Någon konkurrens om själarna var det dock inte. Publiken räckte till den tiden.


• 13 år i Munsala

FSN-karusellen rullade kring hela Svenskfinland [Finlands Svenska Nykterhetsförbund]. Sen blev det Hörnor och shower. En av de mest traditionella var den som årligen under 13 år hölls i Munsala kyrkby.

Med TV sinade publiken. Det blev antingen föreningsjulfest eller stortillställningar som t. ex. midsommarvakorna. Men hela tiden har Håkan varit i gång. Minst ett par tiotal julfester per år o. andra tillställningar då och då under året.Håkan Granqvist håller mössan på, varför dottern Ann-Catrin inte ser hans satellitklippning ett ”varv runt månen”.


• Vad har det gett?

— Det har varit roligt. Det är det fortfarande. Så länge folk har roligt och vill ha mej håller jag väl på.

Håkan tror att de gamla karusellerna skulle kunna slå igen. Den publik som nu finns på gammaldanserna var med på karusellernas tid. Han tror att de nu skulle komma igen.

Publiken måste fostras, säger Håkan. Dagens unga är inte vana att se och uppleva programtillställningar. De som är något äldre var med på den tiden programtillställningar var vanliga. På de orter där det ordnats mest program finns den bästa publiken. Allra roligast är det att återkomma till ställen där man varit många gånger tidigare.

Storshowerna går inte hem inslag. Håkan har såväl goda som dåliga erfarenheter av samarbete med storartister. Thore Skogman och Laila Kinnunen har han upplevt som de bästa att samarbeta med.

— Midsommarvakan i Karperö i somras var en idealtillställning, tycker Håkan. Där tvingades vi igen att vara med i programmet. De som ville dansa fick hålla till i paviljongen. De som ville vara med på program fick söka sig till uf-lokalen. Vi körde tre nästan likadana program i lokalen. Det fanns de som var med på alla tre.

Det finns folk som vill ha programtillställningar ännu.


Seg [Sven-Erik Glader?] Österbottniska Posten nr 33 sidan 21, torsdagen den 14 december 1972.
Från issuu.Läs mer:
Minnesruna i SFV-kalender.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-03-07, rev. 2019-03-07 .)