Å Nykarleby nya gravgård
fortsättas åter planerings- och planteringsarbetena. Såsom känt misslyckades senaste plantering fullständigt. Denna gång användes delvis skolade plantor. Men kommittén har beslutit, för att spara på kostnaderna, försöka ännu en gång med vilt vuxna björkar. Därför uppmanas härmed de av de par tre senaste årens skriftskoleungdom, vilka hava intresse av att pryda de dödas viloplats, att nästa onsdag kl. 12 p. d. infinna sig där med björkplantor och redskap. Plantorna böra vara väl växta, med en rak, c:a 2 meter hög stam och uppgrävda å mjuk, ej stenig mark. Plantorna få ej rivas upp, utan böra rötterna noga skyddas. Skall det ej vara oss alla kärt, att få göra något?

Olav D. Schalin.


Österbottniska Posten, 21.05.1926, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*      *      *Maria Irene Hellmans grav i kvarter 4. På den tiden var gravgården en björkskog och hundflokorna växte ”halvmanshöga”. Idylliskt! Förstoring.
Foto: Holger Haglund 1956.
Elisabet Sund tillhandahöll. Av olika anledningar kommer material jag får inte alltid direkt till användning, men oftast förr eller senare. Den här gången blev det senare; fick fotot i juni 2011.


Läs mer:
Gravgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Ö. P.
(Inf. 2025-05-06, rev. 2023-05-06 .)