G R U N D F E L D T S K A   H U S E T   I  
N Y K A R L E B Y   F Ö R S V I N N E R


[Fasad mot Topeliusparken.]

     Det grundfeldtska huset i Nykarleby i hörnet av Västra Esplanaden och Lybecksgatan har börjat rivas. Det gamla huset innehåller mycket av kulturhistoriskt värde, och den nuvarande ägaren Jakobstads byggnadsbyrå har beslutat att allt av värde skall gå till Österbottens museum i Vasa. [Varför det?? Nykarleby museiförening bildades redan 1951 och hade vid det här laget ett eget museum.] Bland annat de fina fönstren på ett burspråk, och likaså handtag och gångjärn som lär ha ett visst värde.

     I stället kommer på platsen att byggas ett modärnt bostadshus i tre våningar. En butikslokal och 19 bostäder innehåller huset, för vilket Arava lovat pengar och primärlånen ordnats av sparbankerna genom samfinansiering.

     Kring det nya huset bildas ett bolag Bostads ab Lybecksgatan 5 och vid en försöksteckning senaste höst blev alla lägenheter tecknade.

     På den övre bilden ses den gamla grundfeldtska gården som nu tjänat ut och på den nedre en modell av det nya huset som småningom skall resa sig på platsen.


[Ungefär samma vy som på bilden ovan.]


Österbottniska Posten mars 1961.
Lars Pensar tillhandahöll.


Modell Lybecksgatan 5.
Modellen från gårdssidan. Framför träden syns parkeringsrutor som i stället gjordes till garageplatser. Delförstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2010-12-09.)


Läs mer:
Redan 1958 var projektet i gång.
Annons för Bostads Ab Lybecksgatan 5 i Österbottniska Posten 1960.
Grundfeldtska huset i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-16, rev. 2022-09-04 .)